Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 15 juni 2009

Authors

IACM ÔÇö Inschrijvingen voor de IACM Conferentie in oktober

Schrijf tijdig in voor de 5de IACM Conferentie voor Cannabino├»den in de Geneeskunde op 2-3 oktober in Keulen en reserveer voor uw overnachtingen. De conferentie van dit jaar richt zich voornamelijk op de controversi├źle onderwerpen en onopgeloste problemen in het cannabino├»denonderzoek, zoals cannabis en psychiatrische stoornissen, cannabino├»den en kanker, cannabino├»de-achtige stoffen, onderzoekswegen naar de therapeutische manipulatie van het endocannabino├»densysteem, enz.

Naast een aantal klassieke lezingen door by Vincent Maida, Donald Abrams, Rudolf Brenneisen, Mark Ware, Emmanuel Onaivi, Ethan Russo en anderen, zijn er een aantal overzichtspresentaties die deels gepaard gaan met discussies. Enkele hoofdpunten zijn:

- Robson P. Metabolische afwijkingen, abnormale stressreacties en chronische ontstekingen bij schizofrenie - potenti├źle doelwitten voor medicijnen op basis van cannabino├»den?

- Mechoulam R. Het cannabinoïdensysteem als algemeen beschermend geheel.

- Guzman M. Overzicht van recente vooruitgang voor cannabinoïden bij hersentumoren.

- Katona I. De instorting van de synaptische circuitonderbreker: de signalisatie van het endocannabinoïdensysteem en zijn stoornis bij epilepsie.

- Grotenhermen F. Met cannabis geassocieerde artritis: hoe ver staat het onderzoek?

- Zimmer A. Over ╬▓-caryofylleen, een CB2 receptor agonist.

- Pertwee R. Enkele potenti├źle strategie├źn voor de be├»nvloeding van cannabino├»dereceptoren in het ziektebeloop.

Het wetenschappelijk comit├ę van de conferentie verwelkomt voorstellen voor discussie over controversi├źle onderwerpen in het cannabisonderzoek. De deadline voor suggesties is 15 juni.

Het programma zal beschikbaar zijn begin juli op de website:

http://www.iacm2009.org

Kroatische oorlogsveteranen mogen overeenkomstig een uitspraak van het Hooggerechtshof van de Balkanstaat, cannabis gebruiken bij post traumatische stressstoornissen. Het Hof reageerde daarmee op het beroep ingesteld door een veteraan die cannabis kweekte in zijn tuin voor eigen gebruik en daarvoor door een lagere rechtbank tot een jaar gevangenis werd veroordeeld. De man is nu vrij.

Hij gebruikte cannabis als een goed werkend middel tegen post traumatische stressstoornissen waaraan veel voormalige soldaten uit de Balkanoorlog (1991-1995) lijden, zo stond in het vonnis. Deskundigen schatten dat ongeveer 18.000 Kroatische veteranen aan stoornissen lijden zoals depressie, persoonlijkheidsveranderingen en neigingen tot zelfmutilatie. Bijna 1700 veteranen pleegden zelfmoord sinds het einde van de oorlog.

Meer op:

http://www.badische-zeitung.de/nachrichten/panorama/kriegsveteranen-in-kroatien-duerfen-kiffen--15785173.html

(Bron: Duits Persagentschap van 4 juni 2009)

Canada/VS ÔÇö Nationale verenigingen voor onderzoek van het endocannabino├»densysteem en het medisch gebruik van cannabino├»den

Volgens een persbericht van het Canadese Consortium voor Cannabino├»denonderzoek (CCIC) van 3 juni is de organisatie ge├źvolueerd naar een federaal geregistreerde Canadese non-profit organisatie die tot doel heeft onderzoek te doen naar en informatie te verstrekken over cannabino├»den. De CCIC nodigt u uit om de nieuwe website van de organisatie te bezoeken en kosteloos lidmaatschap te vragen.

Onlangs werd de Amerikaanse Academie voor Cannabinoïdengeneeskunde (AACM) opgericht, een organisatie die volgens een persmededeling een professionele medische organisatie is "die als doel heeft de klinische en wetenschappelijke werking te begrijpen van het endocannabinoïdensysteem en de therapeutische toepassing van cannabis en cannabinoïden."

Websites:

http://www.ccic.net

http://aacmsite.org

(Bronnen: Persmededelingen van de CCIC en de AACM)

Kort nieuws

VS ÔÇö Illinois

De senaat van Illinois stemde voor een maatregel om aan zieke mensen toe te laten cannabis te gebruiken om verlichting te bekomen voor ziekten als kanker, aids en multiple sclerose. Het wetsvoorstel gaat nu naar het Huis van afgevaardigden van Illinois waar een comit├ę reeds een medische cannabismaatregel goedkeurde. (Bron: Associated Press van 28 mei 2009)

Wetenschap ÔÇö Bewegingsoefeningen

Volgens dierenonderzoek verhoogden vrijwillige oefeningen bij dieren die vrij toegang hadden tot een looprad, de concentratie CB1 receptoren en weefseldeeltjes van de endocannabinoïde anandamide in de hippocampus van de hersenen. Oefeningen verhoogden ook de vorming van nieuwe zenuwcellen in de hippocampus. De wetenschappers besloten dat hun onderzoek erop wijst dat "het endocannabinoïdensysteem in de hippocampus gevoelig is voor wijzigingen in de leefomgeving en suggereert dat het een bemiddelaar is voor ervaringsgeïnduceerde plasticiteit", dus van aanpassingsprocessen in deze regio van de hersenen. (Bron: Hill MN, et al. Hippocampus 2009 Jun 1. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap ÔÇö Nicotineverslaving

Volgens onderzoeksresultaten van het Centrum voor verslaving en geestelijke gezondheid in Toronto, Canada, kan het afremmen van de eiwitten die de endocannabinoïde anandamide afbouwen (FAAH) even werkzaam zijn als een blokkering van de CB1 receptoren om hervallen te verhinderen in de nicotineverslaving bij ratten. Wetenschappers concludeerden dat "vermits FAAH-afremming antidepressieve en angstonderdrukkende eigenschappen vertoont bij knaagdieren, zulke beïnvloeding van FAAH een nieuwe strategie kan vormen om een terugval naar tabakroken te verhinderen die beter verdragen wordt dan rimonabant." (Bron: Forget B, et al. Psychopharmacology (Berl) 2009 May 30. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap ÔÇö Hersenontsteking

Spaanse onderzoekers stelden bij celexperimenten vast dat de activering van de CB2 receptoren de productie verhindert van de ontstekingsbevorderende stof tumornecrose factor alpha (TNF) door microgliacellen en de uitzaaiing van die immuuncellen in het zenuwstelsel. (Bron: Romero-Sandoval EA, et al. Mol Pain 2009;5(1):25.)

Wetenschap ÔÇö Gliobastoma

Onderzoekers aan de universiteit van Heidelberg, Duitsland, stelde vast dat in vergelijking met gezonde cellen, het aantal CB2 receptoren toegenomen was in de endotheelcellen van de bloedvaten in de hersentumor gliobastoma multiform. Zij concludeerden dat "selectieve CB2 agonisten belangrijke doelwitten kunnen gaan vormen voor de vermindering van de signalering van de vasculaire endothele groeifactoren (VEGF) en daarmee voor de vorming van nieuwe bloedvaten evenals voor de groei van gliobastoma." (Bron: Schley M, et al. Brain Res Bull 2009;79(5):333-7.)

Wetenschap ÔÇö Hoge bloeddruk

Volgens onderzoek in ratten met normale en spontane hoge bloeddruk was de functie van het endocannabinoïdensysteem in een bepaald hersengebied (nucleus tractus solitarius) verzwakt bij dieren met een verhoogde bloeddruk. De wetenschappers merkten op dat dit zou kunnen bijdragen tot een verminderde afremming van de opwekkende werking van een sympathicomimeticum en een verhoogde sympathicomime die karakteristiek is voor spontaan hoge bloeddruk bij ratten. (Bron: Brozoski DT, et al. Auton Neurosci 2009 May 21. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])