Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 20 oktober 2009

Authors

IACM — Algemene Vergadering wijzigt de benaming in Internationale Associatie voor Cannabinoïden als Medicijn

Op de Algemene Vergadering van 2 oktober wijzigde de IACM haar benaming en de statuten. Ethan Russo uit de VS werd als nieuwe voorzitter verkozen. Nieuwe leden van de Raad van bestuur van de IACM zijn Manuel Guzman van de universiteit van Madrid, Spanje, en Arno Hazekamp van de Nederlandse Associatie voor Legale Cannabis en haar Stoffen als Medicatie (NCSM). De volgende leden van de Raad werden herkozen: Roger Pertwee (GB), Ethan Russo (VS), Willy Notcutt (GB), Franjo Grotenhermen (Duitsland), Daniela Parolaro (Italië), Mark Ware (Canada), Kirsten Müller-Vahl (Duitsland) en Rudolf Brenneisen (Zwitserland). Clare Hodges (GB) werd herkozen als patiëntenvertegenwoordigster van de IACM.

De IACM eerde vier personen voor bijzondere prestaties op het gebied van de herintroductie van cannabis en cannabinoïden als medicijn. De IACM Prijs 2009 voor Klinisch Onderzoek gaat naar Mark Ware; de IACM Prijs 2009 voor Fundamenteel Onderzoek gaat naar Manuel Guzman, de IACM Prijs 2009 voor Jonge Onderzoekers is voor Istvan Katona, en de Speciale IACM Prijs 2009 gaat naar Ethan Russo.

De Algemene Vergadering merkte op dat de ontwikkeling van medicijnen die het endocannabinoïdensysteem beïnvloeden, een stijgend aantal stoffen omvat en dat de IACM toegankelijk moet zijn voor alle wetenschappers, artsen en anderen die geïnteresseerd zijn in het medisch gebruik van stoffen die het endocannabinoïdensysteem beïnvloeden. Er werd beslist om een nieuwe benaming te kiezen die deze ontwikkeling weerspiegelt. De doelstellingen van de IACM zijn thans duidelijker uitgedrukt. De nieuwe statuten zeggen: "De doelstelling van de associatie is de kennis te bevorderen over cannabis, cannabinoïden, het cannabinoïdensysteem en aanverwante onderwerpen, speciaal met betrekking tot hun therapeutisch potentieel. De statutenwijziging kwam tot stand voornamelijk door de volgende maatregelen:

- Steun aan onderzoek naar cannabisproducten en het endocannabinoïdensysteem;

- Bevordering van de uitwisseling van informatie tussen onderzoekers, artsen, patiënten en het publiek;

- Uitwerken en verspreiden van betrouwbare informatie over de farmacologie, toxicologie en therapeutisch potentieel van cannabis en modulators van het endocannabinoïdensysteem;

- Observeren en documenteren van nationale en internationale ontwikkelingen met betrekking tot cannabinoïdentherapeutica;

- Samenwerking met andere organisaties en verenigingen die de statuten en doelstellingen van de IACM delen

IACM — Nieuwe resultaten uit klinisch onderzoek voorgesteld op de IACM 2009 Conferentie

Een negentigtal personen onder wie wetenschappers en artsen namen deel aan de 5de IACM Conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde, die op 2-3 oktober in Keulen, Duitsland, plaatsvond. Hier volgen enkele resultaten van klinisch onderzoek die op de bijeenkomst werden voorgesteld:

(1) Dr. John Zajicek van het Peninsula College voor Geneeskunde in Plymouth, Groot-Brittannië, stelde gegevens voor over een placebo gecontroleerde studie van een capsule met cannabisextract (cannador) bij 279 patiënten met multiple sclerose die leden aan hinderlijke spierstijfheid. De graad van verlichting van spierstijfheid na 12 weken was bijna tweemaal zo groot bij wie het cannabisextract kreeg in vergelijking met de placebogroep (29,4 procent tegen 15,7 procent). Gelijkaardige resultaten werden waargenomen voor de graad van verlichting van pijn, spasmen en nachtrust.

(2) Dr. Donald Abrams van de universiteit van Californië in San Francisco, VS, stelde gegevens voor over het additioneel gebruik van geïnhaleerde cannabis bij 21 patiënten die met een vaste dosis lang werkende opiaten (morfine of oxycodone) behandeld werden. De deelnemers kregen driemaal per dag gedurende drie dagen cannabis toegediend met een verdamper. De onderzoekers concludeerden dat "het additioneel toedienen van gevaporiseerde cannabis aan personen die behandeld worden met vaste doses morfine of oxycodone, de pijnstillende werking blijkt te vergroten." Cannabis leidde ook tot lagere concentraties opiaten in het bloed.

(3) Dr. Mark Ware van de McGill universiteit van Montreal, Canada, stelde resultaten voor van het COMPASS onderzoek waarbij de veiligheid van cannabis bestudeerd werd in de behandeling van pijn. De bijwerkingen van het gebruik van gestandaardiseerde marihuana door 215 pijnpatiënten werden een jaar lang bestudeerd. In vergelijking met een controlegroep van 216 personen die geen cannabis kregen, was er geen verschil in ernstige ongewenste bijwerkingen. De gemiddelde cannabisdosis was 1,86 gram per dag. De onderzoekers concludeerden dat "een jaar lang cannabisgebruik tegen chronische pijn niet geassocieerd wordt met belangrijke wijzigingen in de longfuncties, de hormonale werking, het cognitieve vermogen, noch met ernstige bijwerkingen."

(4) Dr. Vincent Maida van de universiteit van Toronto, Canada, stelde gegevens voor van een waarnemingsonderzoek van nabilone, een derivaat van THC, in de behandeling van patiënten met een gevorderde kanker. Gegevens over 112 patiënten (47 met nabilone en 65 zonder nabilone) voldeden aan de eisen die voor de analyse gesteld werden. De pijnscores en het globale opiatengebruik bij patiënten die nabilone kregen, was in belangrijke mate afgenomen in vergelijking met patiënten die geen nabilone kregen. Misselijkheid en algemene stress werden ook verminderd met nabilone.

Meer in het conferentieverslag op:

http://www.iacm2009.org

Kort nieuws

VS — Colorado

Volgens een krantenverslag is het aantal personen dat in Colorado geregistreerd is voor legaal cannabisgebruik om medische redenen, bijna verdrievoudigd in de loop van het laatste jaar en passeert de 11.000. Verwacht wordt dat het aantal nog tot 15.000 zal toenemen tegen het einde van dit jaar. (Aspen Daily News van 8 oktober 2009)

Wetenschap — Diabete neuropathie

Volgens klinisch onderzoek aan het Royal Hallamshire Hospital in Sheffield, GB, verminderde een gestandaardiseerd cannabisextract (sativex) de pijn niet bij 30 patiënten met diabete neuropathie. In dit gecontroleerde onderzoek kregen de deelnemers dagelijks sativex of een placebo. Er waren geen belangrijke verschillen in pijnverlichting of andere eindresultaten. (Bron: Selvarajah D, et al. Diabetes Care 2009 Oct 6. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Neuropathische pijn

Volgens dierenonderzoek aan de universiteit van Napels, Italië, verminderde een selectieve CB2 receptor agonist neuropathische pijn na zenuwschade. De behandeling met de cannabinoïde verminderde de ontsteking. (Bron: Luongo L, et al. Neurobiol Dis 2009 Oct 2. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Detectie van cannabisgebruik

Volgens onderzoek aan het National Institute on Drug Abuse (NIDA) in Baltimore, VS, kan THC langer dan zes dagen na het laatste cannabisgebruik gedetecteerd worden in het bloed bij regelmatige gebruikers van cannabis. Van de 25 deelnemers hadden negen chronische gebruikers (36 procent) geen meetbare THC gedurende zeven dagen van onthouding; zestien hadden minstens één positieve THC meting van meer dan 0,25 ng/ml maar niet noodzakelijk op de eerste dag. Op dag 7 waren nog THC concentraties meetbaar bij zes deelnemers, zes volle dagen na een gecontroleerde onthouding van cannabis. Alle 25 deelnemers hadden meetbare concentraties THC-COOH. De hoogst genoteerde THC concentraties bij de aanvang van de studie op dag 1, en op dag 7 waren respectievelijk 7,0 en 3,0 ng/ml. (Bron: Karschner EL, et al. Addiction 2009 Oct 5. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Cannabis en alcoholgebruik

Volgens een studie aan de Medische faculteit van de Yale universiteit in New Haven, VS, uitgevoerd bij 28 dagelijkse cannabisgebruikers met een verleden van alcoholmisbruik of alcoholverslaving, verhoogden de deelnemers hun alcoholgebruik tijdens een periode van cannabisonthouding. Zij werden onderworpen aan een onthoudingsperiode van 13 dagen en zij die een vroeger alcoholprobleem hadden, verhoogden hun alcoholgebruik met 52 procent. (Bron: Peters EN, et al. Drug Alcohol Depend 2009 Sep 22. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Erfbaarheid van cannabisgebruik

Volgens een onderzoek aan de universiteit van Amsterdam met 3.115 tweelingen, was er een matig sterke genetische invloed (44 procent) op het begin van cannabisgebruik. De resterende oorzaken werden verklaard door invloeden uit de omgeving die door de tweelingen gedeeld werden (31 procent) en door omgevingsfactoren die door de onderzochte personen afzonderlijk ervaren werden (24 procent). (Bron: Vink JM, et al. Addict Behav 2009 Sep 12. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Angst

Volgens een onderzoek aan het Schizofrenie Onderzoeksinstituut in Darlinghurst, Australië, veroorzaakt chronische, maar niet acute, toediening van de plantaardige cannabinoïde cannabidiol (CBD) een angstonderdrukkend en antipsychotisch effect bij muizen. (Bron: Long LE, et al. Int J Neuropsychopharmacol 2009 Sep 29. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])