Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 21 september 2005

Authors

IACM — Nieuws van de IACM 2005 Conferentie aan de Universiteit van Leiden

Op 9 en 10 september hield de IACM haar derde conferentie over cannabinoïden in de geneeskunde. Hier volgen enkele uittreksels van presentaties.

(1) Cannabis bij multiple sclerose: Britse onderzoekers stelden resultaten voor van een langetermijnstudie met een cannabisextract (Sativex) in multiple sclerose. De deelnemende patiënten leden aan minstens één van de volgende symptomen: spasticiteit, krampen, blaasproblemen, bibberen of pijn. Er waren 137 patiënten betrokken bij de langetermijnstudie (gemiddelde duur: 434 dagen, bereik tussen 21 en 814 dagen). Die studie volgde op een zes weken durend acuut onderzoek met 160 patiënten. De gemiddelde maximale doses waren 37,5 mg THC en CBD in het acuut onderzoek. De behandeling werd door 66 patiënten met spasticiteit volledig gevolgd. Bij de aanvang van het acuut onderzoek had deze groep een belangrijke graad van spasticiteit, 69,5 op de visueel analoogschaal, die verminderde tot 34,2 bij de aanvang van de langetermijnstudie en beliep 31,8 na 82 weken. In de loop van de onderzoeksperiode werd binnen deze groep de dagelijkse gemiddelde doses geleidelijk aan teruggebracht van 30 mg naar 25 mg THC. Het onderzoek toont aan dat de gunstige invloed van cannabis op spasticiteit in multiple sclerose behouden blijft in behandelingen van lange duur, zonder dat tolerantie werd vastgesteld. (Uittreksel door Robson et al.)

(2) Cannabis bij neuropathie: Onderzoekers van de Universiteit van Californië stelden de resultaten voor van een klinische studie met gerookte cannabis bij 50 patiënten met HIV-gerelateerde pijnlijke perifere neuropathie. De deelnemers rookten drie maal per dag een cannabissigaret of een placebosigaret gedurende vijf dagen. Van de 25 patiënten die cannabissigaretten gekregen hadden, meldden 13 een pijnvermindering groter van 30 procent, bij de placebogroep waren dat 6 op 25 patiënten. De pijnvermindering was groter bij de cannabisgroep (34 procent) dan bij de controlegroep (16,7 procent). De onderzoekers concludeerden daaruit dat de sterkte van de werking bij neuropathische pijn gelijkwaardig is aan de werking die vastgesteld wordt bij gebruik van Gabapentin, een veelgebruikte medicijn tegen HIV neuropathie. (Uittreksel door Abrams et al.)

(3) Cannabidiol (CBD) bij schizofrenie: Onderzoekers van de Universiteit van Keulen stelden de resultaten voor van hun studie waarin de werking van CBD met die van Amisulpride (een veelgebruikt antipsychoticum) bij 42 patiënten met acute schizofrenie. De helft van de patiënten kreeg dagelijks 800 mg oraal toegediende CBD gedurende vier weken. CBD verminderde in belangrijke mate de psychopathologische symptomen van acute psychose in vergelijking met de uitgangspositie. Er was geen statistisch verschil in behandelingseffect in vergelijking met de controlegroep. Alleszins veroorzaakte cannabidiol in belangrijke mate minder nevenwerkingen dan Amisulpride. (Uittreksel door Leweke et al., persoonlijke communicatie)

(Bron: Het boek met uittreksels kan gedownload worden op de website van de IACM, www.cannabis-med.org)

VS — Cannabisgebruik bij jongeren niet gestegen in de staten die medicinaal gebruik legaliseerden

In de 10 staten die het gebruik van cannabis voor medische doeleinden goedkeurden in de voorbije tien jaar, werd een duidelijke terugval opgetekend van het cannabisgebruik bij jongeren. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek dat uitgevoerd werd in opdracht van het Marijuana Policy Project, die de resultaten bekend maakten. De auteurs Mitch Earleywine, professor psychologie aan de Staatsuniversiteit van New York, en Karen O'Keefe, rechtskundig analiste van het Marijuana Policy Project, bestudeerden federale en staatsstatistieken voor hun rapport.

Hoewel de discussie over medische cannabis dikwijls overschaduwd wordt door bezorgdheid over toenemend drugsgebruik bij jongeren, biedt dit rapport geen steun aan deze veronderstelling. De studie toont een gespreide algemene gelijkmatige vermindering van cannabisgebruik in alle staten, met inbegrip van de staten die medische cannabis toelaten. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn: Geen van de staten die de wet op de medische cannabis aangenomen hebben, werd geconfronteerd met een algemene stijging van cannabisgebruik bij jongeren sinds de wet van kracht werd. De daling van het gebruik bij jongeren in de staten met toelating voor medische cannabis is iets sterker dan de algemene daling.

In vergelijking met 1996, meldden in 2003 ongeveer 43 procent minder scholieren van de 8e graad en 9 procent minder scholieren van de 12e graad dat zij tijdens de voorbije 30 dagen drugs gebruikt hadden. In Californië waar medisch gebruik van cannabis in 1996 toegelaten werd, het gebruik tijdens de laatste maand zakte met de helft bij de scholieren van de 9e graad en met een kwart bij die van de 11e graad. Ook in andere staten waar medische cannabis wettelijk geregeld is, zijn er variërende dalingen in het cannabisgebruik bij jongeren merkbaar.

De auteurs van het rapport stelden vast dat, in tegenstelling tot de wijd verspreide vooroordelen, de jongeren cannabis meer en meer zien als "een behandeling voor ernstige ziekten waarmee voorzichtig en bewust moet omgesprongen worden, en geen speelgoed." Tom Riley, een woordvoerder van het federaal bureau voor nationaal drugscontrolebeleid, zei dat de algemene terugval in het druggebruik bij jongeren mee het gevolg is van de federale antidrug kampanje van de voorbije jaren en "dat alle Amerikanen blij zouden moeten zijn dat het druggebruik bij jongeren daalt."

(Bronnen: United Press International van 7 september 2005, Los Angeles Times van 8 september 2005)

Canada — Gezondheidsminister wil volgend jaar cannabis in de apotheken

Het lang uitgestelde plan van Volksgezondheid Canada om overheidscannabis in apotheken te verkopen, wordt begin volgend jaar terug op de sporen gezet. Het pilootproject voorziet een voorraad medische cannabis in apotheken voor gebruik door vergunde patiënten. Daarmee wordt Canada het tweede land na Nederland waar cannabis in apotheken verkocht wordt.

Woordvoerder Christopher Williams zei dat het departement op zoek is naar een aantal verspreide apotheken om in het eerste kwartaal van 2006 met de verdeling te beginnen. "Het beste zou zijn dat we dit kunnen doen in meer dan één provincie," zei Williams in een interview. Een intern document van Volksgezondheid Canada stelt dat het wel drie jaar kan duren vooraleer een nationaal distributieprogramma vorm krijgt.

Momenteel hebben 943 mensen een vergunning om cannabis te bezitten voor medische redenen nadat een arts verklaard had dat courante geneesmiddelen geen afdoende werking hadden. Van die groep hebben 695 personen toelating om de plant zelf te kweken terwijl het Volksgezondheid Canada 77 kwekers vergund heeft om cannabis te kweken voor andere patiënten. Veel vergunde patiënten krijgen hun cannabis van de overheid. Een zakje met 30 gram gedroogde toppen kost 150 Canadese dollars (ongeveer 100 €).

(Bron: Canadian Press van 13 september 2005)

Kort nieuws

IACM — Roger Pertwee nieuwe voorzitter

Dr. Roger Pertwee, professor aan de Universiteit van Aberdeen (Schotland), werd tijdens de Algemene Vergadering van de IACM op 9 september verkozen als nieuwe voorzitter van de IACM. Het voorzitterschap werd overgedragen aan Dr. Pertwee door Dr. Raphael Mechoulam die de voorbije twee jaar voorzitter was.

Groot Brittannië — Aandoeningen aan de luchtwegen

Onderzoekers van het Imperial College London zoeken vrijwilligers voor de test van een cannabisextract (Sativex). Er zal nagegaan worden of het kan gebruikt worden om het gevoel van ademloosheid te verlichten dat veroorzaakt wordt door veel aandoeningen aan de luchtwegen. Het team zoekt personen tussen 50 en 70 jaar die geen moeilijkheden hebben met de ademhaling. De studie zal twee ochtenden in beslag nemen tijdens dewelke de metingen plaatsvinden. Het onderzoek gebeurt in het Charing Cross Hospital in West-Londen. Wie wil deelnemen kan zich in verbinding stellen via het telefoonnummer 0044(0)20 8846 1234 voor inschrijving. (Bron: Science Daily Magazine van 4 september 2005)

VS — Medische cannabis op het werk

Rechtbanken in Californië en Oregon beslissen over de vraag of werkgevers het recht hebben om werknemers te ontslaan die toelating hebben om cannabis te gebruiken voor medische redenen wanneer zij positief bevonden worden in een drugtest. Het hooggerechtshof van Oregon zegt dat het een oordeel van een beroepshof wil bestuderen waarin gesteld wordt dat werkgevers de werknemers moeten aanvaarden die medische cannabis gebruiken. Daar tegenover staat een vonnis van een Californisch beroepshof van 7 september, waarin gesteld wordt dat het ontslaan van een werknemer die positief getest wordt voor cannabis, geen inbreuk is op de wetgeving, zelfs als de werknemer kan aantonen dat hij cannabis gebruikt voor medische redenen. (Bronnen: Associated Press van 15 september 2005, Metropolitan News-Enterprise van 8 september 2005)