Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 18 januari 2010

Authors

🏷️ Wetenschap — Nabilone verbeterde de nachtrust bij patiënten met fibromyalgie

In de pijnkliniek van de McGill universiteit van Montreal, Canada, werd de werking onderzocht op de nachtrust van lage doses nabilone, een THC derivaat (O,5-1,0 mg voor het slapen gaan) en van het antidepressivum amitriptyline (10-20 mg voor het slapen gaan) bij 31 patiënten met fibromyalgie en chronische slapeloosheid. Fibromyalgie is een ziekte die gekarakteriseerd wordt door uitgebreide chronische pijn en slapeloosheid. De deelnemers kregen elke drug gedurende twee weken met een rustperiode zonder medicatie van twee weken tussen de twee behandelingsfasen.

Dit onderzoek werd door 29 deelnemers volledig afgewerkt. De nachtrust verbeterde met zowel amitriptyline als nabilone, maar nabilone werkte beter dan amitriptyline. Er werd geen effect op pijn, humeur of levenskwaliteit waargenomen. Negatieve bijwerkingen waren doorgaans mild tot matig en kwamen meer voor bij het gebruik van nabilone. De onderzoekers concludeerden dat "nabilone goed werkt voor het verbeteren van de nachtrust bij patiënten met fibromyalgie en goed verdragen wordt. Toediening van een lage dosis nabilone één keer per dag voor het slapen gaan, kan beschouwd worden als een alternatief voor amitriptyline.

(Bron: Ware MA, Fitzcharles MA, Joseph L, Shir Y. The Effects of Nabilone on Sleep in Fibromyalgia: Results of a Randomized Controlled Trial. Anesth Analg. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🌐 VS — Patiënten in Colorado die cannabis mogen gebruiken voor medische doeleinden, hebben het recht om het middel te kopen

Overeenkomstig een uitspraak van de rechtbank van 30 december 2009 hebben patiënten in Colorado die cannabis mogen gebruiken, ook het grondwettelijk recht om die cannabis te kopen. Rechter Christopher Cross van de districtsrechtbank van Arapahoe County volgde de redenering van het CannaMart verdeelcentrum dat de stad Centennial dagvaardde omwille van de gedwongen sluiting in oktober 2009. Cross willigde de vraag in van het verdeelcentrum dat via kortgeding eiste dat de stad verhinderd werd om het verdeelcentrum gesloten te houden terwijl CannaMart het argument van de stad aanvocht dat op basis van inbreuken op de federale drugswetgeving, cannabisshops kunnen verbannen worden.

Colorado aanvaardde in 2000 een grondwettelijk voorstel waardoor medisch cannabisgebruik werd toegelaten. Recente beslissingen, genomen door het gezondheidsdepartement van de staat, samen met een verklaring van 2009 van de Amerikaanse minister van justitie dat federale openbare aanklagers niet tussenkomen in de cannabiswetgeving van individuele staten, hebben geleid tot een explosie van commerciële cannabisshops in heel Colorado. Rechter Cross zei dat de stad de rechten aantastte van drie gebruikers van medische cannabis die zich burgerlijke partij gesteld hadden in de zaak. Een van die patiënten zei dat de sluiting van CannaMart hem problemen opleverde om aan medische cannabis te geraken voor de behandeling van een slopende zenuwaandoening.

Meer op:

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_MEDICAL_MARIJUANA_COLORADO?SITE=FLTAM&SECTION=HOME&TEMPLATE=news_generic.htm

(Bron: Associated Press van 30 december 2009)

Kort nieuws

🌐 VS — Colorado

Er zijn in Colorado ongeveer 30.000 patiënten die een vergunning hebben om cannabis te gebruiken voor medische doeleinden. Vanaf midden augustus vorig jaar werd driekwart van de aanbevelingen voorgeschreven door 15 artsen. (Bron: Denver Post van 18 december 2009)

🌐 VS — New Mexico

Er zijn 899 patiënten met een vergunning voor medisch cannabisgebruik waarvan meer dan de helft onvoldoende toegankelijkheid heeft voor hun medicijn. (Bron: Santa Fe Reporter van 23 december 2009)

🏷️ Wetenschap — Multiple sclerose

Volgens een studie van een universitair ziekenhuis nabij Madrid in Spanje, waren belangrijke verschillen in de verspreiding van genotypen die de CB1 receptor codeert bij patiënten die lijden aan primaire progressieve multiple sclerose in vergelijking met gezonde controlepersonen. Er was geen verband tussen genotypen en ernst van de ziekte. (Bron: Ramil E, et al. Mult Scler. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — THC detectie

Onderzoekers van de universiteit van Trondheim, Noorwegen, rapporteerden over een zwangere vrouw die veel en regelmatig cannabis gebruikte. Metabolieten van THC (THC-COOH) werden gedetecteerd in de urine tot 84 dagen na het laatste gebruik. Ze werd ervan verdacht cannabis te blijven gebruiken niettegenstaande ze elk verder gebruik bleef ontkennen. Uiteindelijk werd haar verhaal ondersteund door een THC-COOH excretieprofiel. (Bron: Westin AA, et al. J Anal Toxicol 2009;33(9):610-4.)

🏷️ Wetenschap — Schizofrenie

Er is onzekerheid over de effecten van cannabisgebruik op het waarnemingsvermogen van schizofreniepatiënten. Volgens een Australisch onderzoek was er weinig verschil in cognitieve prestaties tussen cannabisgebruikers en niet-gebruikers bij zowel gezonde personen als schizofreniepatiënten. Dit suggereert "dat cannabisgebruik volgens de vaststellingen, slechts subtiele effecten heeft op de neurocognitieve prestaties." (Bron: Scholes KE, et al. Psychol Med 2009 Dec 17. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Cannabigerol

Het werkingsmechanisme van de natuurlijke cannabinoïde cannabigerol (CBG) is onbekend. Onderzoekers aan de universiteit van Aberdeen, Groot-Brittannië, stelden vast dat CBG de alpha2-adrenoceptors kan activeren, zich binden met cannabinoïdereceptoren CB1 en CB2, en CB1 en 5-HT1A receptoren kan blokkeren. (Bron: Cascio MG, et al. Br J Pharmacol [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

🏷️ Wetenschap — Cannabidiol

Tot op vandaag werden verschillende werkingsmechanismen van cannabidiol (CBD) aangetoond, onder meer antagonisme aan de CB1 receptor. Onderzoekers van de universiteit van Sao Paulo in Brazilië toonden de antidepressieve effecten aan van CBD bij muizen, mogelijk tot stand gebracht door activering van 5-HT1A receptoren. (Bron: Zanelati T, et al. Br J Pharmacol. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])