Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 2 april 2001

Authors

🏷️ IACM — 2001 Bijeenkomst in Berlijn

De International Association for Cannabis as Medicine in samenwerking met de Medical Association van Berlijn en de Charite, Medische faculteit van de Humboldt Universiteit van Berlijn, nodigen je uit deel te nemen aan de bijeenkomst van de IACM en een bezoek te brengen aan Berlijn op 25 tot 27 oktober 2001.

Programma:

##liststart

##25 oktober (avond): Bijeenkomst van de IACM leden van de Raad van beheer, Algemene Bijeenkomst van IACM.

##26 oktober: Internationale lezingen, workshops.

##27 oktober: Congres over het medicinaal gebruik van cannabis en de cannabinoïden, open voor publiek.

##listend

Op 26 oktober zijn er de internationale lezingen, workshops en uitwisseling van ervaringen voor de leden van de IACM en andere geïnteresseerden in medicinaal gebruik van cannabis en cannabinoïden. De taal is Engels.

Op 27 oktober is er een congres open voor publiek, overwegend artsen, apothekers en patiënten van Berlijn en omliggende steden die geïnteresseerd zijn in een overzicht van de huidige kennis terzake. De lezingen zijn overwegend in het Duits. De lezingen die in het Engels gegeven worden, krijgen een vertaling naar het Duits.

Wetenschappers die interesse hebben om een presentatie te doen op 26 en/of 27 oktober wordt gevraagd kontakt op te nemen met de IACM (info@cannabis-med.org) voor 15 mei 2001.

🌐 Groot Brittannië — House of Lords pleit nogmaals voor legale beschikbaarheid van cannabis als medicijn

Een werkgroep van het Britse Hogerhuis beschuldigt het 'Medicines Control Agency" (geneesmiddelinspectie) ervan geneesmiddelen op cannabisbasis niet op dezelfde onpartijdige manier te behandelen als andere medicijnen. In een rapport dat werd vrijgegeven op 22 maart pleitte de Werkgroep voor Wetenschap en Technologie ook voor het beëindigen van de vervolging van therapeutische cannabisgebruikers die cannabis bezitten of telen voor eigen gebruik.

De werkgroep stelde dat de medische authoriteiten het moeilijker maakten dan nodig voor farmaceutische bedrijven om de op cannabis gebaseerde medicijnen te produceren. De werkgroep was vooral kritisch ten opzichte van de Medicines Control Agency omdat zij de aanvragen van de vergunningen voor de op cannabis gebaseerde medicijnen niet op dezelfde manier behandelen als voor andere middelen, en dat men geen rekening houdt met de lange geschiedenis van het cannabisgebruik, noch met de noden van patiënten voor wie geen medisch alternatief bestaat."

De werkgroep onder voorzitterschap van Lord Winston verklaarde dat hun oorspronkelijke aanbeveling behouden blijft waarin gevraagd wordt om cannabis van Lijst 1 naar Lijst 2 over te hevelen in de Britse drugwetgeving van 1985, teneinde onderzoek te vergemakkelijken.

De Koninklijke Pharmaceutische Vereniging van Groot Brittannië verwelkomde het rapport. Professor Tony Moffat, hoofd van de wetenschappelijke vereniging, zei dat het rapport van de werkgroep een nieuwe constructieve stap vooruit in de ontwikkeling van op cannabis gebaseerde medicijnen.

Het rapport is beschikbaar op http://www.publications.parliament.uk/pa/ld20001/ldselect/ldsctech/50/5001.htm

(Bronnen: Hogerhuis Werkgroep Wetenschap en Technologie. Therapeutisch gebruik van cannabis. Tweede rapport, session 2000-2001, Londen 2001; Ferriman A. Regulators accused of bias against cannabis based medicines. BMJ 2001;322:691; PR Newswire van 22 maart 2001)

🌐 VS — Medicinaal gebruik van cannabis voor het Hooggerechtshof

Op 28 maart hoorde het Hooggerechtshof de mondelinge argumenten in de zaak Verenigde Staten tegen Oakland Cannabis Buyers' Cooperative, een zaak waarin beslist wordt of de "medische noodzaak" als verdediging kan aangevoerd worden door verdelers van marihuana aan patiënten. De beslissing van het Hof heeft geen invloed op de bestaande staatswetten rond cannabis als medicijn.

De uitspraak wordt in juni verwacht. Een vonnis pro de Oakland Cannabis Buyers' Cooperative zou de speciale marihuanaclubs toelaten de drug te distribueren aan patiënten in Californië.

Een vonnis tegen de club zou betekenen dat de overheid hard kan optreden tegen de verdelers en hen kan vervolgen voor de federale rechtbank, ongeacht of de deelstaten het medicinaal gebruik van marihuana goedkeurden. Advokaat-generaal Bill Lockyer van Californië steunt de Oakland Club en stelt dat de deelstaat Californië het recht heeft wettelijk toe te staan aan ernstig zieken om marihuana te gebruiken.

(Bronnen: Associated Press van 28 maart 2001, Reuters van 28 maart 2001)

Kort nieuws

🌐 VS

In navolging op de goedkeuring van de wet rond medicinale marihuana in Colorado in november 2000 heeft het departement van volksgezondheid en leefmilieu van Colorado een regelgeving uitgewerkt om patiënten die cannabis gebruiken te voorzien van een gebruiksvergunning. De deelstaat zou gebruikers toelaten een beperkt aantal planten te kweken. Het identificatiebewijs wordt afgeleverd tegen de prijs van $ 150 per jaar. Een registratie- en distributiesysteem zou op 1 juni in voege gaan. (Bron: Denver Post van 28 maart 2001)

🌐 Groot Brittannië

Multiple sclerose patiënt Paul Roddy behaalde een nieuwe overwinning want de aanklacht van illegaal bezit van cannabis werd verworpen. Op 23 maart werd de heer Roddy door een jury op de rechtbank van Manchester Crown vrijgesproken van illegaal drugsbezit, maar hij werd kort daarna opnieuw aangehouden op grond van dezelfde beschuldiging. Nu werd evenwel gesteld dat verder procederen het maatschappelijk belang niet dient. (Bron: Manchester Evening News van 27 maart 2001).