Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 22 maart 2006

Authors

Wetenschap Groot Brittannië — Gemengde studieresultaten met Sativex in spasticiteit door multiple sclerose

Op 17 maart meldde GW Pharmaceuticals tegenvallende resultaten van een phase III onderzoek met het cannabisextract Sativex bij 335 mensen met spasticiteit door MS. Het bedrijf stelde dat MS-patiënten die zich aan de procedure hielden, voordeel ondervonden. Maar een analyse van alle deelnemers aan het onderzoek, al of niet de procedure volgend, bracht geen statistisch belangrijk voordeel in vergelijking met placebo.

Dat betekent dat GW wellicht het indienen van een goedkeuringsaanvraag voor Sativex in GB zal uitstellen. "We hebben een adempauze nodig om vanuit het juiste perspectief te oordelen of we voor deze indicatie voluit gaan met een aanvraag of dat we strategisch gezien belang hebben bij het afwachten van de resultaten van het onderzoek naar neuropatische pijn," zei afgevaardigd beheerder Justin Gover aan Reuters.

Alle patiënten die aan het onderzoek meewerkten, namen de best beschikbare medicatie tegen spasticiteit en ze bleven die doornemen tijdens het onderzoek. Alle verbeteringen die tijdens de studie werden waargenomen, kwamen nog bovenop de reeds bestaande behandeling. Het belangrijkste resultaat was een verbetering van de spasticiteit, gemeten op een schaal van 0 tot 10. De behandeling voor het onderzoek duurde 14 weken.

(Bronnen: Persbericht van GW Pharmaceuticals van 17 maart 2006, Reuters van 17 maart 2006)

Wetenschap — THC vermindert nachtelijke agitatie bij Alzheimer patiënten

Wetenschappers van de Charité van Berlijn stelden een beperkt onderzoek voor waarbij THC een positieve werking had op nachtelijke agitatie bij zes patiënten met gevorderde dementie, onder wie vijf patiënten met Alzheimer. De deelnemers kregen 's avonds 2,5 mg THC gedurende twee weken. Het geneesmiddel leidde tot een objectieve vermindering van nachtelijke motorische activiteit. Dit werd gemeten met een instrument dat op de arm bevestigd wordt en het aantal bewegingen en de intensiteit ervan registreert. Nachtelijke bewegingen verminderden tot 59 procent van de gemiddelde waarden.

In een bijkomende beoordeling van neuropsychologische symptomen werd een positieve invloed van THC waargenomen op motorisch gedrag, opwinding, geïrriteerdheid en eetlustproblemen. De onderzoekers gebruikten daarvoor een gestandaardiseerde vragenlijst, de Neuropsychiatric Inventory (NPI). Het nieuwe onderzoek bevestigt eerdere studies uit 1997 en 2003 waarbij vermindering van agitatie door THC werd vastgesteld bij patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer.

De behandeling van agitatie is dikwijls onvoldoende met de beschikbare medicijnen zoals neuroleptica. De auteurs van de huidige studie stellen dat THC een nieuwe behandelingsmogelijkheid biedt aan deze groep van patiënten en kan bijdragen tot het vermijden van kostelijke en langdurige hospitalisaties. Een iets hogere dosis geeft mogelijk nog een betere therapeutische werking.

(Bron: Walther S, Mahlberg R, Eichmann U, Kunz D. Delta-9-tetrahydrocannabinol for nighttime agitation in severe dementia. Psychopharmacology (Berl) 7 March 2006; [elektronische publicatie voorafgaand aan de geprinte versie])

Wetenschap — Gematigd regelmatig cannabisgebruik verslechtert het geheugen en de aandacht niet

Onderzoekers aan de Universiteit van Utrecht in Nederland vonden geen verschil in prestatie tussen niet-gebruikers en gematigd regelmatige cannabisgebruikers die een week niet gebruikt hadden, in geheugentests en selectieve aandacht. Ze vonden ook geen verschil in de algemene patronen van hersenactiviteit, gemeten met een fMRI (functional magnetic resonance imaging). Nochtans werd een belangrijke verandering opgemerkt in een klein deel van de linkerhersenschors.

De regelmatige cannabisgebruikers hadden tijdens hun leven tussen de 675 en 5.400 cannabissigaretten gerookt en tussen 75 en 900 (gemiddeld 350) in de loop van het voorbije jaar. Niet-gebruikers rookten tijdens hun leven tussen 0 en 15 cannabissigaretten. In de geheugentest moesten de deelnemers vijf medeklinkers onthouden. Later werden medeklinkers aan de proefpersonen voorgelegd en zij moesten een knop indrukken als een medeklinker uit de lijst verscheen. Bij de test op selectieve aandacht moesten de deelnemers bepalen of de toon die ze hoorden lager was of hoger dan een opgegeven basistoon. In een gelijkaardige test moesten ze bepalen of een stip groter of kleiner was dan een eerder getoonde stip.

De onderzoekers besloten hieruit dat zij "geen bewijs vonden voor grote tekortkomingen op lange termijn voor het werkgeheugen en de selectieve aandacht bij regelmatige maar relatief matige cannabisgebruikers na 1 week onthouding." Nochtans merkten zij op dat "niet alle effecten van cannabis op de hersenen kunnen uitgesloten worden", omdat er een verschil is in de activiteit van een deel van de hersenen dat betrokken is bij het werkgeheugen. Ze schreven dat de meeste eerdere onderzoeken zich richtten op extreem zwaar gebruik en dat dit niet representatief is voor de meerderheid van het recreatieve cannabisgebruik.

(Bron: Jager G, Kahn RS, Van Den Brink W, Van Ree JM, Ramsey NF. Long-term effects of frequent cannabis use on working memory and attention: an fMRI study. Psychopharmacology (Berl) 2006 Mar 7; [elektronische publicatie voorafgaand aan de geprinte versie])

Kort nieuws

Argentinië — Medicinaal gebruik

Voor het eerst beschouwde de Argentijnse rechtspraak het bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik verantwoord als dit is voor therapeutische redenen. Het hof van beroep heeft een vrouw die door een lagere rechtbank veroordeeld was voor cannabisbezit vrijgesproken omdat er geen rekening gehouden was met de reden van het gebruik van de drug. María Romilda Servini de Cubría zei dat ze cannabis gebruikte om de pijn te verlichten van haar rugletsel en om beter te kunnen slapen. (Bron: El Pais van 13 maart 2006)

Duitsland — Onderzoek over strafrechterlijke vervolging

Volgens een onderzoek aan het Max Planck Instituut voor Buitenlands en Internationaal Recht zijn er belangrijke verschillen tussen de Duitse deelstaten voor de manier waarop inbreuken op de federale drugswetgeving vervolgd worden. De studie die uitgevoerd werd op vraag van het federale gezondheidsministerie, wijst uit dat "in Beieren tot 60 procent van de strafrechterlijke vervolgingen m.b.t. cannabisgebruik zonder gevolg geklasseerd worden, in vergelijking met Sleeswijk-Holstein en Berlijn waar dit 90 procent is. In het licht van de aanbevelingen van het federaal hooggerechtshof zijn deze verschillen niet probleemloos." In 1994 had de wetgever het Hof gevraagd om een bredere gelijkvormigheid in de rechtspraktijk. (Bron: Persbericht van het Max Planck Instituut van 9 maart 2006)

VS — Peiling over legalisering

Volgens een peiling die uitgevoerd werd door Zogby International steunt 46 procent van de Amerikanen een amendement op de federale wetgeving "om staten legaal marihuana te laten regulariseren en te taxeren zoals dit met drank en gokken gebeurt." Van de deelnemers was 49 procent tegen het amendement op de wet en 5 procent onthield zich. Zogby ondervroeg 1.004 volwassenen. (Bron: NORML van 16 maart 2006)

Wetenschap — Artritis

Bij cellenonderzoek met kraakbeencellen bestudeerden Britse wetenschappers de werking van twee synthetische cannabinoïden op de degradatie van kraakbeenbestanddelen die tot stand was gekomen door Interleukin-1-alpha. Interleukin-1 is een eiwit dat betrokken is bij ontstekingen. De cannabinoïden beschermden de vorm van het kraakbeen tegen afbraak, een effect dat mogelijk bemiddeld werd door cannabinoïde receptoren. (Bron: Mbvundula EC, et al. J Pharm Pharmacol 2006;58(3):351-8)

VS — Steve Kubby

Steve Kubby, een Californische activist voor medicinale marihuana die gedwongen terugkeerde naar de VS begin van dit jaar, is uit de gevangenis ontslagen na een derde van de gevangenisstraf te hebben uitgezeten, zo wordt uit officiële bron vernomen. Hij werd vrijgelaten na 40 dagen wegens goed gedrag en omdat de gevangenis overvol zat. Hij vluchtte na zijn veroordeling voor bezit van verdovende middelen in 2001 naar Canada. (Bron: Associated Press van 7 maart 2006)