Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 13 oktober 2003

Authors

Groot Brittannië — Verdere indicaties die GW Pharmaceuticals wil onderzoeken

In een interview sprak Geoffrey W. Guy, stichter van GW Pharmaceuticals in 1998, over meerdere ziekten en symptomen waarbij cannabis getest zal worden in komende klinische studies bij GW.

GW gebruikt drie extracten, één met overwegend THC, één met overwegend CDB, en een half-half mengsel van de twee. Het bedrijf stelt 130 mensen te werk en produceert momenteel ongeveer 5 à 6 ton gedroogde cannabis. Het is de bedoeling binnen het jaar de productie tot tien ton op te drijven. Tot nog toe was het klinisch onderzoek gericht op pijnpatiënten en patiënten met neurologische problemen (multiple sclerose en ruggemergletsels).

« Er komt een nieuwe reeks studies. We zijn voornamelijk geïnteresseerd in de werking van cannabinoïden bij ontstekingen. … Momenteel doen we een Phase II onderzoek bij reumatische artritis. De nuttige werking van CBD is duidelijk waarneembaar in ons artritisonderzoek. … We gaan darmontstekingen onderzoeken waarbij de kennis die we al hebben van de anti-spastische werking, toegepast kan worden. … Onze interesse gaat ook uit naar eetlustproblemen. Ouderdomsanorexia. Problemen met de ademhaling (slaapapnoe bijvoorbeeld). Ook epilepsie wordt spoedig onder de loep genomen ; dat is een gebied waar ik meer vooruitgang wens te boeken. … We werken met een Braziliaanse groep aan een onderzoek naar schizofrenie en bipolaire stoornissen. We hebben net een beperkte studie van glaucoom afgesloten. Onze interesse voor glaucoom beperkt zich tot het verlagen van de oculaire druk. We onderzoeken de neuroprotectieve werking op de retina. »

(Bron : Anderson Valley Advertiser van 16 juli 2003)

VS — 152 leden van het Huis van Afgevaardigden zijn tegen het federaal beleid voor medicinale marihuana, maar het voorstel werd niet aanvaard.

Op 23 juli 2003 verwierp het Huis van Afgevaardigden een wetsvoorstel waarbij de federale overheid tegenwind zou krijgen om nog verdere raids uit te voeren op patiënten die marihuana gebruiken en mensen die hen ervan voorzien in overeenstemming met de wetten in staten die medicinale marihuana erkend hebben. Het voorstel werd ingediend door Maurice Hinchey (democraat) en Dana Rohrabacher (republikein). Een goedkeuring van het voorstel zou het departement van justitie, inbegrepen de DEA, verbod opgelegd hebben om nog geld uit te geven aan het sluiten van clubs en het vervolgen van patiënten en hun verzorgers.

Het amendement werd verworpen met 273 tegen 152 stemmen, wat in feite beter is dan verwacht werd. De stemming in het voordeel van een resolutie in 1998 over het veroordelen van de staatswetten voor medicinale marihuana was toen 310 tegen 93. De wrede en onzinnige kampanje van de DEA tegen medicinaal gebruik van cannabis heeft blijkbaar gezorgd voor een wijziging in de opinie van een aantal afgevaardigden.

Een artikel in Reason-Magazine meldde dat « het amendement anders bekeken werd », niet als « een uitdrukking van sympathie voor patiënten die medicinale marihuana gebruiken om hun leven draaglijker te maken, maar als een kleine stap voorwaarts naar het toepassen van de grondwet. Strikt genomen was het amendement overbodig omdat de grondwet de razzia’s van de DEA op medicinale marihuanagebruikers en telers niet toelaat in staten waar de wet op de medicinale marihuana werd goedgekeurd.

(Bronnen : Reason-Magazine van 23 juli 2003, Drug Policy Alliance van 23 juli 2003)

Kort nieuws

Spanje — Werkgroep van deskundigen inzake cannabis

De Spaanse federale overheid wil een werkgroep oprichten die een reeks maatregelen moet onderzoeken, waaronder een wetswijziging die moet toelaten diegenen te vervolgen die « de boodschap rondsturen » dat cannabis onschadelijk is en weldoend. Artsen en anderen die zich positief uitlaten over cannabis, worden door de overheid ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor een verhoogd cannabisgebruik bij jongeren. In een interview voor El Mundo zei Dr. Ricardo Navarrete van het gezondheidscentrum San Andrés-Torcal in Malaga dat deze voorstellen hem nogal « paranoïde » lijken en dat « het verhoogd gebruik door jongeren niets te maken heeft met medicinaal gebruik. » (Bron : El Mundo van 23 juli 2003)

Wetenschap — Neuroprotectie en multiple sclerose

Multiple sclerose wordt aanzien als een neurodegeneratieve ziekte die veroorzaakt wordt door ontstekingen van het centrale zenuwstelsel. Nieuw onderzoek toont aan dat muizen die geen cannabinoïde-1 receptor bezitten, de beschadiging door ontsteking minder goed verdragen dan normale muizen, en dat zij na een aanval op de immuniteit in een diermodel van multiple sclerose, de zogenaamde experimentele allergische encephalomyelitis (EAE). De auteurs besluiten dat, « naast de beheersing van de symptomen, cannabis ook de neurodegeneratieve processen kan vertragen die uiteindelijk leiden tot chronische beperkingen bij multiple sclerose en andere ziekten ». Dr. David Baker van het onderzoeksteam kan gecontacteerd worden op : D.Baker@ion.ucl.ac.uk (Bron : Pryce G, et al. Brain. 2003 Jul 22 [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie]

Wetenschap — Ontsteking en neuroprotectie

Cannabinoïden verhinderen ontstekingen, maar hoe dit gebeurt is niet helemaal duidelijk. Uit eerdere studies bleek dat cannabinoïden ontstekingsbevorderende cytokines zoals interleukin-1 (IL-1) en tumor-necrose-factor alpha (TNF-alpha) afremmen. Dit nieuwe onderzoek toont aan dat zowel CB1 als CB2 receptoren het vrijkomen van lichaamseigen (endogene) remmers van IL-1 moduleren, de zogenaamde interleukin-1 receptor antagonist (IL-1ra). De IL-1ra is een belangrijke ontstekingswerende cytokine die alle gekende werkingen van IL-1 blokkeert. De auteurs besluiten dat hun bevindingen « wijzen op een nieuw neuroprotectief werkingsmechanisme voor cannabinoïden als reactie op ontstekingen of excitotoxische schade. » Dr. Nancy Rothwell van het onderzoeksteam kan gecontacteerd worden op : nancy.rothwell@man.ac.uk

(Bron : Molina-Holgado F, et al.J Neurosci. 2003 Jul 23;23(16):6470-4)

Canada — Volksgezondheid Canada

Op 23 juli 2003 heeft het Canadese ministerie van volksgezondheid een 59 pagina’s tellende gebruiksaanwijzing uitgegeven over marihuana voor gezondheidswerkers met daarbij een twee pagina’s lange samenvatting voor patiënten die cannabis gebruiken om medische redenen. De overheid was door de rechtbank verplicht om een gebruiksaanwijzing te voorzien over hoe cannabis gebruikt moet worden, maar het persagentschap Canadian Press stelt dat « patiënten weinig praktische tips krijgen over de toediening van marihuana en veel waarschuwingen tegen het gebruik krijgen. » De informatie is beschikbaar op : http://hc-sc.gc.ca/hecs-sess/ocma/whatsnew.htm. (Bron : Canadian Press van 20 juli 2003)