Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 16 mei 2006

Authors

Wetenschap — Cannabis efficiënt in onderdrukking postoperatieve pijn

De efficiëntie en veiligheid van capsules met cannabisextract (Cannador) voor de behandeling van postoperatieve pijn werd onderzocht in een multicentrale studie in twaalf Britse centra. Cannador is gestandaardiseerd voor wat THC en andere cannabinoïden betreft. Drie enkelvoudige doses (5, 10 en 15 mg THC) werden toegediend nadat patiënten die een operatie hadden ondergaan, gestopt waren met de gebruikelijke pijnstillers en indien een orale behandeling tegen pijn aangewezen was. De patiënten mochten een bijkomende pijnbehandeling vragen als het cannabisextract niet voldoende efficiënt werkte.

De toediening met 5 mg THC werd stopgezet nadat 11 patiënten waren behandeld en allen voor bijkomende pijnstillers vroegen binnen minder dan zes uren na de toediening van het cannabisextract. De dosis werd daarom onvoldoende bevonden. De behandeling met 10 mg THC werd zoals voorzien bij 30 patiënten uitgevoerd. De helft (15 op 30) van de patiënten had bijkomende medicatie nodig binnen de zes uren. De toediening van 15 mg THC werd gestopt nadat 24 patiënten behandeld waren en de laatste patiënt problemen had met ernstige nevenwerkingen (bloeddrukverlaging, bleek worden, vertraagde hartslag). Een vierde van de groep (6 op 24) hadden bijkomende medicatie nodig. Nevenwerkingen waren doorgaans mild, zelfs bij de groep die hoge doses toegediend kreeg. De patiënt die problemen had met bloeddruk en hartslag recupereerde snel zonder medicatie.

De onderzoekers besloten dat "de optimale dosis gesteld wordt op 10 mg Cannador omdat die efficiënt was voor pijnvermindering zonder noemenswaardige nevenwerkingen bij gezonde volwassenen na een chirurgische ingreep."

(Bron: Holdcroft A, Maze M, Dore C, Tebbs S, Thompson S. A multicenter dose-escalation study of the analgesic and adverse effects of an oral cannabis extract (Cannador) for postoperative pain management. Anesthesiology 2006;104(5):1040-1046)

Na intense druk van de Verenigde Staten heeft president Vicente Fox het congres gevraagd om de eind april goedgekeurde wet die het bezit van kleine hoeveelheden drugs zou decriminaliseren, te herzien.

In een verklaring op 3 mei zei Fox dat de wet zou moeten gewijzigd worden "om het absoluut duidelijk te maken dat het bezit van drugs en het gebruik ervan nog steeds als misdrijf aanzien zullen worden in het land." Ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van binnenlandse zaken en het bureau voor drugcontrole ontmoetten in Washington de Mexicaanse ambassadeur. Zij stelden dat Mexico overspoeld zou worden met toeristen die drugs willen nemen en dat zou tot meer gebruik leiden, aldus Tom Riley, woordvoerder van het Amerikaanse Office of National Drug Control Policy (ONDCP).

Eduardo Medina Mora, hoofd van de federale politie en belangrijkste architect van de nieuwe maatregel die door president Fox naar het congres gestuurd werd in januari, zei dat de wet inderdaad het bezit van kleine hoeveelheden illegale drugs tot een overtreding omvormde, maar hij voegde eraan toe dat mensen die daarmee betrapt worden, toch nog voor de rechtbank dienden te verschijnen voor een of meer veroordelingen. De huidige wet voorziet dat mensen die gearresteerd worden voor drugbezit kunnen argumenteren dat zij verslaafd zijn en drugs bezitten voor eigen gebruik. De nieuwe wet bepaalt een maximale hoeveelheid van elke drug die men mag bezitten en men kan daarbij de afhankelijkheid van de drug inroepen, zei Medina Mora.

(Bron: New York Times van 3 mei 2006)

Wetenschap — Matig cannabisgebruik is niet schadelijk voor de hersens van volwassenen, volgens een MRI-onderzoek

Onderzoekers aan het Nathan S. Kline Instituut voor Psychiatrisch onderzoek en de faculteit geneeskunde van de Universiteit van New York, scanden door middel van een geavanceerde Magnetic Resonance Imaging (MRI) de hersenen van 10 individuen die regelmatig cannabis gebruikten tijdens de puberteit en een controlegroep van 10 personen. Zij vonden "geen bewijs van verschrompeling van de hersenen of verlies van integriteit" en zij concludeerden dat "regelmatig cannabisgebruik wellicht niet neurotoxisch is voor normaal ontwikkelde hersenen."

De voormalige cannabisgebruikers waren 18 tot 27 jaar oud en hadden - van 2 tot 3 keer per week tot dagelijks - cannabis gebruikt tijdens hun puberteit, maar waren gestopt met gebruiken. Ze werden vergeleken met personen van dezelfde leeftijd en geslacht die nooit cannabis gebruikt hadden. Metingen werden uitgevoerd zowel in de totale hersenen als in bepaalde hersengebieden die meestal in verband gebracht worden met psychotische ervaringen en geheugen.

Wetenschappers merkten op dat hun "gegevens voorlopig zijn en moeten overgedaan worden bij een grotere groep mensen. Nochtans zijn er indicaties die de hypothese onderuithalen dat cannabis psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie kan veroorzaken door directe schade aan de hersenen."

Het artikel is beschikbaar voor download op http://www.harmreductionjournal.com/content/3/1/17

(Bron: Delisi LE, Bertisch HC, Brown K, Majcher M, Bappal A, Szulc KU, Ardekani BA. A preliminary DTI study showing no brain structural change associated with adolescent cannabis use. Harm Reduct J 2006;3(1):17 [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

VS — Oregon Hooggerechtshof oordeelt dat werkgever medicinaal gebruiker van cannabis mocht ontslaan

Het Hooggerechtshof van Oregon oordeelde op 4 mei dat een werkgever de arbeidswetgeving niet overtreden heeft door een werknemer te ontslaan die medicinale cannabis gebruikte. De zaak betreft Robert Washburn, een machinebouwer die ontslagen werd na een positieve drugtest. Washburn was in het bezit van een door de overheid afgeleverde schriftelijke toelating om cannabis te gebruiken om de krampen in zijn benen te onderdrukken tijdens zijn slaap.

Hij gebruikte de drug thuis en niet op het werk, maar hij werd in 2001 ontslagen. Een lagere rechtbank oordeelde dat de staatswetten voor medicinale cannabis niet vereisen dat werkgevers "rekening houden met het gebruik van medicinale marihuana op het werk." Het beroepshof van Oregon was het daar niet mee eens en stelde dat de testresultaten niet konden uitwijzen dat Washburn op het werk de drug gebruikt had. In het vonnis stelde het Hooggerechtshof, overeenkomstig de staatswetten, dat de verzwakking van Washburn niet van die aard was dat hij, gezien de succesvolle behandeling met zijn vroegere medicatie, genoodzaakt was om cannabis te gaan gebruiken.

(Bron: Associated Press van 4 mei 2006)

Kort nieuws

Frankrijk — Cannabisgebruik

Volgens de drugsdeskundigen Astrid Fontaine en Michel Hautefeuille is er een stijgend cannabisgebruik bij managers, bankiers, zaakvoerders en hoog kaderpersoneel. (Bron: ANSA van 3 mei 2006)

Wetenschap — Pleidooi voor herklassering

In een editoriaal pleitte Dr. George Lundberg, uitgever van MedGenMed en adjunct-professor van het Gezondheidsbeleid aan de Harvard Universiteit in Boston, voor een herklassering van cannabis in de VS zodat het medicinaal gebruik toegestaan kan worden. "In feite heeft de toepassing van onrealistische marihuanawetten waarschijnlijk meer schade veroorzaakt dan marihuana zelf. Hoewel naar toxicologische of pathologische maatstaven marihuana veel minder gevaarlijk is dan veel andere substanties die op een lagere klasselijst geplaatst zijn zoals morfine en cocaïne om nog maar te zwijgen over de massadoders tabak en alcohol. De medicinale bruikbaarheid van marihuana in bepaalde situaties werd vanzelfsprekend al aangetoond. De mensen gehoorzamen aan wetten die ze rechtvaardig vinden; zij gehoorzamen niet aan de marihuanawetgeving omdat ze weten dat ze onrechtvaardig is, zelfs absurd." (Bron: Lundberg GD. MedGenMed 2005;7(3):47)

Wetenschap — Maagzweer

Een synthetische cannabinoïde (ACEA) die zich selectief bindt aan de CB1 receptor verhindert de vorming van maagzweren bij ratten. Acetylsalicylic acid (aspirine) veroorzaakte binnen de drie uren beschadigingen aan het maagslijmvlies, letsels die dosisafhankelijk door de cannabinoïde verminderd werden. Deze werking wordt wellicht veroorzaakt door een reductie van de zuurafscheiding. (Bron: Rutkowska M, et al. Pharmazie 2006;61(4):341-2)