Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 13 februari 2019

Authors

🌐 Wereld — De Wereld Gezondheid Organisatie accepteert de medische voordelen van cannabis en cannabinoïden

In een brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, op 24 januari informeerde de directeur-generaal van de WHO, Dr. Tedros A.d.o Ghebreyesus, de VN betreffende de wijzigingen van de Verdragen van de internationale drugshandel. Deze voorstellen volgde de vergaderingen van de WHO deskundigencommissie betreffende drugsverslaving (ECDD) in juni en November 2018.

De WHO erkent het therapeutisch potentieel van cannabis en cannabinoïden en verandert zijn standpunt van 1954, waarin staat dat "moet worden gewerkt aan het uitsluiten van cannabis door elke legitieme medische praktijk." De nieuwe internationale classificatie voorgesteld door de WHO kan de landen voor een veilige en legale toegang tot medicinaal gebruik van cannabis, alsmede om haar geneeskrachtige waarde te verkennen. 53 landen in de VN moeten nu deze aanbevelingen van de WHO goedkeuren en dus het veranderen van de indeling in de Verdragen, met een gewone meerderheid van de stemmen, dus 27 landen, moeten zeggen dat dit waar is. Oorspronkelijk gepland voor maart 2019, is het heel goed mogelijk dat de vertraging van de publicatie van de resultaten de stemming van 2 maanden tot en met maart 2020 vertraagd.

Letter by WHO to the UN of 24 January 2019

Press release by FAAAT of 1 February 2019

🏷️ Wetenschap/Mens — De legalisatie van medische cannabis in de Verenigde Staten is gekoppeld aan een verminderd gebruik van opioïden

Volgens een analyse door 4,8 miljoen mensen in de Verenigde Staten, is het gebruik van opioïden voor burgers die in een staat met legale toegang tot cannabis voor medische doeleinden wonen, aanzienlijk afgenomen. Wetenschappers van het Pharmerit International in Bethesda (Verenigde Staten) publiceerde hun bevindingen in het tijdschrift van Algemene Interne Geneeskunde. Een 10 % steekproef van een nationaal representatieve database van de verzekerde bevolking werd gebruikt voor het verzamelen van informatie over het gebruik van opioïden, het chronisch opioïdengebruik en de opiatenconsumptie met een hoog risico voor de jaren 2006 tot en met 2014.

Er werd opgemerkt dat de legalisatie van cannabis in de medische sector geassocieerd werd met een 5% verminderde kans van voor opioïdengebruik, rond de 7% voor regelmatig gebruik van opiaten en 4% voor risicovolle opioïdengebruik. De auteurs concludeerden dat “in staten waar wiet door medische kanalen beschikbaar is, een iets lager tempo van reglementen voor opioïden en opiaten recepten met een hoog risico werden waargenomen. Beleidsmakers overwegen de legalisatie van mediwiet als een instrument te overwegen, waardoor het verbruik van chronische en meer risicorijke opiaten in geringe mate verminderen kan.”

Shah A, Hayes CJ, Lakkad M, Martin BC. Impact of Medical Marijuana Legalization on Opioid Use, Chronic Opioid Use, and High-risk Opioid Use. J Gen Intern Med. 2019 Jan 25. [in press]

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis kan nuttig zijn bij autisme.

In een studie met 53 kinderen die lijden aan autisme, heeft ongeveer twee-derde van een behandeling met een cannabisextract met hoog CBD en lage THC-gehalte geprofiteerd. De auteurs van de Vakgroep Klinische farmacologie en toxicologie Assaf Harofeh Medical Center, Tel Aviv (Israël) publiceerde hun bevindingen in grenzen in de farmacologie. De gemiddelde leeftijd was 11 jaar (bereik: 4-22). Zij ontvangen een cannabisextract met een ratio van CBD aan THC van 1 tot en met 20. De gemiddelde dosis THC was 7 mg (bereik: 4 tot 11 mg) en CBD 90 mg (45-143 mg). De mediane duur van de therapie was 66 dagen (3 tot 588 dagen).

Zelfverwonding en humeur tantrums op 68%, verbeterd en 9% verslechterd. Hyper activiteit symptomen verbeterd met 68% niet gewijzigd op 29% en verslechterd op 3%. In een commentaar, Dr. Franjo Grotenhermen, Managing Director van IACM opgemerkt dat de aanwijzing van het extract als een CBD olie misleidend is. “Ik heb meerdere patiënten met autisme in mijn spreekkamer, die als enige hebben geprofiteerd van THC, terwijl ik heb nog nooit een patiënt met autisme had die baat heeft bij alleen CBD”, zei hij. “Deze kinderen kregen een normale en effectieve dosis THC in het bereik van 5 tot en met 10 mg en een slechts matige dosis CBD. Ik heb de indruk dat de deelnemers eventueel hebben geprofiteerd van voornamelijk THC en minder van CBD. ”

Barchel D, Stolar O, De-Haan T, Ziv-Baran T, Saban N, Fuchs DO, Koren G, Berkovitch M. Oral Cannabidiol Use in Children With Autism Spectrum Disorder to Treat Related Symptoms and Co-morbidities. Front Pharmacol. 2019;9:1521.

🏷️ Wetenschap/Mens — Volgens een enquête kan een behandeling met cannabis bij endometriose zeer effectief zijn

Volgens een enquête met 484 vrouwen die leven in Australië met endometriose, was cannabis zeer effectief in het verlichten van de pijn. De resultaten van de studie door wetenschappers van het NICM gezondheid onderzoek instituut Western Sydney University (Australië) werden gepubliceerd in BMC complementaire en alternatieve geneeskunde. Een online-enquête werd verspreid via sociale media. Vrouwen mochten deelnemen aan de enquête als ze tussen de 18 en 45 jaar waren, wonen in Australië en een diagnose hadden van endometriose.

De meest gebruikte vormen van zelfmanagementstrategie waren hitte (70%), ontspanning (68%) en meditatie of ademhalingsoefeningen (47%). Cannabis, warmte, CBD olie en hennep en veranderingen in het dieet werden het hoogst beoordeeld in termen van zelf-gerapporteerde werkzaamheid in het verlichten van de pijn. Lichamelijke oefeningen dergelijke als Yoga/Pilates, stretching en oefening zijn ingedeeld als minder effectief. De auteurs schreven dat “vrouwen die cannabis consumeren, de hoogste werkzaamheid in de self assessment hebben”.

Armour M, Sinclair J, Chalmers KJ, Smith CA. Self-management strategies amongst Australian women with endometriosis: a national online survey. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):17.

🏷️ Wetenschap/Mens — Medicinale cannabis consumenten verminderen verbruik van benzodiazepinen

Volgens een analyse van 146 medicinale cannabis patiënten die benzodiazepinen gebruikten, kon 30% het gebruik van dit medicijn beëindigen binnen een periode van 2 maanden. Onderzoekers van de faculteit geneeskunde aan de Dalhousie University, Canada, publiceerde de resultaten van hun onderzoek op de IACM Partner tijdschrift cannabis en cannabinoïden onderzoek.

De gemiddelde leeftijd is 47 jaar, 61% waren vrouwen en 54% hebben aangegeven eerder cannabis te hebben gebruikt. Na een periode van gemiddeld twee maanden durende recept van medicinale cannabis, had 30,1% van de patiënten hun benzodiazepinen beëindigd. Een totaal van 65 patiënten (44,5%) had hun benzodiazepinen verlaagd tijdens een follow-up afspraak na twee verordeningen. In de laatste follow-up periode na drie cycli van verorderde medicinale cannabis, had een totaal van 66 patiënten (45,2%) de inname van benzodiazepine beëindigd, waaruit bleek dat er een stabiele beëindigingshoeveelheid was over een gemiddelde periode van 6 maanden.

Purcell C, Davis A, Moolman N, Taylor SM. Reduction of Benzodiazepine Use in Patients Prescribed Medical Cannabis.Cannabis Cannabinoid Res. 2019 Jan 24. [in press]

🏷️ Wetenschap/Mens — Lage doses CBD verhogen psychedelische effecten van THC en hoge CBD doses verminderd deze effecten

In een placebo-gecontroleerde studie met 36 gezonde cannabis gebruikers hadden bij gelijktijdige inhalatie van lage doses CBD en THC een verhoogd psychedelische effect van THC, terwijl hoge doses CBD deze effecten beperkt. Onderzoekers van de School van Psychologie en Illawarra Healt en Medical Research Institute van de Universiteit van Wollongong, (Australië), publiceerde hun gegevens in de Europese archieven voor psychiatrie en klinische neurowetenschappen. Deelnemers inhaleerde placebo versus CBD alleen (400 mg), THC alleen (8 mg) versus THC gecombineerd met laag (4 mg) of hoog (400 mg) doses CBD.

Doelstelling (blind waarnemende classificaties) en subjectieve (zelfbeoordeelde) sterkte van roes verschilden. CBD toonde sommige bedwelmende eigenschappen ten opzichte van placebo. Lage doses CBD wanneer gecombineerd met THC versterkt, terwijl hoge doses CBD de bedwelmende effecten van THC verminderd. De verhoging van de psychedelische effecten door lage dosis CBD was bijzonder prominent bij onregelmatige cannabisgebruikers.

Solowij N, Broyd S, Greenwood LM, van Hell H, Martelozzo D, Rueb K, Todd J, Liu Z, Galettis P, Martin J, Murray R, Jones A, Michie PT, Croft R. A randomised controlled trial of vaporised Δ9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol alone and in combination in frequent and infrequent cannabis users: acute intoxication effects. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2019 Jan 19. [in press]

Kort nieuws

🌐 Duitsland — De overheid selecteert producenten voor medicinale cannabis

De regering heeft offertes aangenomen voor leveringscontracten van 79 potentiële cannabistelers, omdat het land zijn eigen medicinale cannabisindustrie wil ontwikkelen en de afhankelijkheid van invoer uit Canada en Nederland wil verminderen. De drugsregulator van het land, BfArM, zei op 28 januari dat het erop gericht was telers te selecteren tussen april en juni, voor een totaal inkoopvolume van 10,400 kg in vier jaar tijd.

Reuters of 28 January 2019

🌐 Thailand — Het land herroept aanvragen voor buitenlandse patenten voor het gebruik van cannabis

Op 28 januari herriep Thailand effectief alle buitenlandse octrooiverzoeken voor het gebruik van cannabis na vrees dat buitenlandse bedrijven een markt zouden domineren die in december 2018 werd opengegooid toen de regering het medicijn voor medisch gebruik en onderzoek goedkeurde. Civil society-groepen en onderzoekers vreesden dat overheersing door buitenlandse bedrijven het moeilijker zou kunnen maken voor Thaise patiënten om toegang te krijgen tot medicijnen en voor Thaise onderzoekers om cannabisextracten te krijgen.

Reuters of 28 January 2019

🌐 Israël — Regering staat export van medicinale cannabis toe

Op 27 januari keurde de Israëlische regering een wet goed die de export van medicinale cannabis toestaat in een beweging die naar verwachting de staatsinkomsten en de landbouwsector zal stimuleren. Israëlische bedrijven - profiteren van een gunstig klimaat en expertise in medische en landbouwtechnologieën - behoren tot 's werelds grootste producenten van medicinale cannabis. Acht bedrijven kweken cannabis in Israël, waarvan er veel boerderijen in het buitenland hebben geopend om op de internationale markt te komen.

Reuters of 27 January 2019

🌐 Filippijnen — De Tweede Kamer keurt een wetsvoorstel voor medicinale cannabis goed

Het Huis van Afgevaardigden heeft een historische mijlpaal bereikt nadat de kamer voor de voorgestelde legalisatie van medicinale cannabis in het land heeft gestemd. Tijdens de plenaire vergadering van 29 januari stemden in totaal 163 wetgevers voor de goedkeuring van de "Philippine Compassionate Medical Cannabis Act" en 5 stemden tegen.

Politiko of 29 January 2019

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabispatiënten verminderen het gebruik van andere medicinale drugs en alcohol

In een onderzoek onder 2032 medicinale cannabispatiënten uit Canada rapporteerde 69% een vervanging voor geneesmiddelen op recept, gevolgd door alcohol (45%), tabak (31%) en illegale middelen (27%). Opiaatmedicatie was goed voor 35% van alle geneesmiddelen op recept, gevolgd door antidepressiva (22%).

Social Dimensions of Health, University of Victoria, Canada.

Lucas P, et al. Harm Reduct J. 2019;16(1):9.

🏷️ Wetenschap/Mens — Legalisatie van cannabis voor gebruik voor volwassenen wordt geassocieerd met verminderd gebruik van opioïden in de VS.

Het aantal voorschriften en de totale dosis opioïden werd verlaagd in staten, die het gebruik van cannabis door volwassenen legaliseerden. In modellen die acht staten en Washington DC vergeleken, was legalisatie niet geassocieerd met het voorschrijven van Schedule II opioïden (bijvoorbeeld oxycodon), maar met de reductie van voorschriften en totale dosering van Schedule III opioïden (bijvoorbeeld codeïne) met ongeveer 30%.

Department of Family Medicine and Public Health, University of California in San Diego, USA.

Shi Y, et al. Drug Alcohol Depend. 2019;194:13-19.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis kan een effectieve pijnstiller zijn en een substituut voor opioïden volgens een enquête

Volgens een onderzoek uit de VS met 1321 deelnemers, die aan chronische pijn leden, 53% cannabis voor opioïden en 22% voor benzodiazepines.

Anesthesiology Department, University of Michigan Medical School, USA.

Boehnke KF, et al. J Pain. 2019 Jan 25. [in press]

🏷️ Wetenschap/Dier — CBD kan geprogrammeerde celdood induceren in kwaadaardige melanoomcellen

In een onderzoek met muizen met kwaadaardig melanoom werd een significante afname in tumorgrootte gedetecteerd bij dieren die werden behandeld met CBD. Cisplatine, een standaardmedicijn tegen kanker, was effectiever, maar de kwaliteit van leven van met CBD behandelde dieren was beter.

Augusta University Medical Center, USA.

Simmerman E, et al. J Surg Res. 2019;235:210-215.

🏷️ Wetenschap/Dier — Hoe CBD de dood van kankercellen veroorzaakt

In een onderzoek met kankercellen in de dikke darm veroorzaakte CBD apoptose (geprogrammeerde celdood) door het reguleren van veel eiwitten die relevant zijn voor apoptose. Het zogenaamde Noxa-eiwit vertoonde hoge expressie na toediening van CBD en reactieve zuurstofspecies (ROS). De auteurs concludeerden dat "CBD apoptose induceerde op een Noxa- en ROS-afhankelijke manier."

Department of Oncology, Korea University Guro Hospital, Korea University College of Medicine, Seoul, South Korea

Jeong S, et al. Cancer Letters. 2019;447:12-23.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis kan negatieve effecten hebben op de behandeling van kanker als het samen met immunotherapie wordt gegeven

In een analyse van 140 patiënten in Israël, van wie 89 alleen het immunotherapeutische middel involumab en 51 involumab en cannabis ontvingen, verminderde cannabis de respons op immunotherapie zonder de totale overleving aan te tasten. De auteurs concludeerden dat "hoewel de gegevens retrospectief zijn en er geen verband is met de samenstelling van cannabis, deze informatie van cruciaal belang kan zijn voor cannabisgebruikers en geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij het starten van immunotherapie."

Division of Oncology, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel.

Taha T, et al. Oncologist. 2019 Jan 22. [in press]

🏷️ Wetenschap — Aanzienlijke toename van THC-concentratie in cannabis in de VS en Europa in de afgelopen 10 jaar

De gemiddelde THC-concentraties in cannabis zijn bijna verdubbeld in de afgelopen 10 jaar in de VS en zijn gestegen van 9% in 2008 tot 17% in 2017. Er waren ook aanzienlijke verhogingen van THC-concentraties in hasjolie. Andere potentiemonitoringprogramma's in verschillende Europese landen rapporteerden verhogingen van THC-concentraties in cannabisproducten.

National Center for Natural Products Research, School of Pharmacy, University of Mississippi, University, USA.

Chandra S, et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2019 Jan 22. [in press]

🏷️ Wetenschap/Mens — In rijsimulatietests 3 uur na cannabisgebruik waren er geen significante fouten meer

In een rijsimulatorstudie met 15 reguliere cannabisgebruikers die cannabis-sigaretten ontvingen met 0,3 mg THC per kg lichaamsgewicht, gelijk aan 21 mg voor een persoon met 70 kg, stegen THC-concentraties van meer dan 15 ng / ml in bloedserum het aantal storingen. Drie uur na consumptie werden geen significante toename van fouten waargenomen.

Institute of Legal Medicine, University Hospital Düsseldorf, Germany.

Tank A, et al. Int J Legal Med. 2019 Jan 30. [in press]

🏷️ Wetenschap/Dier — Het ontbreken van cannabinoïde-receptoren beschermt muizen tegen obesitas

In een onderzoek met genetisch gemodificeerde muizen zonder cannabinoïde-receptoren werden de dieren beschermd tegen door voeding veroorzaakte obesitas, ondanks geen verschillen in voedselinname in vergelijking met wild-type muizen.

Department of Family Medicine, Michigan State University, USA.

Alshaarawy O, et al. Obesity (Silver Spring). 2019 Jan 30. [in press]

🏷️ Wetenschap/Mens — Veel jonge kinderen worden in ziekenhuizen opgenomen vanwege accidentele inname van cannabis

Vooral orale producten met hoge THC-concentraties (eetwaren, harsen, vapende vloeistoffen), die worden ingenomen door jonge kinderen, kunnen leiden tot sedatie, respiratoire depressie en andere schadelijke effecten.

Department of Emergency Medicine, University of Massachusetts Medical School, USA.

Blohm E, et al. Curr Opin Pediatr. 2019 Jan 28. [in press]

🏷️ Wetenschap/Dier — Cannabisgebruik tijdens de adolescentie kan schadelijk zijn voor de hersenen

Inslikken van THC door adolescente ratten had een negatief effect op de cognitie op volwassen leeftijd. Sommige nadelige effecten verdwenen na verloop van tijd.

Centre for Addiction and Mental Health, Toronto, Canada.

Abela AR, et al. Psychopharmacology (Berl). 2019 Jan 29. [in press]

🏷️ Wetenschap/Cellen — Een samenstelling van hennepzaden kan ontstekingen verminderen

In een onderzoek met microglia-cellen onderdrukte cannabisin F, een lignanamide van hennepzaad, de productie van pro-inflammatoire mediatoren, waaronder interleukine 6 en tumornecrosefactor-alfa. Onderzoekers concludeerden dat de stof neuroprotectieve eigenschappen heeft.

School of Pharmaceutical Sciences, Shandong University, Jinan, China.

Wang S, et al. Int J Mol Sci. 2019;20(3).