Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 13 april 2003

Authors

🏷️ Wetenschap 🌐 Groot Brittannië — Cannabisextracten werkzaam bij pijn en spasticiteit

Een THC-rijk cannabisextract, een cannabidiol (CBD)-rijk extract en een cannabisextract CBD/THC in een 1:1 verhouding, waren werkzaam bij symptomen van 24 patiënten, van wie 18 met multiple sclerose, 4 met dwarslaesie, één met een armplexusletsel en één met een amputatie.

Het onderzoek betrof een opeenvolging van dubbelblinde placebo-gecontroleerde één-patiënt-studies met een behandelingsduur van twee weken in ziekenhuizen in Oxford als onderdeel van een onderzoek door GW Pharmaceuticals. De onderzoeken begonnen met een aanloopperiode waarin de patiënten het CBD/THC-extract toegediend kregen om aan de procedure te wennen en om zeker te zijn dat zij het extract konden verdragen.

Drie patiënten trokken zich uit het onderzoek terug omwille van nevenwerkingen tijdens de aanloopperiode, en één patiënt beëindigde de studieperiode niet. Bij de twintig patiënten die het onderzoek volledig meemaakten werd, wat pijn betreft, een belangrijke verbetering vastgesteld met CBD in vergelijking met een placebo. Een belangrijke verbetering werd vastgesteld bij spasticiteit, nachtrust en eetlust met het THC-extract, evenals een belangrijke verbetering bij spasticiteit en nachtrust met een CBD/THC-extract. Er werd bij sommige patiënten ook een verbetering vastgesteld in de controle van de blaas.

Wetenschappers besloten : "medicinale extracten van cannabis kunnen de neurogene symptomen verlichten waar standaardbehandelingen geen effect hebben. Ongewenste nevenwerkingen kunnen voorzien worden en worden over het algemeen goed verdragen."

(Bron : Wade DT, Robson P, House H, Makela P, Aram J. A preliminary controlled study to determine whether whole-plant cannabis extracts can improve intractable neurogenic symptoms. Clin Rehabil 2003;17:18-26)

🌐 Wereld — INCB bekritiseert de regeringen die cannabis willen decriminaliseren

De International Narcotics Control Board (INCB) van de Verenigde Naties (VN) bekritiseerde Groot-Brittannië omwille van de overheveling van cannabis naar een categorie met lager risico, en stelde dat dit geleid had tot "wereldwijde gevolgen ... inbegrepen verwarring en wijdverbreide misverstanden." INCB-voorzitter Philip Emafo zei dat groeperingen die de legalisering of de decriminalisering van drugs voorstaan, misleid werden : "Overheden zouden zich niet mogen laten intimideren door een minderheid die roept om legalisering van verboden druggebruik."

In een boodschap van de voorzitter die gevoegd was bij het Rapport 2002 van de INCB van 26 februari, zei Emafo : "Cannabis is geen onschadelijke drug zoals de voorstanders van legalisering het voorstellen. Cannabisgebruik beïnvloedt de werking van de hersenen. Het ongeoorloofd gebruik wordt ook in verband gebracht met hartaanvallen bij sommige jonge mensen en kan longziekten ten kanker veroorzaken."

Het in Nederland gevestigde Transnational Institute beschuldigt Emafo ervan de ontwikkelingen in de internationale drugscontrole te negeren. Volgens het instituut negeert Emafo de aanvaarding van de strategie van de schadebeperking (harm reduction) door verschillende VN-agentschappen. Dergelijk beleid "heeft aangetoond meer efficiënt te zijn dan de zero-tolerantie die de INCB voorstaat."

(Bronnen : Rapport 2002 van de INCB van 26 februari 2003, INCB - Boodschap van de Voorzitter van 26 februari 2003, Reuters van 26 februari 2003, UN Wire van 27 februari 2003)

Kort nieuws

🌐 VS — Montana

Op 26 februari heeft het Huis van Afgevaardigden van de staat Montana met een 60-40 stemming een wetsvoorstel verworpen dat aan ernstig zieke mensen het gebruik van marihuana zou toestaan. het juridisch commitee van het Huis keurde het voorstel een week eerder goed met een 13-5 stemming. Maar sommige leden van het commitee zegden dat zij hun mening herzien hadden nadat ze nagedacht hadden over de boodschap die de kinderen hierdoor zouden meekrijgen. (Bron : Associated Press van 26 februari 2003)

🏷️ Wetenschap — Pijn

Het is bekend dat bij dieren de pijnstillende werking van opioïden versterkt wordt door THC. Uit een nieuwe studie blijkt dat de versterkende werking van zowel morfine als codeïne veroorzaakt door THC, bij muizen groter was dan een eenvoudige verhoging. Onderzoekers konkludeerden : "Deze bevindingen suggereren dat het gebruik van een lage-dosis-combinatie van pijnstillers, een waardevolle en efficiënte benadering is van de behandeling van pijn en verder onderzoek vereist." (Bron : Cichewicz DL, McCarthy EA. J Pharmacol Exp Ther 2003 Mar;304(3):1010-5)

🏷️ Wetenschap — Gewenning aan morfine

Tolerantie van morfine werd bij muizen gereduceerd door een additieve toediening van THC. Chronische behandeling met hoge doses oraal toegediende morfine veroorzaakte een tolerantie van de pijnverzachtende werking die driemaal hoger lag. Gewenning aan morfine werd verhinderd bij groepen muizen die dagelijks een additieve behandeling kregen met een niet-pijnstillende dosis THC. In afzonderlijke experimenten toonden onderzoekers aan dat muizen die chronisch behandeld werden met morfine, niet kruis-tolerant waren ten opzichte van THC. Samengevat, additieve behandeling met een combinatie van morfine en delta-9-THC kan klinische voordelen hebben waarin een langdurige werking van morfine gehandhaafd blijft." (Bron : Cichewicz DL, Welch SP. J Pharmacol Exp Ther 2003 Feb 11.)

🏷️ Wetenschap — Misselijkheid

In een ratmodel verhinderden THC en de synthetische cannabinoïde HU-210 de misselijkheid. Dit cannabinoïde-effect wordt via CB1-receptoren bereikt. (Bron: Parker LA, et al. Psychopharmacology (Berl) 2003 Mar;166(2):156-62)

🏷️ Wetenschap — Neuropsychologische prestaties

Tijdens een onderzoek naar de werking van dronabinol (THC) bij 24 patiënten met het Tourette's Syndroom, die gedurende zes weken dagelijks tot 10 mg THC toegediend kregen, werden ook de neuropsychologische prestaties onderzocht. Noch in de periode van de toediening, noch onmiddellijk daarna, noch in de periode tot 5-6 weken later werden schadelijke effecten op de neuropsychologische prestaties vastgesteld (bijvoorbeeld leren, onthouden van een woordenlijst, visueel geheugen, verdeelde aandacht). (Bron: Muller-Vahl Kr, et al. Neuropsychopharmacology 2003 Feb;28(2):384-8)