Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 19 maart 2010

Authors

Wetenschap — In een pilootstudie werden de resultaten van een behandeling tegen drugsmisbruik niet beïnvloed door medisch cannabisgebruik

In een Californische pilootstudie onderzochten wetenschappers het effect van medisch cannabisgebruik op het resultaat van een ontwenningsbehandeling bij de deelnemende patiënten. Van de personen die in een publiek behandelingsprogramma werden toegelaten waren er 13 vergund voor medisch cannabisgebruik en 146 gebruikten geen cannabis. Alle medische cannabisgebruikers werden door een strafrechtbank naar de hulpverlening verwezen. Zij vroegen toelating om gedurende de behandeling cannabis voor medische doeleinden te gebruiken en kregen die toelating ook.

De onderzoekers merkten op dat de behandelingsresultaten een gering aantal proefpersonen betreffen maar dat hun onderzoek "de vragen over een relatie tussen medisch cannabisgebruik en deelname aan een ontwenningsbehandeling voor drugs, systematisch beoordeeld kunnen worden." Cannabisgebruik voor medische doeleinden bleek de behandeling niet negatief te beïnvloeden. In meerdere belangrijke resultaatcategorieën, zoals het vervolledigen van de behandeling en de aanpak van de strafrechtelijke gevolgen, scoorden de medische cannabisgebruikers even goed of beter dan niet-gebruikers. De auteurs concludeerden dat hun verkennend onderzoek erop wijst dat medisch gebruik van cannabis "verenigbaar is met de deelname aan andere vormen van verslavingsbehandeling en geen negatieve invloed zou hebben op de positieve behandelingsresultaten" en dat "het medisch gebruik van cannabis bij een verslavingsbehandeling tot een schadebeperking kan leiden."

Het artikel is beschikbaar op:

http://www.harmreductionjournal.com/content/pdf/1477-7517-7-3.pdf

(Bron: Swartz R. Medical marijuana users in substance abuse treatment. Harm Reduct J 2010;7(1):3.)

Kort nieuws

Nieuw Zeeland — Medicinaal gebruik

Volgens een verslag van de wetscommissie (Law Commission) zou cannabis toegelaten moeten zijn voor medisch gebruik. De voorzitter van de wetscommissie, Sir Geoffrey Palmer, zei op 11 februari dat er een wettelijk kader aanwezig is voor een "waaier van diverse benaderingen" van de drugswetgeving in Nieuw-Zeeland. Het rapport stelde dat er "geen reden is waarom cannabis in beperkte mate niet voor medische doeleinden kan gebruikt worden." Justitieminister Simon Power zei geïnteresseerd te zijn in het rapport maar het medisch gebruik van cannabis niet zou toestaan. (Bron: www.stuff.co.nz van 11 februari 2010)

Nederland — Schizofrenie

Wetenschappers aan de universiteiten van Utrecht en Maastricht krijgen van de Europese Unie 24 miljoen euro ter beschikking om behandelingsmogelijkheden voor schizofrenie te onderzoeken. Een van de vijf studies zal de mogelijke voordelen van de natuurlijke cannabinoïde cannabidiol (CBD) onder de loep nemen. (Bron: Universiteit van Utrecht van 4 maart 2010, www.umcutrecht.nl)

Wetenschap — Psychose

Australische onderzoekers bestudeerden 3.801 mannen en vrouwen geboren tussen 1981 en 1984 en volgden hen op na 21 jaar om hun cannabisgebruik te kennen en hen op psychose te onderzoeken. Ongeveer 18 procent rapporteerde cannabisgebruik gedurende drie jaren of minder, 16 procent voor vier tot vijf jaar en 14 procent voor zes jaar of meer. In hun artikel merkten zij op dat "in vergelijking met personen die nooit cannabis gebruikten, jonge volwassenen die sinds zes of meer jaren cannabis gebruikten twee keer meer kans hadden om een niet-affectieve psychose zoals schizofrenie te ontwikkelen." (Bron: McGrath J, et al. Arch Gen Psychiatry, 2010 Mar 1. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Verslaving

Volgens een systematisch overzicht en een meta-analyse, is er slechts een geringe verandering in de CB1 receptoren wat de gevoeligheid voor drugsverslaving betreft. (Bron: Benyamina A, et al. Addict Biol, 2010 Feb 26. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Epilepsie

De natuurlijke cannabinoïde delta-9-tetrahydrocannabivarin (Delta-9-THCV) verminderde de activiteit van de aanvallen in een ratmodel van epilepsie. (Bron: Hill AJ, et al. Epilepsia, 2010 Feb 26. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])