Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 19 februari 2007

Authors

Wetenschap — Cannabis werkzaam bij zenuwpijn als gevolg van HIV

In een klinische studie, uitgevoerd in het San Francisco General Hospital, bij 50 HIV-patiënten die lijden aan neuropatische pijn, resulteerde het roken van cannabis in een belangrijke pijnvermindering in vergelijking met een placebo. De patiënten werden willekeurig in twee groepen opgedeeld waarvan de ene groep cannabis kreeg (3,56 procent THC, ongeveer 25 mg THC) en de andere identieke placebosigaretten zonder cannabinoïden. De toediening gebeurde driemaal per dag gedurende 5 dagen. Alle deelnemers hadden ervaring met cannabisgebruik. Van de patiënten gebruikten er 31 andere pijnstillers en zij bleven die in vaste doses gebruiken tijdens de studie. De gebruikte pijnstillers waren onder meer opiaten en gabapentin.

Cannabis verminderde de dagelijkse pijnen met 34 procent (gemiddelde waarde) vergeleken met 17 procent bij placebo. Een pijnvermindering hoger dan 30 procent werd gemeld door 52 procent van de cannabisgroep en door 24 procent van de placebogroep. Cannabis zorgde ook voor mildering bij twee vormen van experimenteel geïnduceerde pijn en bleef zonder werking in een derde pijnmodel. Binnen de cannabisgroep waren meer meldingen van neveneffecten. Er werd geen nadelige werking vastgesteld en geen van de patiënten trok zich uit het onderzoek terug omwille van nevenwerkingen. De onderzoekers besloten dat "cannabis goed verdragen werd en een pijnstillende werking had bij chronische neuropatische pijn als gevolg van HIV-gerelateerde sensorische neuropathie. De resultaten zijn vergelijkbaar met die van orale medicatie die toegediend wordt om chronische neuropatische pijn te bestrijden."

Neuropatische pijn komt voort uit schade aan de zenuwen. Bij dit onderzoek was de pijn veroorzaakt door de HIV-infectie, door de medicatie die tegen de infectie gebruikt werd, of door de combinatie van de twee."

Een uittreksel uit de studie is beschikbaar op:

http://www.cannabis-med.org/studies/study.php

(Bron: Abrams DI, Jay CA, Shade SB, Vizoso H, Reda H, Press S, Kelly ME, Rowbotham MC, Petersen KL. Cannabis in painful HIV-associated sensory neuropathy: A randomized placebo-controlled trial. Neurology 2007;68(7):515-21.)

VS — Een administratieve rechtbank beveelt de DEA aan om een professor in Massachussetts toelating tot kweken van cannabis te verlenen

Uitgaande van een gebrekkige cannabisbevoorrading voor medisch onderzoek, heeft een administratieve rechtbank aan de Drug Enforcement Administration (DEA) de aanbeveling gegeven om toelating te verlenen aan een professor uit Massachussetts om het medicijn te kweken. Het oordeel dat door de rechter op 12 februari werd uitgesproken, is niet bindend.

In juni 2001 diende professor Lyle Craker een aanvraag in bij de DEA om cannabis te mogen kweken. Maar de federale overheid beperkt de teelt van cannabis voor klinisch onderzoek tot één bron, de universiteit van Mississippi. Federale verantwoordelijken stelden dat het de universiteit van Craker vrij staat om mee te dingen naar het volgende teeltcontract om voor de VS cannabis te kweken. Maar er was volgens hen geen basis om een bijkomende kweker te aanvaarden. Het bedrijf dat de infrastructuur voor de kwekerij van Craker wil bekostigen, stelde daartegenover dat onderzoekers de hoeveelheid cannabis die ze nodig hebben voor onderzoek, niet kunnen krijgen, niettegenstaande de goedkeuring voor hun onderzoek die door de Drug Enforcement Administration verleend werd.

Rechter Mary Ellen Bittner oordeelde dat een vergunning voor Craker's aanvraag het algemeen belang dient. In haar motivering stelde zij onder meer dat er onvoldoende competitie is en een onvoldoende cannabisbevoorrading voor wetenschappelijk onderzoek. Steve Robertson, een DEA woordvoerder, zei dat Bittner's beslissing door het agentschap zal bestudeerd worden. Hij gaf verder geen commentaar.

(Bron: Associated Press van 12 februari 2007)

Kort nieuws

VS — New Mexico

Een voorstel om bepaalde patiënten legaal cannabis te laten gebruiken onder een door de staat gecontroleerd programma, is aanvaard door de Senaat op 7 februari en moet nu naar het Huis van Afgevaardigden (volksvertegenwoordiging). Het voorstel krijgt de steun van gouverneur Bill Richardson die zegt zijn steun te verlenen "als er duidelijke maatregelen in staan om misbruiken te voorkomen." (Bron: The New Mexican van 8 februari 2007)

VS — Minnesota

Een voorstel om cannabis voor medisch gebruik te legaliseren in Minnesota, werd ingediend bij het Huis van Afgevaardigden. Een gelijkaardig voorstel werd onlangs ingediend bij de Senaat. Letterlijk omvat het voorstel voor het Huis van Afgevaardigden de vraag om toelating voor "gekwalificeerde" patiënten met een "registratiebewijs" om een "aanvaardbare" hoeveelheid medische cannabis te mogen bezitten waarvoor zij niet gearresteerd, vervolgd of gestraft worden. (Bron: Chaska Herald van 7 februari 2007)

VS — Illinois

Op 9 februari werd een voorstel ingediend bij de Senaat waarin de opheffing van de strafwetgeving gevraagd wordt voor medicinaal gebruik van cannabis op doktersvoorschrift. (Bron: Marijuana Policy Project van 9 februari 2007)

Wetenschap — Cannabis en autorijden

In een grote overzichtstudie werd de aanwezigheid van THC of zijn metabolieten in het bloed of de urine in verband gebracht met een lichte verhoging in potentieel onveiliger rijgedrag. De onderzoekers gebruikten een gegevensbank van alle verkeersongevallen met dodelijke afloop in de VS tussen 1993 en 2003 met bestuurders tussen 20 en 49 jaar oud. De aanwezigheid van cannabinoïden werd in vergelijking met drugvrije controles, in verband gebracht met een verhoogd risico van 29 procent op potentieel onveilig rijgedrag (bijvoorbeeld het mislopen van verkeerstekens). Een bloedconcentratie van 0,05 procent alcohol werd geassocieerd met een verhoogd risico van 101 procent, stijgend tot 206 procent bij een bloedconcentratie van 0,1 procent alcohol. (Bron: Bedard M, et al. Can J Public Health 2007;98(1):6-11.)

Wetenschap — Cannabis en autorijden

In een grote overzichtstudie werd de aanwezigheid van THC of zijn metabolieten in het bloed of de urine in verband gebracht met een lichte verhoging in potentieel onveiliger rijgedrag. De onderzoekers gebruikten een gegevensbank van alle verkeersongevallen met dodelijke afloop in de VS tussen 1993 en 2003 met bestuurders tussen 20 en 49 jaar oud. De aanwezigheid van cannabinoïden werd in vergelijking met drugvrije controles, in verband gebracht met een verhoogd risico van 29 procent op potentieel onveilig rijgedrag (bijvoorbeeld het mislopen van verkeerstekens). Een bloedconcentratie van 0,05 procent alcohol werd geassocieerd met een verhoogd risico van 101 procent, stijgend tot 206 procent bij een bloedconcentratie van 0,1 procent alcohol. (Bron: Bedard M, et al. Can J Public Health 2007;98(1):6-11.)

Wetenschap — Epilepsie

In een status epilepticus model met zenuwcellen van de hippocampus (een bepaald gebied in de hersenen) toonden onderzoekers van de Virginia Commomwealth University in de VS aan dat resistentie tegen benzodiazepines was ontwikkeld maar niet tegen een synthetische cannabinoïde. De werking van de benzodiazepine lorazepam, was sterk gedurende 30 minuten maar verminderde met 10 tot 15 procent na een uur van epileptische toestand. De werking van de cannabinoïde WIN55,212-2 bleef meer dan twee uur onverminderd doorgaan. (Bron: Deshpande LS, et al. Exp Neurol. 2007 Jan 9; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])