Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 16 juni 2002

Authors

VS — Protest tegen de invallen in medische marihuanaclubs

Activisten hebben kritiek op het plan van de federale overheid om de Californische medische marihuanaclubs (cooperatieven die cannabis telen en verdelen aan patiënten) te sluiten. Over het hele land werden protestakties georganiseerd tegen de burelen van de Drug Enforcement Administration (DEA). Dit gebeurde op 6 juni voor een 60-tal DEA-kantoren in het land.

Op 29 mei vielen federale agenten binnen in het Aiko Compassion Center in Santa Rosa, Californië, en arresteerden twee van de eigenaars. De inval is de vierde sinds oktober 2001 en volgt na de raids op medische marihuanaclubs in Los Angeles, Sacramento en San Francisco.

Vijf voorstanders van de verkoop van marihuana voor medische doeleinden aan het Los Angeles Cannabis Resources Center organiseerden een vrijblijvende hongerstaking op 5 juni. Het Center werd gesloten in oktober 2001 en federale agenten namen dossiers, planten en andere werkmiddelen in beslag.

(Bronnen: Los Angeles Times van 6 juni 2002, Reuters van 6 juni 2002, Associated Press van 31 mei 2002)

Canada — Burgerlijke procedure tegen het beleid van de federale overheid

Zeven Canadezen die medische marihuana willen gebruiken of verdelen, vragen het Hooggerechtshof van Ontario om de federale regelgeving op te heffen en de federale overheid te bevelen cannabis aan hen te verstrekken. Zij argumenteren dat de federale regelgevingen fundamenteel ongrondwettelijk zijn omdat zij de toepassing van "leven en vrijheid" ondermijnen die gewaarborgd is onder artikel 7 van het Charter voor Recht en Vrijheid.

De regelgeving die ontwikkeld werd om zieken legaal toegang tot marihuana te verschaffen, heft de beschikbaarheid ervan bemoeilijkt omdat de overheid medische verklaringen vraagt die slechts weinig artsen willen ondertekenen, zo verklaarde de groep van zeven op een perskonferentie in Queen's Park op 23 mei.

De Canadese Medische Associatie en de artsenverzekeraars hebben hun leden gewaarschuwd tegen het ondertekenen van de verklaringen. Nochtans zijn er enkele artsen die getekend hebben, aldus Andrew Swift, een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid. Sinds de introduktie van de regelgevingen vorige zomer hebben 255 personen toelating gekregen om medicinale marihuana te gebruiken.

(Bronnen: Toronto Star van 24 mei 2002, Globe and Mail van 24 mei 2002)

Kort nieuws

Zwitserland — Lezingen over cannabis als medicijn

Op 15 en 16 juni organiseert Chanvre-Info lezingen over hennep als medicijn. De bijeenkomst vindt plaats in de lokalen van Chanvre-Info in het Chateau au Prehl 53 nabij Murten. Sprekers zijn onder meer Dr. Claude Vaney, Dr. Jens Wagner, Dr. Jörg Fachner, Dr. Oleg Grigoriev, Dr. Sergej Grigoryev, en Dr. Ester Fride.

Wetenschap — Pijn bij rugletsels

471 personen met dwarslaesie werden ondervraagd over hun verschillende pijnbehandelingen. Het beste resultaat kwam van opioïde-medicatie, fysiotherapie en diazepambehandeling. De minste verzachting kwam van ruggemergstimulatie, raadgevingen, psychotherapie, toediening van acetaminofen en toediening van amitriptyline. Alternatieve behandelingen met beste resultaat waren massagetherapie en cannabisgebruik. (Bron: Warms CA, et al. Clin J Pain 2002 May-Jun;18(3):154-63)

Wetenschap — Prenatale blootstelling aan cannabis

Dit rapport van een langetermijnstudie over de effecten van prenatale blootstelling aan alcohol en marihuana waarin werd onderzocht of deze drugs invloed hadden op de neuropsychologische ontwikkeling op de leeftijd van 10 jaar. 593 kinderen voltooiden de neuropsychologische tests. Prenataal alcoholgebruik had een belangrijke negatieve impact op het leervermogen en het geheugen. Prenataal marihuanagebruik had ook effect op leervermogen en geheugen. (Bron: Richardson GA, et al. Neurotoxicol Teratol 2002 May-Jun;24(3):309-20)