Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 16 mei 2000

Authors

🌐 Duitsland — Klinische onderzoek THC bij Tourette-syndroom

Aan de medische hogeschool van Hannover begon eind april een studie naar het effekt van THC bij het Tourette-syndroom onder de leiding van dokter Kirsten Mueller-Vahl. Totnogtoe werden 15 patiënten bij de studie betrokken.

In totaal zullen 24 patiënten die lijden aan de ziekte, gedurende een periode van zes weken behandeld worden. 12 onder hen zullen THC toegediend krijgen (Marinol), de overige 12 krijgen placebocapsules. De patiënten weten niet of zij THC of placebo toegediend krijgen.

Doel van de studie is de effekten van THC op het Tourette-syndroom te onderzoeken (tics, obsessief dwangmatig gedrag, angst en depressie) en mogelijke neveneffekten te meten op de hersenfunkties (aandacht, geheugen, konsentratie, reaktievermogen). Resultaten worden verwacht in november 2000.

Dosering begint met 2,5 mg per dag, daarna om de drie dagen een verhoging met 2,5 mg tot een maximum van 10 mg. Er blijft de mogelijkheid om de individuele doses tussen 2,5 - 5 - 7,5 en 10 mg per dag aan te passen. Toediening gebeurt 1 keer per dag tijdens ontbijt of middagmaal.

Het huidige onderzoek is een vervolg op een pilootstudie die vorig jaar werd uitgevoerd en waarin aangetoond was dat een éénmalige toediening van THC resulteerde in een opmerkelijke vermindering van de tics en het dwangmatig gedrag bij 12 patiënten.

(Bronnen: Persoonlijke kommunikaties, Kirsten Mueller-Vahl; Mueller-Vahl KR, et al. Neurologische bewegingsstoornissen. In: Grotenhermen F, Russo E, eds. Cannabis en Cannabinoïden: pharmacologie, toxicologie en therapeutisch potentieel. NY: Haworth Press, 2000, in druk)

🌐 Canada — Ministerie van volksgezondheid zoekt toeleveringsbron medicinale marihuana

Op 5 mei maakte het Canadese ministerie van volksgezondheid bekend dat een wetsvoorstel klaarligt om in een eigen toeleveringsbron van kwalitatieve, gestandaardiseerde, betaalbare marihuana, geschikt voor onderzoek, te voorzien. Volksgezondheid Canada hoopt tegen de zomer in die optiek een kontrakt voor 5 jaar rond te krijgen met de producent(en). Voorstellen moeten binnen zijn voor 6 juni.

In eigen land geteelde marihuana zal worden gebruikt als onderzoeksmiddel voor klinische studies, teneinde wetenschappelijke informatie te vergaren over de veiligheid en de efficiëntie van de drug bij verlichting van ziektesymptomen waartegen thans geen afdoende middelen beschikbaar zijn.

Van de producent(en) wordt verwacht dat zij instaan voor de infrastruktuur voor de teelt, de verzorging van de teelt, de verwerking en de stockage. Alles dient binnen de Canadese grenzen te gebeuren. De producent staat ook in voor de laboratoriumonderzoeken en de kwaliteitskontrole tijdens het hele produktieproces; voor de verpakking, de etikettering en opslag van afgewerkte produkten, en voor de verdeling van de marihuana aan de vergunde patiënten. Meer info op http://www.merx.cebra.com/.

Er is intussen ook vooruitgang geboekt in de lopende initiatieven. Afgevaardigden van het Openbare Onderzoekscentrum van Totonto en de Canadese HIV-studiegroep werkten samen met het Ministerie van volksgezondheid aan een onderzoeksprotokol. Bovendien heeft de medische onderzoeksraad (MRC) begin maart reeds studievoorstellen weerhouden.

Totnogtoe kregen 37 Canadezen van volksgezondheidsminister Allan Rock de toestemming om marihuana te bezitten en te telen voor medicinale doeleinden, overeenkomstig artikel 56 van de drugwetgeving. Het ministerie van volksgezondheid bepaalde reeds een aantal richtlijnen, onder meer de vereenvoudiging van de aanvraagformulieren. Meer informatie zal binnenkort beschikbaar zijn op website http://www.hc-sc.gc.ca/hpb-dgps/therapeut/.

(Bron: Informatie van Volksgezondheid Canada over cannabis d.d. 5 mei 2000)

🏷️ Wetenschap — eerste editie van het Journal of Cannabis Therapeutics

Het eerste nummer van het Journal of Cannabis Therapeutics (JCT) is binnenkort verkrijgbaar. Het wordt uitgegeven bij Haworth Press door Dr. Ethan Russo.

Een greep uit de inhoud:

##liststart

##Marijuana (cannabis) as medicine (Leo Hollister)

##Effects of smoked cannabis and oral delta-9-thc on nausea and emesis after cancer chemotherapy: An overview of clinical trials (Rik Musty, Rita Rossi)

##The endocannabinoid system: Can it contribute to cannabis therapeutics ? (Vincenzo di Marzo)

##The therapeutic use of Cannabis sativa (L.) in Arabic medicine (Indalecio Lozano)

##Cannabis en eicosanoids: A review of molecular pharmacology (John McPartland)

##Cognoscenti of Cannabis I: Jacques-Joseph Moreau (1804-1884) (Ethan Russo)

##Lypemania with stupor; Tendency to dementia. - Treatment by the extract (resinous principle) of cannabis indica. - Cure. Bicètre Hospice. - M. Moreau (de Tours). (Vertaald door Ethan Russo)

##listend

Gratis exemplaren van JCT 1 (1) zijn te verkrijgen op aanvraag. Kontakteer:

Haworth Press

10 Alice Street

Binghamton, NY 13904-1580

USA

Kort nieuws

🌐 Groot Brittannië

Minister Mo Mowlan zei te hopen dat cannabis gelegaliseerd zou worden voor medicinaal gebruik. In het Lagerhuis stelde liberaal-demokraat Dr. Jenny Tonge de vraag: « Wanneer zal de overheid stoppen met kriminelen te maken van mensen met langdurige neurologische aandoeningen en pijnlijke terminale ziekten, en cannabisgebruik toe te staan voor medicinale doeleinden ? » Minister Mowlan antwoordde: « We zijn ermee bezig. We hebben wetenschappelijk onderzoek dat bijna tot besluit gekomen is (...) Ik kan geen precies antwoord geven op de vraag wanneer, maar zoals u hoop ik dat dit snel gebeurt ». (Bron: PA News van 10 mei 2000)

🌐 VS

Vice-president Al Gore zei op 11 mei dat er betere alternatieven zijn dan medicinaal gebruik van marihuana. Bij een bezoek aan een hogeschool zei hij dat de vraag voor medicinaal gebruik van marihuana dient beantwoord te worden « op strikt wetenschappelijke grond. (...) Momenteel toont de wetenschap noch aan mij noch aan het deskundigenteam waarin ik mijn vertrouwen stel, dat het de juiste medicatie is tegen pijn en dat er betere alternatieven voorhanden zijn voor elke mogelijke situatie. (...) Maar als de wetenschap ooit zou aantonen dat het werkt, dan zal dat mijn beslissing bepalen ». Hij zei te sympathiseren met terminaal zieke patiënten en hun familieleden. (Bron: AP van 11 mei 2000)

🏷️ Wetenschap 🌐 VS

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft een aanvraag van Atlantic Technology Ventures (ATC) goedgekeurd voor de start van klinisch onderzoek met CT-3. ATC kondigde aan dat het klinisch onderzoekscentrum Aster in Parijs, Frankrijk, dit eerste Europese onderzoek op CT-3 zal leiden.Deze phase-1-studie gebeurt met vrijwilligers en zal nog deze maand beginnen. CT-3 is een pijnstillend en ontstekingswerend middel dat gesynthetiseerd werd uit THC, het aktieve element in marihuana. (Bron: PRNewswire van 10 mei 2000; zie ook IACM-Berichten van 16 april 2000)