Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 16 maart 2004

Authors

🌐 Groot Brittannië — Versoepelde cannabiswetgeving van kracht

De nieuwe Britse cannabiswet trad in werking op 29 januari. De drug is nu lager geclassificeerd tot dezelfde status als anabole steroïden en anti-depressiva. Deze stap van de overheid om cannabis te herclassificeren houdt in dat bezit van de drug in de meeste gevallen niet tot arrestatie zal leiden.Volgens een peiling bij 2.000 Britten zei 52 % voorstander te zijn van de herclassificatie.

Met de nieuwe wet blijft cannabis illegaal, maar zal geen arrestatie meer tot gevolg hebben. In de plaats daarvan zal de politie meestal een waarschuwing geven en de drug in beslag nemen. Onder bepaalde omstandigheden zal cannabisgebruik wel aanleiding geven tot arrestatie, bijvoorbeeld in geval van roken van de drug in publiek, of bezit van de drug in het bijzijn van kinderen of op plaatsen waar kinderen komen.

Verschillende medische organisaties waarschuwden dat de beslissing van de overheid om cannabis lager te classificeren, de volksgezondheid in gevaar kan brengen. Dr. Peter Maguire van de British Medical Association zei : « De BMA is bijzonder ongerust dat het publiek zal denken dat herclassificatie gelijk staat met veilig. Dat is niet zo. Chronisch cannabis roken verhoogt het risico op hartziekten, longkanker, bronchitis en EMPHYSEMA. »

Maar Sir Michael Rawlins, voorzitter van de Adviesraad voor Drugsmisbruik, zei op 26 januari dat het tijd was om te overleggen hoe het verder moet. Hij verklaarde dat zijn medewerkers nieuwe wegen onderzochten om de relatieve schadelijkheid van alle illegale drugs te meten.

(Bronnen : The Guardian van 27 januari 2004, Western Gazette van 29 januari 2004)

🌐 Groot Brittannië/Zwitserland — Dood niet veroorzaakt door cannabis

Op 20 januari 2004 berichtte de krant Daily Telegraph dat cannabis de oorzaak was van de dood van een 36 jaar oude Brit. Maar een herziening van de toxicologische gegevens en van het autopsierapport door een Zwitserse deskundige maakten duidelijk dat er geen reden was om aan te nemen dat de plotse dood van Lee Maisey in augustus 2003 door cannabis veroorzaakt werd.

Mr. Maisey rookte zes cannabissigaretten per dag gedurende 11 jaar, wat in sommige media als « buitensporig » bestempeld werd. Hij had geklaagd over hoofdpijn op 22 augustus vorig jaar. De volgende ochtend werd hij dood aangetroffen. Michael Howells, de plaatselijke lijkschouwer die het onderzoek naar de doodsoorzaak leidde, zei dat Mr. Maisey gezond was en zeker al 48 uur geen alcohol gedronken had. In zijn bloed werden « hoge waarden aan cannabinoïden » gevonden. Het rapport over zijn dood werd enkele dagen voor de herclassificatie van cannabis in Groot Brittannië geplubliceerd en leidde tot nieuwe waarschuwingen over de gevaren van de drug. Dr. John Henry, een toxicoloog aan het Imperial College te Londen zei : « Zoiets heb ik nooit eerder gezien. Dit corrigeert het argument dat cannabis niemand kan doden. »

Het federaal gezondheidsministerie van Zwitserland vroeg Dr. Rudolf Brenneisen, professor aan de afdeling klinisch onderzoek van de Universiteit van Bern, om de gegevens van deze zaak opnieuw te bestuderen. Dr. Brenneisen zei dat de gegevens van de toxicologische analyses en de autopsie « SCANTY en zonder bewijskracht » waren en dat de slotconclusie dood door cannabisvergiftiging, « niet gelegitimeerd » was.

Volgens de toxicologische analyses van de Brits laboratorium (Forensic Alliance) bevatte het bloed van Mr. Maisey 130 nanogram per milliliter (ng/ml) van de THC metaboliet THC-COOH. THC kon omwille van analytische problemen niet gedetecteerd worden. Dr. Franjo Grotenhermen van het nova-Institut in Keulen zei : « Een concentratie van 130 ng/ml THC-COOH in het bloed is een matige concentratie die gemeten kan worden enkele uren na het gebruik van een of twee joints. Zwaar regelmatig gebruik van cannabis resulteert gemakkelijk in THC-COOH-concentraties van meer dan 500 ng/ml. Veel mensen gebruiken meer cannabis dan Mr. Maisey, zonder negatieve gevolgen. »

(Bronnen : Daily Telegraph van 20 januari 2004, Neue Zuericher Zeitung van 28 januari 2004, persoonlijke communicatie)

🏷️ Wetenschap — THC versterkt de antibraakwerking van ondansetron in dierenstudie

De 5-HT3 antagonisten, zoals ondansetron, worden gezien als de best werkende drugs om misselijkheid en braken, veroorzaakt door een chemotherapiebehandeling, te behandelen. De natuurlijke cannabinoïden THC en CBD (cannabidiol) hebben die eigenschap ook. De relatieve en gecombineerde werking van deze stoffen bij de onderdrukking van braken, door cisplatin geïnduceerd, werd onderzocht bij spitsmuizen. Cisplatin is een chemotherapeutisch middel dat zware misselijkheid veroorzaakt.

Onderzoekers van de Wilfrid Laurier Universiteit in Waterloo, Canada, toonden aan dat ondansetron en THC beide een dosisafhankelijke werking hadden voor de onderdrukking van, door cisplatin geïnduceerd, braken en misselijkheid bij spitsmuizen. Meer nog, een gecombineerde behandeling met doses van beide drugs, te licht om apart werkzaam te zijn, onderdrukte de misselijkheid en het braken volledig. CBD had een dubbelzijdige werking : enerzijds was er een onderdrukking van het braken door middel van lichte doses en een versterking van de braakneigingen bij hoge doses.

In twee eerdere klinische studies, enerzijds door Artim en DiBella (1983) en anderzijds Lane en collega’s (1991), verhoogde THC de braakwerende werking van prochlorperazine bij mensen die chemotherapie kregen. De nieuwe dierproeven tonen aan dat cannabinoïden kunnen helpen bij het onderdrukken van misselijkheid en braken wanneer 5-HT3 antagonisten alleen onvoldoende effect hebben.

(Bron : Kwiatkowska M, Parker LA, Burton P, Mechoulam R. A comparative analysis of the potential of cannabinoids and ondansetron to suppress cisplatin-induced emesis in the Suncus murinus (house musk shrew). Psychopharmacology (Berl) 2004 Jan, 22, [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Kort nieuws

🌐 Groot Brittannië — Medicijn op basis van cannabis in de zomer beschikbaar

Verwacht wordt dat het op cannabis gebaseerde medicijn dat ontwikkeld werd door GW Pharmaceuticals, in het voorjaar in Engeland beschikbaar zal zijn in de handel. Alan Macfarlane, een hoofdinspecteur van het ministerie van binnenlandse zaken, zei dat de resultaten van de klinische studies veelbelovend waren. « Ik hoop dat we de zaak kunnen rondkrijgen binnen twee tot drie maanden, en het zou me verwonderen moest dit niet zo zijn, » zei hij. GW Pharmaceuticals verwacht dat het medicament in de zomer beschikbaar kan zijn. (Bron : New York Times van 27 januari 2004)

🏷️ Wetenschap — Het effect van een legale status

Het effect van een legale status en de prijs van cannabis bij regelmatig gebruik werd onderzocht door een Australische wetenschapper. Hij vatte als volgt samen : « decriminalisering wordt geassocieerd met een toename van het gebruik bij mannen boven de 25 jaar. Er zijn geen aanwijzingen dat decriminalisering het gebruik in belangrijke mate verhoogt bij zowel jonge mannen als vrouwen, of dat decriminalisering de regelmaat van het gebruik bij cannabisgebruikers verhoogt. » (Bron : Williams J. Health Econ 2004 ;13(2) :123-37)

🏷️ Wetenschap — Cannabis en honden

Onderzoekers aan de Faculteit voor Dierengeneeskunde te Warschau, Polen, analyseerden tussen 1998 en 2003 het effect van cannabis bij inname door 213 honden. De toegediende hoeveelheid lag tussen 0,5 en 90 gram. De laagste dosis waarbij symptomen van intoxicatie werden vastgesteld, was 85 milligram per kilogram lichaamsgewicht en de hoogste gemelde dosis beliep 26,8 gram per kg lichaamsgewicht. De symptomen bleven aanhouden van 30 minuten tot 96 uren. Alle dieren herstelden volledig. (Bron : Janczyk P, et al. Vet Hum Toxicol 2004;46(1):19-21)

🏷️ Wetenschap — Cannabis en autorijden

Volgens een onderzoek door Britse wetenschappers kan een kleine hoeveelheid cannabis de rijvaardigheid verbeteren. Een groep van 20 bestuurders tussen 21 en 40 jaar werden getest in een rijsimulator. Tien van hen rookten een equivalent van een halve cannabissigaret. Proefpersonen onder invloed van cannabis scoorden beter dan de nuchtere bestuurders in de meeste tests, onder meer wat de reactiesnelheid en het aantal botsingen betreft. Simon Smith Wright van het laboratorium dat de tests uitvoerde, zei : « Het resultaat van ons onderzoek toont aan dat een kleine hoeveelheid cannabis een positieve invloed heeft op de rijvaardigheid van autobestuurders. » (Bron : Evening News van 24 januari 2004)

🌐 Canada — Cannabis Club in Toronto

Op 28 januari verwierp het federale departement justitie de aanklacht voor drugsmokkel tegen de eigenaars van een « Compassion Club » in Toronto. Dit is een nieuwe overwinning voor niet-vergunde verenigingen die patiënten van medicinale marihuana voorzien. De politie was in het centrum binnengevallen in augustus 2002. Op dat ogenblik voorzag de Club 1200 patiënten van medicinale cannabis op doktersvoorschrift. (Bron : Toronto Star van 29 januari 2004)

🌐 VS — Californië

Volgens een peiling over de hele staat Californië, stemmen 75 procent van de kiezers voor het gebruik van medicinale cannabis, wat heel wat meer is dan enkele jaren geleden. Proposition 215, de Californische cannabiswet, was aangenomen met slechts 56 procent in 1996. Vandaag is de aanvaarding van de wet veel hoger dan in 1996. (Bron : Sacramento Bee van 30 januari 2004)