Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 13 juli 2005

Authors

Wetenschap — Cannabis roken veroorzaakt geen kanker volgens een onderzoek bij betrokken patiënten

Volgens een onderzoek bij betrokken patiënten, uitgevoerd door Dr. Donald Tashkin en collega's aan de Universiteit van Californië in Los Angeles, is er geen verband tussen zwaar en langdurig cannabisgebruik en longkanker of andere types van kanker bij ademhalings- en spijsverteringsorganen. De studieresultaten werden voorgesteld op 26 juni tijdens de jaarlijkse conferentie van de International Cannabinoid Research Society (ICRS).

Het onderzoek werd uitgevoerd bij 1209 kankerpatiënten uit Los Angeles tussen 18 en 59 jaar (611 met longkanker, 403 met mond/keelkanker, 90 met kanker aan het strottenhoofd, 108 met slokdarmkanker). De onderzoekers verzamelden informatie over het leven en de geschiedenis van de patiënten: cannabisgebruik, tabak-, alcohol- of ander druggebruik, gegevens over andere factoren die het risico op kanker kunnen beïnvloeden, inbegrepen voedingsgewoonten, blootstelling aan allerhande omgevingsfactoren, familiegeschiedenis betreffende kanker. De blootstelling aan cannabis werd gemeten in jointjaren (1 jointjaar = 365 joints). De kankerpatiënten werden vergeleken met 1040 kankervrije gevallen. Bij de kankervrije controlegroep had 46 procent nooit cannabis gebruikt, 31 procent gebruikte minder dan één jointjaar, 12 procent gebruikte tussen 10 en 30 jointjaren, 2 procent tussen 30 en 60 jointjaren en 3 procent gebruikte meer dan 60 jointjaren.

In vergelijking met onderzochte personen die minder dan één jointjaar gebruikten was het risico op longkanker 0,78 voor de één tot 10 jointjaren, 0,74 voor de 10 tot 30 jointjaren, 0,85 voor de 30 tot 60 jointjaren en 0,81 voor de meer dan 60 jointjaren. Een risico lager dan 1,00 betekent dat het risico voor cannabisgebruikers lichtjes lager ligt dan voor niet-gebruikers. Gelijkaardige resultaten werden bekomen uit de andere kankergroepen. Er was geen dosisgebonden risico op kanker hetgeen betekent dat de meer intensieve gebruikers geen verhoogd risico lopen. De gegevens over tabakgebruik toonden, zoals verwacht, een zeer potente werking aan en een duidelijk dosisgebonden verband met kanker.

(Bron: Morgenstern H, et al. Marijuana use and cancers of the lung and upper aerodigestive tract: results of a case-control study. Vortrag bei der ICRS-Konferenz zu Cannabinoiden, 24.-27. Juni, Clearwater, USA)

Wetenschap — Nieuws van de 2005 ICRS Conferentie

Dit jaar werd de conferentie van de International Cannabinoid Research Society (ICRS) gehouden van 24 tot 27 juni in Clearwater, Florida. Ongeveer 300 wetenschappers waren op de bijeenkomst aanwezig. Hieronder vindt u enkele korte uittreksels.

(1) Neuropatische pijn: De eerste resultaten werden voorgesteld van een random-placebo-gecontroleerd onderzoek bij 50 patiënten met HIV-gerelateerde periferale neuropathie die of gerookte cannabis of placebo-cannabis toegediend kregen. Uit het onderzoek dat gedaan werd aan de Universiteit van Californië bleek dat cannabis een pijnvermindering veroorzaakte die vergelijkbaar is met Gabapentin, het meest verspreide en gebruikte middel in de behandeling van de gezondheidstoestand voor circa 30 procent van de HIV-patiënten. (Uittreksel door D. Abrams et al.)

(2) Schizofrenie: Onderzoekers van de Universiteit van Keulen stelden de resultaten voor van een vier weken durend dubbelblind klinisch onderzoek met cannabidiol en amisulpride bij acute schizofrenie. Cannabidiol verminderde in belangrijke mate de psychopathologische symptomen van acute psychose in vergelijking met de uitgangstoestand, zowel na twee als na vier weken. Er was geen groot verschil in werking tussen cannabidiol en amisulpride. Nochtans veroorzaakte cannabidiol veel minder nevenwerkingen dan de andere drug amisulpride. (Uittreksel door M. Leweke et al.)

(3) Ontwenning: Abrupte onderbreking na een behandeling van een jaar met het cannabisextract Sativex werd niet geassocieerd met verschijnselen van ontwenning of met een ontwenningssyndroom bij 25 patiënten met multiple sclerose. Ongeveer de helft van de patiënten ondervond bepaalde symptomen die eerder gemeld werden in verband met ontwenning van regelmatig gebruik van recreationele cannabis (Uittreksel door E. Russo & P. Robson)

(4) CB2-receptoren in de hersenen: Er werd een onderzoek voorgesteld dat bij muizen uitgevoerd werd en waaruit bleek dat in de hersenen CB2-receptoren aanwezig zijn. Bij chronische lichte stress nam hun aantal toe. Deze bevindingen wijzen erop dat CB2-receptoren in de hersenen van zoogdieren voorkomen en dat ze mogelijk een rol spelen bij depressies. (Uittreksel door E. Onaivi et al.)

(5) Amyotrophic lateral sclerosis (ALS): Een synthetische cannabinoïde (AM1241) die zich selectief bindt aan de CB2-receptor vertoonde een vertraging in de ontwikkeling van de ziekte in een muismodel van ALS. Verlies van bewegingsfuncties werd met 12,5 dag uitgesteld bij mannelijke exemplaren en 3 dagen bij vrouwelijke. (Uittreksel door M. Abood et al.)

(Bron: Verslag van de 2005 ICRS bijeenkomst, www.cannabinoidsociety.org.)

VS — Rhode Island zal wellicht medisch gebruik van cannabis legaliseren ondanks het veto van de gouverneur

De senaat van de staat Rhode Island stemde op 6 juli tegen het veto dat gouverneur Don Carcieri gesteld had tegen het wetsvoorstel voor legalisering van medicinaal cannabisgebruik. Als ook het Huis van Afgevaardigden zich tegen het veto verzet, wordt Rhode Island de elfde staat die medicinaal gebruik van cannabis toelaat.

Carcieri gebruikte zijn veto tegen het wetsvoorstel nadat op 5 juli het Huis van Afgevaardigden het voorstel had goedgekeurd met 52 stemmen tegen 10 en de senaat met 34 tegen 2. Een nietigverklaring van het veto vereist drie-vijfde van de stemmen in beide kamers. De senaat stemde de nietigverklaring met 28 tegen 6.

De wet houdt de toelating in voor mensen in een "ernstige medisch conditie", onder meer kanker, glaucoom en AIDS, om een ondertekend attest van hun arts te bekomen waarin gesteld wordt dat zij voordeel hebben bij het gebruik van cannabis. Patiënten en hun verzorgers zouden geregistreerd worden bij het departement van de volksgezondheid. Zij zouden tot 12 cannabisplanten of 2,5 ounce (1 ounce = 28,35 gram) gedroogde cannabis mogen bezitten.

(Bronnen: Associated Press van 30 juni 2005, New York Times van 29 juni 2005)

Kort nieuws

Wetenschap Canada — Cannabis bij chronische pijn

De Cannabisclub van Vancouver Island (Vancouver Island Compassion Club, VICC) meldde dat het gezondheidsministerie van Canada goedkeuring verleend had "voor een onderzoek naar de werking van gerookte cannabis bij chronische pijn". Het onderzoek wordt financieel gesteund met 50.000 Canadese Dollars uit het Marijuana Policy Project en geleid door Philipe Lucas (VICC), Dr. Shannon Harmersley en Rick Doblin, directeur van de Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies. De groep zal 15 deelnemers voorzien van cannabis met verschillende potentie. (Bron: Victoria News van 29 juni 2005)

VS — Californië

Uit bezorgdheid voor de mogelijke vervolging van staatsambtenaren op basis van federale wetten, hebben afgevaardigden van het departement volksgezondheid op 8 juli aangekondigd geen identiteitskaarten meer uit te reiken aan medicinale cannabis. Sandra Shewry, hoofd van de gezondheidsdienst van de staat, zei dat de beslissing genomen werd als gevolg van het oordeel van het Hooggerechtshof vorige maand. Met 6 stemmen tegen 3 heeft de rechtbank zich uitgesproken voor het behoud van de federale authoriteit inzake bezit en gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden, zelfs in staten als Californië die dergelijk gebruik onder staatswetten toestaan. (Bron: New York Times van 9 juli 2005)

Wetenschap — Stress-geïnduceerde pijnstiller

Acute stress onderdrukt pijn. Deze stress-geïnduceerde pijnvermindering wordt deels door endogene cannabinoïden (endocannabinoïden) tot stand gebracht. De werking is gebaseerd op gecoördineerde vrijgave van 2-AG (2-arachidonoylglycerol) en anandamide in het periaquaductale deel van de hersenen. (Bron: Hohmann AG, et al. Nature 2005;435(7045):1108-12)

Wetenschap — Sublinguale biobeschikbaarheid van THC

Nieuwe cyclodextrine-bevattende sublinguale bereidingen van cannabinoïden werden ontwikkeld door Finse onderzoekers. Door toevoeging van cyclodextrine aan THC of CBD werd hun oplosbaarheid in water gevoelig verhoogd. Sublinguale toediening (onder de tong) van een THC/cyclodextrine-complex verhoogde in belangrijke mate de biobeschikbaarheid van THC in konijnen. (Bron: Mannila J, et al. Eur J Pharm Sci 2005 Jun 12; [Elektronische publicatie voorafgaand aan de geprinte versie])