Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 19 maart 2000

Authors

Op 11 maart 2000 werd in Keulen de Internationale Vereniging voor Cannabis als Medicijn (IACM) opgericht. Het is een wetenschappelijke vereniging die ontstaan is bij de leden van de Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM), een organisatie binnen het Duitse taalgebied. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de mogelijkheid voor zieke personen om cannabisprodukten therapeutisch te gebruiken, door aanmoediging van onderzoekingen, verspreiden van informatie, formuleren van verklaringen, enz.

De statuten van de IACM behelzen volgende grondbeginselen:

##oliststart

##Lidmaatschap is onderverdeeld in gewone leden en bijzondere leden.

##Gewone leden kunnen zijn:

##liststart

##personen die een opleiding beëindigden in medicijnen of farmacie

##andere hooggeschoolden die onderzoek doen naar cannabis en cannabinoïden

##andere personen met een speciale kennis over cannabis en cannabinoïden

##studenten farmacie en geneeskunde

##geneeskundige instellingen en organisaties

##listend

##Gewone leden kiezen de raad van beheer die uit 7 leden kan bestaan en bepalen de richtlijnen van de vereniging.

##Bijzondere leden kiezen een patiëntenvertegenwoordiging die uit 2 leden kan bestaan.

De patiëntenvertegenwoordiging kan met gelijke rechten deelnemen aan de vergaderingen van de raad van beheer.

##Leden van een ander land of landen kunnen een regionale/nationale afdeling opzetten. Zij kunnen hun eigen vertegenwoordiging kiezen en hun eigen regels bepalen. In regionale afdelingen hebben alle leden gelijke rechten en bepalen de richtlijnen van het werk zoals dit het geval is bij ACM in het Duitse taalgebied. De raad van beheer van de IACM heeft een vetorecht tegen beslissingen van regionale afdelingen.

##olistend

Als raad van beheer van de IACM werden verkozen:

##liststart

##Dr. Franjo Grotenhermen (Duitsland)

##Dr. Kirsten Müller-Vahl (Duitsland)

##Dr. Kurt Blaas (Oostenrijk)

##Dr. Ulrike Hagenbach (Zwitserland)

##Dr. Martin Schnelle (Duitsland)

##listend

De oprichting van de IACM is gegrond op voorstellen van wetenschappers uit andere dan Duitstalige landen om ACM uit te bouwen tot een internationale wetenschappelijke vereniging.

De omvorming van ACM naar een wetenschappelijke vereniging werd als onzeker aanzien tijdens de bijeenkomst van ACM in oktober 1999 en maart 2000, gezien de noodzaak van de oprichting van een nieuwe organisatie. De oprichting van een wetenschappelijke vereniging werd verwelkomd in een verklaring van de algemene vergadering van ACM. De IACM werd niet opgericht in kompetitie met bestaande internationale of niet-Duitse regionale organisaties.

🌐 Duitsland — deskundigen debatteren over cannabis als medicijn.

Op 16 maart had een gespreksronde plaats over de strafrechtelijke aspekten en de drug- en geneesmiddelenwetgeving betreffende de medicinale toepassing van cannabis en THC (Dronabinol).

Onder de deelnemers waren onder meer:

##liststart

##Christa Nickels (overheidsverantwoordelijke inzake drugs, Groenen)

##Dr. Albert (Nationale Apothekersfederatie Duitsland)

##Dr. Franjo Grotenhermen (nova-Instituut Keulen, ACM)

##Dr. Hansjörg Schäfer ((woordvoerder SPD inzake drugs)

##Dr. Horst Möller (Ministerie Volksgezondheid, departement drugs)

##Dr. Kirsten Müller (Universiteit Hannover, ACM)

##Dr. Lander (Geneesmiddeleninspektie, Ministerie van Volksgezondheid)

##Dr. Martin Schnelle (Europees Instituut voor Oncologisch en Immunologisch Onderzoek Berlijn, ACM)

##Gudrun Schaich-Walch (woordvoerster Volksgezondheid, SPD)

##Monika Knoche (woordvoerster Volksgezondheid, Groenen)

##Prof. Felix Herzog (Rechtsfakulteit Humboldt Universiteit Bremen)

##Prof. Lorenz Böllinger (Rechtsfakulteit Universiteit Bremen)

##listend

Enkele uittreksels en stellingnamen uit het drie uur durende gesprek:

##liststart

##Afgevaardigden van de twee regeringspartijen (Groenen en SPD) maakten duidelijk dat zij de zaak cannabis als medicijn serieus nemen en willen meewerken aan praktische oplossingen.

##Een afgevaardigde van het Ministerie van Volksgezondheid kondigde een versoepeling aan van de beschikbaarheid van Dronabinol (THC).

##De ontwikkeling van gestandardiseerde cannabis is aangekondigd voor 2001.

##Een andere deelnemer van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid wees erop dat de drugwetgeving (§31a) in analogie met de regeling voor bezit van kleine hoeveelheden, kan aangepast worden in die zin dat medicinaal gebruik buiten de strafrechtelijke procedure valt.

##Sommige deelnemers merkten op dat cannabis niet korrekt is opgenomen in de drugwetgeving gezien de therapeutische werking ervan (stoffen die vermeld zijn in Lijst I hebben per definitie geen medicinale waarde).

##Een vertegenwoordigster van de geneesmiddeleninspektie liet verstaan dat zij, in tegenstelling tot de visie van het Grondwettelijk Hof (Bundesverfassungsgericht), geen mogelijkheid zag om uitzonderingen te maken voor individuele patiënten voor het medicinaal gebruik van cannabis.

##listend

Kort nieuws

🌐 Zwitserland

In navolging op de beslissing van de Nationalrat heeft de Zwitserse Tweede Kamer (Ständerat) zich ook uitgesproken voor de legalisering van cannabis. De parlementsleden keurden 2 voorstellen goed die cannabis uit de drugwetgeving halen. De handel zal gebeuren onder kontrole van de overheid die in Bern aan een wetsherziening werkt. De uiteindelijke beslissing wordt in 2001 verwacht. (Bron: dpa d.d. 7 maart 2000)

🏷️ Wetenschap

Een klinisch vooronderzoek toonde aan dat dexanabinol, een synthetische cannabinoïde, de ziekteverschijnselen van multiple sclerose kan onderdrukken.. Het onderzoek toonde signifikante vermindering aan van de funktionele en pathologische hersendefekten bij experimentele autoimmune encefalitis (een vorm van hersenontsteking), de meest gebruikte proefdiervariant van ms. Deze bevindingen werden onlangs gepubliceerd in de Journal of Neuroimmunology. Dexanabinol veroorzaakt geen psychotropische neveneffekten zoals bij een aantal natuurlijke cannabinoïden en bleek veilig te zijn in een Phase-II-proef bij 50 personen met zware traumatische hersenbeschadiging. (Bron: PR Neuwswire d.d. 6 maart 2000).

🌐 VS

Op 7 maart hebben zowel Senaat als het Huis van afgevaardigden van Hawaii wetsvoorstellen goedgekeurd die medicinaal gebruik van marihuana toelaten. Voorlopige goedkeuring kwam er met 1 stem verschil in de Senaat en met een tweederdenmeerderheid in het Huis van afgevaardigden. Het wetsvoorstel betreffende marihuana zou aan personen die lijden aan een ongeneeslijke of zeer zware ziekte als kanker, aids of glaucome, toelaten kleine hoeveelheden marihuana te bezitten voor persoonlijk gebruik. (Bron: Honolulu Star-Bulletin d.d. 8 maart 2000).

🌐 Groot Brittannië

Een ms-patiënt, beticht van cannabisbezit, werd door een Britse rechtbank op 17 maart buiten vervolging gesteld nadat hij aangevoerd had dat hij de cannabis nodig had om de symptomen van zijn ziekte te bestrijden. Een woordvoerder van de Britse ms-vereniging zei:"We hebben altijd gesteld dat we niet geloven dat mensen met ms strafrechtelijk moeten vervolgd worden omdat zij de drug aanwenden ter verlichting van hun ziekte". (Bron: Reuters 17 maart 2000).

🌐 VS

Een wetsvoorstel ingediend bij de overheid van Maine omvat de distributie van inbeslaggenomen marihuanaplanten aan mensen die toelating kregen marihuana te gebruiken voor medische redenen. De wet is bedoeld om mensen te helpen die problemen hebben met de aanschaf van marihuana voor de behandeling van hun medische toestand, zoals in Maine door de kiezer werd beslist in november 1999.

Maar zelfs de indiener van het voorstel twijfelt aan de mogelijke goedkeuring zolang marihuana voor de federale wetgever illegaal blijft. (Bron: AP d.d. 14 maart 2000).