Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 16 november 2004

Authors

VS — Montana legaliseert als tiende staat het medicinale gebruik van cannabis

In Montana werd op 2 november een wetsvoorstel aangenomen over medicinale cannabis met 62 tegen 38 procent. Daarmee wordt Montana de tiende Amerikaanse staat waar medicinaal gebruik van cannabis gelegaliseerd wordt. De negen andere staten waar de medicinale marihuana patiënten effectief beschermd zijn tegen arrestatie zijn: Alaska, Californië, Colorado, Hawaii, Maine, Nevada, Oregon, Vermont en Washington. Een wet uit 2003 in Maryland beschermt hen wel tegen gevangenisstraf maar niet tegen arrestatie, omdat zelfs medicinaal gebruik illegaal blijft.

Bijna driekwart van de Westerse staten hebben nu dergelijke wetten aangenomen. Slechts twee van de resterende 37 staten hebben de voorstellen aanvaard. Daar kunnen twee belangrijke redenen voor zijn. Ten eerste, West-Amerikanen zijn minder geneigd om hun buren te zeggen wat ze moeten doen en laten. Ten tweede is het gemakkelijker om cannabisgerelateerde wetsvoorstellen in te dienen in het Westen omdat daar volksraadplegingen worden toegestaan. Slechts 24 Amerikaanse staten laten referenda toe om de wet aan te passen. Elf van die 24 staten liggen in het Westen.

Twee andere wetsvoorstellen die ter stemming werden voorgelegd op 2 november, hadden geen succes. Het voorstel in Alaska om cannabis te decriminaliseren voor volwassenen, werd met 57 procent tegen 43 verworpen. Ook het voorstel in Oregon om aan geregistreerde patiënten hun medicijn ter beschikking te stellen via staatsverdeelcentra, haalde het niet en werd met 58 tegen 42 procent weggestemd.

In heel het land werden 17 locale voorstellen tot wetswijziging inzake cannabis ingediend, waarvan er 16 aanvaard werden. Daarbij waren initiatieven rond medicinale cannabis in Ann Arbor, Michigan, en in Columbia, Missouri.

(Bronnen: Associated Press van 3 november 2004, The Oregonian van 10 november 2004)

Canada — Decriminalisering van cannabis voor persoonlijk gebruik

Op 1 november kondigde de Canadese overheid aan dat het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis niet langer aanleiding zal zijn tot gerechtelijke vervolging, maar gezien zal worden als een overtreding die gesanctioneerd wordt met een geldboete. Het voorstel, ingediend door de Canadese minister van justitie Irwin Cother, wijkt weinig af van wat eerste minister Jean Crétien in 2003 voorstelde. Zijn opvolger Paul Martin kondigde in december 2003 aan dat hij het beleid van de strafherziening voor kleine hoeveelheden cannabis, wil voortzetten. Hij zei dat er "absoluut niets bereikt wordt met het criminaliseren van jongeren die met een minimale hoeveelheid betrapt worden." "Cannabisgebruik is schadelijk en zal illegaal blijven in Canada. Enkel het doen naleven van de wet krijgt een andere benadering," zegt minister Cother.

Als het aangenomen wordt zal het gebruik en het bezit tot 15 gram cannabis minder zwaar gestraft worden. Ook de teelt tot maximaal drie planten zal enkel met een geldboete bestraft worden. Anderzijds zullen de straffen voor grotere teelten zwaarder zijn onder het nieuwe voorstel in vergelijking met de actuele situatie.

Een ander voorstel zou aan de politie de bevoegdheid geven om een urine- of speekseltest te doen "om zeker te zijn of een persoon een drug in zijn lichaam heeft", als de agent "redelijke gronden" heeft om aan te nemen dat een bestuurder onder invloed is van een verboden middel.

(Bronnen: Persberichten van de Canadese overheid van 1 november 2004)

Wetenschap — Nieuws van het Congres van de Vereniging voor Neurowetenschappen

Tijdens de bijeenkomst van 2004 van de Vereniging voor Neurowetenschappen van 23 tot 27 oktober in San Diego, Californië, stelden verschillende wetenschappers de resultaten voor van het basisonderzoek dat zij verrichtten over mogelijke klinische toepassingen van cannabinoïden, inbegrepen bij de ziekte van Parkinson en bij Amyotrope Laterale Sclerose (ALS).

Dr. Mary Abood van het California Pacific Medical Center in San Francisco presenteerde een dierenexperimenteel onderzoek met ALS. "Ons onderzoek wijst uit dat bepaalde bestanddelen van marihuana, THC inbegrepen, het ziekteproces gevoelig afremmen en het leven van muizen met ALS verlengen," zei hij. "De enige door de Food and Drug Administration goedgekeurde drug voor ALS, riluzole, verlengt het leven van muizen met ongeveer twee maanden. Onze studie toont aan dat de op marihuana gebaseerde therapie een veel groter effect heeft, en het leven kan verlengen met drie jaren of meer."

Een ander dierenexperimenteel onderzoek toont ook aan dat een bepaalde cannabinoïde hersencellen kan beschermen tegen schade die veroorzaakt wordt door de ziekte van Parkinson. "In ons onderzoek wordt voor het eerst de zenuwbeschermende waarde aangetoond van marihuana-afgeleide substanties in een degelijk diermodel van de ziekte van Parkinson," zei mede-auteur van de studie, Dr. Andrea Giuffrida van de Universiteit van Texas in San Antonio.

(Bron: Persmededeling van de Vereniging voor Neurowetenschappen van 26 oktober 2004)

Kort nieuws

Op 26 oktober stelde de Staatsraad van Luxemburg een wet voor om medicijnen op basis van cannabis beschikbaar te maken. De raad stelt de ontwikkeling voor van een distributieprogramma en vraagt om een precisering van de medische indicaties. (Bron:

Conseil d`Etat. Proposition de loi instaurant un programme de délivrance de médicaments à base de cannabinoïdes, 26 oktober 2004)

België — Cannabiswet herroepen

De wijziging van de drugwetgeving die in mei 2003 door het Belgische parlement werd goedgekeurd, werd wegens onduidelijkheden verworpen. De wijziging hield een legalisering in van het cannabisbezit voor persoonlijk gebruik door volwassenen op voorwaarde dat er geen sprake was van maatschappelijke overlast, of problematisch gebruik. Het Arbitragehof vond de termen "maatschappelijke overlast" en "problematisch gebruik" te vaag. Het Hof bestempelde het woordgebruik als een mogelijke bron van rechtsonzekerheid. (Bron: www.guidesocial.be van 22 oktober 2004)

Nederland — Slechts één kweker blijft

Het Bureau voor Medicinale Cannabis heeft beslist om het contract met een van de twee kwekers van medicinale cannabis, in de eerste helft van 2005 op te zeggen. De keuze van bedrijf viel op Bedrocan en niet op de Stichting Institute of Medical Marijuana (SIMM). (Bron: Nieuwsbrief van het BMC van 30 juli 2004)

VS — Nationale Klinische Conferentie

Patients Out of Time houden hun Vierde Nationale Klinische Conferentie van 5 tot 8 april 2006 in Santa Barbara, Californië.

Wetenschap — Endocannabinoïden en zwangerschap

Britse onderzoekers ontdekten dat het peil van anandamide, een endocannabinoïde, sterk steeg in het lichaam van een zwangere vrouw op het ogenblik van de bevalling. De wetenschappers menen dat hun ontdekking zwangere vrouwen kan helpen die een verhoogd risico lopen op een vroeggeboorte. Het kan ook meer duidelijkheid verschaffen waarom cannabis roken in verband gebracht wordt met vroeggeboorte. Het gemiddelde anandamidepeil in het bloedplasma bij zwangere vrouwen was 0.9 nanomol tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap en 0.4 nanomol in de zes maanden daarna. Tijdens de bevalling steeg het anandamidepeil in het plasma tot 2.5 nanomol. (Bron: Habayeb OM, et al. J Clin Endocrinol Metab 2004;89(11):5482-7)