Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 16 mei 2002

Authors

Canada/VS — VS-overheid weigert toegang tot cannabiszaden aan Canada

Afgelopen jaar hebben de Amerikaanse drugsinstanties geweigerd om aan de Canadese overheid de marihuanazaden te verstrekken die nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek, zo bleek op 7 mei. Een Canadees programma was voorzien voor zowel onderzoeksdoeleinden als ter legale voorziening van cannabis voor patiënten. Voormalig minister van volksgezondheid Allan Rock maakte in april 2001 meer gegevens bekend, onder meer dat de beschikbaarheid van marihuana voorzien was voor januari 2002.

Maar nu blijkt op een bijeenkomst van de werkgroep dat de VS-overheid vorig jaar weigerde aan Canada de nodige zaden ter beschikking te stellen van het VS National Institute of Drug Abuse (NIDA). De Amerikaanse beslissing was toen nog niet genomen, noch was zij door Rock medegedeeld. Daardoor moest volksgezondheid Canada in beslag genomen zaden gebruiken, een verzameling van minstens 185 verschillende variëteiten. Het zal dan ook nog even duren vooraleer een gestandardiseerde voorraad marihuana beschikbaar is die voor onderzoek geschikt is.

"Wij blijven erbij dat vergunde Canadezen de beschikking krijgen over gestandaardiseerde marihuana voor onderzoeksdoeleinden", zei Anne McLellan, de nieuwe minister van volksgezondheid aan de gezondheidscommittee van het parlement. "Onze politiek terzake is niet veranderd, enkel de tijdlijnen zijn verlegd."

(Bronnen: The Canadian Press van 7 mei 2002, Ottawa Citizen van 8 mei 2002)

VS — Club voor Medicinale Cannabis heeft geen recht om de drug te verdelen, oordeelt een federale rechter

Een federale rechter oordeelde op 3 mei dat de Oakland Cannabis Buyers' Cooperative (Californië) geen grondwettelijk recht heeft om cannabis te verdelen aan zieken. Het Amerikaanse hooggerechtshof oordeelde vorig jaar dat de organisatie geen recht had marihuana te verkopen aan patiënten die volgens een in 1996 gehouden referendum vrij over medicinale marihuana moeten kunnen beschikken.

De cooperatieve zocht met nieuwe wettelijke argumenten naar een heropening van de vijf jaar oude zaak maar VS Districtsrechter Charles R. Breyer verwierp deze op aandringen van de goeverneur. "Met of zonder medische toelating blijft de verdeling van marihuana strafbaar onder de federale wetgeving," schreef Breyer.

Robert Raich, de advokaat van de club zei dat hij beroep zou aantekenen het in San Francisco gevestigde 9th U.S. Circuit Curt of Appeals.

(Bron: Associated Press van 3 mei 2002)

Wetenschap — Dexanabinol effectief bij hersentrauma

Alle zes de Israëlische afdelingen neurochirurgische intensieve zorgen waren betrokken in een dubbelblind placebo-gecontroleerd onderzoek naar de veiligheid van intraveneus toegediende dexanabinol bij ernstige hoofdletsels. Aan 67 patiënten tussen 16 en 65 jaar werd eenmalig dexanabinol toegediend (48 of 150 mg) of enkel de drager ervan.

Een zeer belangrijke vermindering in de tijd dat de druk in het hoofd meer dan 25 mmHg beliep, een doorbloedingsdruk in de hersenen beneden de 50 mmHg, en een systolische bloeddruk onder de 90 mmHg werd vastgesteld bij de met dexanabinol behandelde groep. Een trend naar een sneller en beter neurologisch resultaat op de schaal van Glasgow werd ook vastgesteld op 3 en 6 maanden.

De aard en invalshoek van de ongewenste effecten was voor beide groepen gelijklopend. Dexanabinol is een niet-psychoactief THC-derivaat met neuroprotectieve eigenschappen.

(Bron: Knoller N, et al. Dexanabinol (HU-211) in the treatment of severe closed head injury: A randomized, placebo-controlled, phase II clinical trial. Crit Care Med 2002;30(3):548-554)

Canada — Negatieve effecten op de gezondheid door cannabis zijn zwak, zegt de werkgroep van de senaat

De parlementaire werkgroep drugs voorziet een serie publieke hoorzittingen in heel het land tijdens de maanden mei en juni om aan de Canadezen te vragen of zij van mening zijn dat de overheid marihuana zou moeten decriminaliseren, alsdus een rapport dat op 2 mei werd vrijgegeven.

Na bestudering van de effecten van cannabisgebruik gedurende 14 maanden, zegt de werkgroep dat het bewijsmateriaal aangeeft dat marihuana "sommige negatieve effecten op de gezondheid van individuen zou kunnen hebben" maar dat deze effecten 'relatief goedaardig' zijn en dat het geen instapdrug is naar harddrugs.

Slechts ongeveer 10 % van de gebruikers worden chronische gebruikers en 5 tot 10 % zou verslaafd worden. Een eindrapport zal in augustus vrijgegeven worden. Het voorlopige rapport is beschikbaar op de website van het parlement: http://www.parl.gc.ca/illegal-frugs.asp.

(Bron: Xinhua News Agency van 2 mei 2002)

Kort nieuws

Duitsland — Bionorica maakt dronabinol

Op 3 mei kondigde het fytofarmaceutisch bedrijf Bionorica dat het dronabinol (THC) produceert en ter beschikking stelt van apothekers om op dronabinol gebaseerde medicatie te maken. Bionorica is de tweede fabrikant van dronabinol in Duitsland. Het Frankfurtse bedrijf THC Pharm maakt sedert 1998 dronabinol. (Bron: Persconferentie van 3 mei 2002)

Italië — Noordelijke regio steunen medicinaal gebruik van cannabis

De raad van de Noorditaliaanse regio van Lombardije keurden op 30 april een motie goed ten voordele van medicijnen op basis van cannabis. Zij vroegen de Italiaanse overheid en het parlement "cannabis en zijn derivaten voor medicinaal gebruik te regulariseren". (Bron: Reuters van 1 mei 2002)

Wereld — Million Marijuana March

Circa 160 steden in meer dan 30 landen namen op 4 mei deel aan de jaarlijkse Million Marijuana March. (Bron: PA News van 4 mei 2002)

Wetenschap — Gebruik van drugs bij jongeren

Een bezorgde moeder is voor jongeren de belangrijkste factor in de preventie tegen illegale drugs en alcohol. Dat blijkt uit een peiling bij 4000 studenten van 14-15 jaar in steden in Engeland, Ierland, Italië, Duitsland en Nederland. (Bron: McArdle P, et al. Addiction 2002 Mar;97(3):329-36)

VS — Hongerstaking in Montana

Een 45-jarige vrouw uit Missoula is in hongerstaking sedert 20 april uit protest tegen het feit dat zij geen legale beschikking heeft over cannabis in Montana voor de behandeling van haar immunologische ziekte, waaraan nog geen naam gegeven werd. Robin Prosser kan niet buiten komen in de zon en zij vertoont gelijkaardige symptomen als bij multiple sclerose. (Bron: Missoula Independent van 9 mei 2002)

Wetenschap — Ziekte van Huntington

In een diermodel van de ziekte van Huntington verminderde de toediening van een endocannabinoïde opnameremmer (AM404) de hyperactieve beweging. De ziekte van Huntington is het gevolg van genitisch bepaalde degeneratie van zenuwcellen in de hersenen, waardoor ongecontroleerde bewegingen en emotionele instabiliteit ontstaan. (Bron: Lastres-Becker I, et al. Synapse 2002 Apr;44(1):23-35)

Wetenschap — Effect op cytochrome P450 enzymen

Het peil van de antipsychosemedicatie clozapine en olanzapine in het bloed is lager bij rokers van tabak en cannabis dan bij niet-rokers. Dat is vooral te wijten aan de inductie van CYP1A2 een enzyme van het cytochrome P450-complex door sommige rookbestanddelen. Het stoppen met roken kan een onverwachte stijging van het peil in het bloed teweegbrengen. De klinische implicaties van deze vaststellingen zijn dat patiënten die roken en behandeld worden met medicatie op basis van CYP1A2, geobserveerd zouden moeten worden met betrekking tot hun rookgedrag teneinde de doses aan te passen. (Bron: Zullino DF, et al. Int Clin Psychopharmacol 2002;17(3):141-143)