Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 12 december 2020

Authors

🌐 UNO — VN-drugsagentschap versoepelt de controle op cannabis door het volgen van het advies van de WHO

Op 2 december stemden de lidstaten van het VN-agentschap voor drugsbestrijding er met een krappe meerderheid voor om cannabis uit de strengst gecontroleerde categorie van verdovende middelen te verwijderen, nadat de Wereldgezondheidsorganisatie had aanbevolen om het onderzoek naar het medisch gebruik ervan te vergemakkelijken.

De jaarlijkse Commissie voor Verdovende Middelen, het bestuursorgaan van het VN-Bureau voor Drugs en Criminaliteit, stemde 27-25 met één onthouding voor het verwijderen van cannabis en cannabishars uit Bijlage IV van het Enkelvoudig Verdrag inzake Verdovende Middelen van 1961, een globale tekst die de drugscontroles regelt, aldus een verklaring van de VN. De stemming volgde op een aanbeveling van de WHO uit 2019 om "cannabis en cannabishars te plannen op een controleniveau dat schade door cannabisgebruik voorkomt en tegelijkertijd geen belemmering vormt voor de toegang tot en het onderzoek naar en de ontwikkeling van de voorbereiding op medicinaal gebruik van cannabis". Andere drugs in schema IV omvatten heroïne, fentanylanalogen en andere opioïden die gevaarlijk en vaak dodelijk zijn. Cannabis daarentegen brengt geen noemenswaardig risico op overlijden met zich mee en heeft potentieel aangetoond bij de behandeling van pijn en aandoeningen zoals epilepsie, zo ontdekte de WHO.

Reuters van 2 december 2020

FAAAT perscommuniqué van 2 december 2020

Statement: Support patient access to medicine, vote yes!

Statement: Towards science-based scheduling of cannabis sativa and other controlled herbal medicines

🏷️ Wetenschap/Mens — De meeste overlevenden van kanker gebruikten cannabis voor de behandeling van pijn en verbeterde slaap volgens een onderzoek

Volgens een onderzoek onder 190 Israëlische kankerpatiënten werd cannabis vooral gebruikt voor de behandeling van pijn, slaapstoornissen en angst. Dit onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de Ben Gurion Universiteit van de Negev en het Cancer Center van Sheba Medical Center, Israël.

De gemiddelde maandelijkse dosis cannabis die werd geconsumeerd was 42 gram. 96% van de respondenten meldde niet regelmatig cannabis te gebruiken voordat de diagnose kanker werd gesteld. De meest voorkomende manier van inname was roken en de meeste deelnemers meldden dat ze de hele dag cannabis gebruikten. De meest voorkomende symptomen waarvoor deelnemers medicinale cannabis gebruikten waren pijn (89%), slaapstoornissen (76%) en angst (42%). Twintig patiënten meldden lichte bijwerkingen.

Zolotov Y, Eshet L, Morag O. Preliminary assessment of medical cannabis consumption by cancer survivors. Complement Ther Med. 2020;56:102592.

🏷️ Wetenschap/Mens — Het gebruik van cannabis heeft volgens een onderzoek gunstige effecten bij palliatieve kankerpatiënten

Volgens een onderzoek met 108 oncologiepatiënten hebben verschillende cannabissoorten met verschillende THC- en CBD-concentraties verschillende symptomen verminderd, waaronder pijn, stress en slaap. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van verschillende Israëlische instellingen in Haifa, Nahariya en Afula. De deelnemers gebruikten THC-dominante (n = 57%), CBD-dominante (n = 19%) en gemengde (n = 33%) behandelingen.

De meeste parameters verbeterden significant binnen een maand na cannabisgebruik, waaronder pijnintensiteit, affectieve en zintuiglijke pijn, slaapkwaliteit en -duur, kankernood en zowel fysieke als psychische symptoomlast. Over het algemeen waren er geen verschillen tussen de drie cannabisbehandelingen in pijnintensiteit en in de meeste secundaire resultaten. De THC-dominante behandelingen vertoonden een significante superioriteit in hun gunstig effect, alleen in de slaapduur vergeleken met CBD-dominante behandelingen. De auteurs merkten op dat "zorgverleners ook CBD-dominante producten moeten beschouwen als een nuttige behandeling voor kankergerelateerde symptomen.

Aviram J, Lewitus GM, Vysotski Y, Uribayev A, Procaccia S, Cohen I, Leibovici A, Abo-Amna M, Akria L, Goncharov D, Mativ N, Kauffman A, Shai A, Hazan O, Bar-Sela G, Meiri D. Short-Term Medical Cannabis Treatment Regimens Produced Beneficial Effects among Palliative Cancer Patients. Pharmaceuticals (Basel). 2020;13(12):E435.

Volgens een onderzoek met 108 oncologiepatiënten hebben verschillende cannabissoorten met verschillende THC- en CBD-concentraties verschillende symptomen verminderd, waaronder pijn, stress en slaap. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van verschillende Israëlische instellingen in Haifa, Nahariya en Afula. De deelnemers gebruikten THC-dominante (n = 57%), CBD-dominante (n = 19%) en gemengde (n = 33%) behandelingen.

De meeste parameters verbeterden significant binnen een maand na cannabisgebruik, waaronder pijnintensiteit, affectieve en zintuiglijke pijn, slaapkwaliteit en -duur, kankernood en zowel fysieke als psychische symptoomlast. Over het algemeen waren er geen verschillen tussen de drie cannabisbehandelingen in pijnintensiteit en in de meeste secundaire resultaten. De THC-dominante behandelingen vertoonden een significante superioriteit in hun gunstig effect, alleen in de slaapduur vergeleken met CBD-dominante behandelingen. De auteurs merkten op dat "zorgverleners ook CBD-dominante producten moeten beschouwen als een nuttige behandeling voor kankergerelateerde symptomen.

Aviram J, Lewitus GM, Vysotski Y, Uribayev A, Procaccia S, Cohen I, Leibovici A, Abo-Amna M, Akria L, Goncharov D, Mativ N, Kauffman A, Shai A, Hazan O, Bar-Sela G, Meiri D. Short-Term Medical Cannabis Treatment Regimens Produced Beneficial Effects among Palliative Cancer Patients. Pharmaceuticals (Basel). 2020;13(12):E435.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis kan chronische bekkenpijn bij vrouwen verbeteren volgens een onderzoek

Terwijl de bijwerkingen vaak voorkomen bij zelfbehandeling met cannabis, kunnen de symptomen bij chronische bekkenpijn verbeteren. Dit is het resultaat van een anoniem, vertrouwelijk onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de Mayo Clinic in Jacksonville en Rochester, VS, waarin vrouwen met bekken- en perineale pijn, dyspareunie of endometriose werden opgenomen.

In totaal werden 240 patiënten benaderd, met 113 reacties (47% respons). Er waren 26 patiënten die cannabis gebruikten (23%). De meerderheid gebruikte minstens één keer per week (72%). De meeste gebruikers (96%) meldden een verbetering van de symptomen, waaronder pijn, krampen, spierspasmen, angst, depressie, slaapstoornissen, libido en prikkelbaarheid. Bijwerkingen, waaronder een droge mond, slaperigheid en een "hoog" gevoel, werden door 84% gerapporteerd.

Carrubba AR, Ebbert JO, Spaulding AC, DeStephano D, DeStephano CC. Use of Cannabis for Self-Management of Chronic Pelvic Pain. J Womens Health (Larchmt). 2020 Nov 16. [in de pers]

🏷️ Wetenschap/Mens — Oudere volwassenen vinden cannabis nuttig in de behandeling van verschillende chronische medische aandoeningen volgens interviews

Volgens interviews met 10 volwassenen van 64 jaar of ouder door twee wetenschappers van het College of Graduate en Studies/Center for Gerontology van Concordia University-Chicago in River Forest, VS, kan cannabis nuttig zijn bij de behandeling van chronische aandoeningen. Onderzoekers vertrouwden op kwalitatief onderzoek in de vorm van semi-gestructureerde, één-op-één gesprekken.

Hun bevindingen suggereren dat oudere volwassenen openstaan voor medische cannabis als alternatief voor farmaceutische drugs, hoopvol zijn met betrekking tot de behandeling van symptomen en pijn, en zich bewust zijn van en scherpzinnig omgaan met stigmatiseringskwesties, zowel van hun artsen als van hun familie en vrienden. Bovendien beschrijven oudere volwassenen de frustraties met betrekking tot educatie, bewustwording en het gebrek aan ondersteuning bij het doseren.

Manning L, Bouchard L. Medical Cannabis Use: Exploring the Perceptions and Experiences of Older Adults with Chronic Conditions. Clin Gerontol. 2020:1-10.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis kan effectiever zijn bij de behandeling van migraine dan de standaardmedicatie volgens het onderzoek

In een online onderzoek met 161 patiënten die lijden aan migraine, werd vastgesteld dat cannabis effectief is voor symptoombestrijding. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Colorado in Boulder, VS. De deelnemers waren 589 volwassen cannabisgebruikers die in staten leven met volledige legale toegang, waarvan 161 meldden dat ze last hadden van migraine.

Van de deelnemers met migraine was 76% voorstander van het gebruik van cannabis voor de behandeling van hun migraine. 70% van hen gebruikte ook niet-cannabisproducten (vrij verkrijgbare pijnmedicatie, triptans en andere) om hun migraine te behandelen. Hoewel hun subjectieve gezondheid vergelijkbaar was, meldden migrainepatiënten die cannabis gebruikten om hun migraine te behandelen meer migraine dan degenen die dat niet deden. Migrainepatiënten meldden aanzienlijk meer migraineaanvallen in vergelijking met niet-cannabisproducten, zelfs na controle op de ernst van de migraine.

Gibson LP, Hitchcock LN, Bryan AD, Bidwell LC. Experience of Migraine, its Severity, and Perceived Efficacy of Treatments among Cannabis Users. Complement Ther Med. 2020:102619.

🏷️ Wetenschap/Mens — verminderde rijprestaties na inademing van THC zijn na 4 uur niet meer waarneembaar, terwijl CBD de rijprestaties volgens de tests op de weg niet aantast

In een klinische studie met 26 gezonde occasionele cannabisgebruikers veroorzaakte THC beperkingen bij 40 en 100 minuten na consumptie, maar niet meer na 4 en 5 uur. CBD veroorzaakte geen effect. Deelnemers inhaleerden THC-dominante, CBD-dominante, THC/CBD-equivalent en placebo-cannabis door een vaporizer, die allemaal 8 rijtesten op de weg aflegden. De dosering van THC en CBD was 13,75 mg. Het primaire eindpunt was SDLP (standaardafwijking van de laterale positie, wat een maat is voor het weven van de rijstrook). Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics van de Universiteit van Sydney, Australië, Sydney en andere instellingen uit Australië en Nederland.

De waardevermindering zoals gemeten door SDLP na verdampte THC-dominante en THC/CBD-equivalente cannabis in vergelijking met placebo was significant groter met 40 tot 100 minuten, maar niet met 240 tot 300 minuten. Er waren geen significante verschillen tussen CBD-dominante cannabis en placebo. De auteurs merkten op dat "de grootte van het effect voor CBD-dominante cannabis mogelijk geen klinisch belangrijke aantasting heeft uitgesloten en dat de geteste doses mogelijk geen algemeen gebruik zijn".

Arkell TR, Vinckenbosch F, Kevin RC, Theunissen EL, McGregor IS, Ramaekers JG. Effect of Cannabidiol and Δ9-Tetrahydrocannabinol on Driving Performance: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(21):2177-2186.

🏷️ Wetenschap/Mens — Ouder en patiënt perceptie van medische cannabis in de kinderkankercontext volgens interviews

Vijftien ouders en hun kinderen met kanker werden geïnterviewd op de afdeling kinderhematologie en oncologie van de afdeling kindergeneeskunde van de Yale School of Medicine in New Haven, VS. Onderzoekers onderzochten hun houding, overtuigingen en ervaringen met betrekking tot het medisch gebruik van cannabis. De interviews werden opgenomen, getranscribeerd en gecodeerd met behulp van zowel beschrijvende als inductieve codering.

De deelnemers onderschreven meestal het gebruik van cannabis ter verlichting van misselijkheid, anorexia en pijn. Tegelijkertijd identificeerden de deelnemers zorgen over cannabis, waaronder potentiële fysiologische en psychologische effecten op kinderen en een gebrek aan onderzoek. De bezorgdheid werd echter vaak geminimaliseerd, met betrekking tot chemotherapie of ondersteunende zorgmedicijnen met vermeende grotere bijwerkingen. Weinig deelnemers hadden het cannabisgebruik besproken met hun oncoloog en zochten in plaats daarvan begeleiding van het internet, familie of leeftijdgenoten.

Ananth P, Revette A, Reed-Weston A, Das P, Wolfe J. Parent and patient perceptions of medical marijuana in the childhood cancer context. Pediatr Blood Cancer. 2020:e28830.

🌐 Europa — CBD is geen verdovend middel, zo oordeelde het hoogste gerechtshof van de Europese Unie

CBD (cannabidiol) is geen verdovend middel omdat "het geen psychotrope werking of schadelijk effect op de menselijke gezondheid lijkt te hebben", heeft het hoogste gerechtshof van de EU geoordeeld. De beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie is een zware klap voor de inspanningen van sommige EU-landen om de verkoop van CBD te beperken en geeft tegelijkertijd de CBD-industrie een impuls. Veel producten worden momenteel in de EU verkocht in een juridisch grijs gebied.

Het Hof oordeelde dat het Franse verbod op het in de handel brengen van van hennep afgeleide CBD-producten in strijd is met de EU-wetgeving inzake het vrije verkeer van goederen. "De nationale rechter moet de beschikbare wetenschappelijke gegevens beoordelen om zich ervan te vergewissen dat het vermeende reële risico voor de volksgezondheid niet gebaseerd lijkt te zijn op louter hypothetische overwegingen", schreef de rechter. "Een besluit om het in de handel brengen van CBD te verbieden, dat inderdaad de meest restrictieve belemmering vormt voor de handel in producten die in andere [EU-]lidstaten rechtmatig zijn vervaardigd en in de handel gebracht, kan alleen worden genomen als dat risico voldoende vaststaat".

The Guardian van 19 november 2020

Kort nieuws

🌐 VS — Huis van Afgevaardigden stemt voor decriminalisering van cannabis op federaal niveau

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde op 4 december op het amendement om wiet op federaal niveau te decriminaliseren, maar de wetgeving zou niet verder moeten gaan zolang de Senaat in Republikeinse handen blijft. Het was de eerste keer dat een van beide kamers van het Congres heeft gestemd om een einde te maken aan het federale verbod op cannabis sinds de drug in 1970 op de lijst stond als een "gecontroleerde substantie".

Reuters van 4 december 2020

🌐 Thailand — Het land verwijdert cannabisplanten van de lijst met narcotica

De Thaise Raad van Toezicht op verdovende middelen heeft besloten om cannabisplanten van de lijst van verdovende middelen, categorie 5, te schrappen om een ruimer gebruik voor medicinale doeleinden mogelijk te maken. De schrapping is bedoeld om de weg te effenen voor meer toegang tot het gebruik van cannabis voor medische doeleinden en in de textiel-, cosmetica- en farmaceutische industrie. Hennepplanten zullen worden gepromoot als de nieuwe geldgewassen. In eerste instantie kunnen echter alleen overheidsinstellingen en gemeenschapsondernemingen die met de overheidsinstellingen werken, cannabis kweken en moeten ze toestemming vragen aan een overheidsinstelling.

The Malaysian Reserve of 26 November 2020

🌐 Mexico — De Senaat keurt het wetsvoorstel voor de legalisatie van cannabis goed

De Mexicaanse Senaat keurde op 20 november een wetsvoorstel goed voor de legalisatie van cannabis in een verpletterende stemming die de weg vrijmaakt voor de oprichting van 's werelds grootste legale cannabismarkt als het initiatief de volgende horde in het lagerhuis van het Congres passeert. De senatoren stemden 82 tegen 18 om de maatregel goed te keuren, met zeven onthoudingen.

Reuters van 20 november 2020

🌐 Israël — Het aantal cannabispatiënten zal naar verwachting meer dan 80.000 bereiken in 2021

Het aantal cannabispatiënten in Israël is in oktober 2020 met nog eens 3,8% gestegen en zal naar verwachting tegen 2021 de grens van 80.000 overschrijden. In totaal hebben patiënten recht op 2,68 ton cannabis per maand, waarvan 40.000 voor chronische pijn en de meeste in 20 gram per maand.

Cannabis van 23 november 2020

🌐 Uzbekistan — Production of cannabis for medicinal purposes allowed in the country

A Malta-based firm will be allowed to grow and produce medical cannabis in Uzbekistan, state news agency UzA reported on 29 November, in the first such deal for the Central Asian country. The region has a long history of growing cannabis but the drug is prohibited, despite regular calls for its legalisation.

Reuters van 29 november 2020

🌐 Malawi — Het land wil beginnen met de commerciële productie van cannabis

Malawi is klaar om te beginnen met de commerciële productie en verwerking van cannabis voor medicinaal en industrieel gebruik, aldus de nieuwe regelgevende autoriteit voor cannabis in zuidelijk Afrika op 24 november. Het parlement van Malawi heeft in februari een wetsvoorstel aangenomen dat het kweken en verwerken van cannabis voor medicinale en industriële hennepvezels legaal maakt, maar niet langer het recreatieve gebruik decriminaliseert.

Reuters van 24 november 2020

🏷️ Wetenschap/Mens — Aanbevelingen voor het gebruik van cannabis bij taps toelopende opioïden voor chronische pijn

Een aantal wetenschappers heeft aanbevelingen ontwikkeld voor het gebruik van cannabinoïden bij taps toelopende opioïden voor chronische pijnbestrijding. Zij suggereerden dat bij "patiënten met chronische pijn die opioïden nemen en de behandelingsdoelen niet bereiken, er consensus bestaat dat cannabinoïden kunnen worden overwogen voor patiënten die opioïde-gerelateerde complicaties ervaren of vertonen, ondanks psychologische of fysieke interventies. Er was consensus om te starten met een cannabidiol (CBD)-predominant oraal extract overdag en te overwegen om tetrahydrocannabinol (THC) toe te voegen. Begin bij het toevoegen van THC met 0,5-3 mg, en verhoog met 1-2 mg één of twee keer per week tot 30-40 mg/dag. Begin met opioïde tapseling wanneer de patiënt een kleine/grote verbetering in de werking meldt, minder benodigde medicatie zoekt om de pijn te beheersen en/of de cannabisdosis is geoptimaliseerd".

Universiteit van British Columbia, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Vancouver, Canada.

Sihota A, et al. Int J Clin Pract. 2020:e13871.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis kan nuttig zijn bij de behandeling van kanker bij vrouwen

In een onderzoek onder 31 vrouwen die lijden aan gynaecologische kanker rapporteerde 83% dat cannabis verlichting gaf bij de behandeling van kanker -gerelateerde symptomen zoals verlies van eetlust, slapeloosheid, verschillende vormen van pijn, angst en misselijkheid. 80% meldde dat cannabis vergelijkbaar of beter werkt dan de standaardmedicatie.

Afdeling Verloskunde, Gynaecologie en Reproductieve Wetenschappen, Yale New Haven Hospital, VS.

Webster EM, et al. Gynecol Oncol Rep. 2020;34:100667.

🏷️ Wetenschap/Cellen — CBD versterkt de effecten van anti-kanker medicijnen in menselijke hoofd- en nekkankercellen

CBD was giftig voor hoofd en nek squamous cell carcinoma en het "verbeterde de werkzaamheid van chemotherapie medicijnen. Apoptose en autofagieprocessen waren betrokken bij CBD-geïnduceerde cytotoxiciteit.

Afdeling Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Korea University Guro Hospital, Zuid-Korea.

Go YY, et al. Sci Rep. 2020;10(1):20622.

🏷️ Wetenschap/Cellen — Bisfenol A verstoort het endocannabinoïde systeem in cellen die relevant zijn voor de productie van sperma

Bisfenol A kan in kunststoffen worden aangetroffen en kan de productie van sperma negatief beïnvloeden. Onderzoekers vonden dat Bisfenol A cytotoxisch is voor Sertolicellen, die een belangrijke rol spelen in de productie van sperma, door hun endocannabinoïde systeem te verstoren.

Afdeling Levens-, Gezondheids- en Milieuwetenschappen, Universiteit van L'Aquila, Italië.

Rossi G, et al. Int J Mol Sci. 2020;21(23):E8986.

🏷️ Wetenschap/Dier — CBD kan de huidcellen beschermen tegen schadelijke effecten van UVA- en UVB-straling

Actuele toepassing van CBD op de huid van naakte ratten die zijn blootgesteld aan UVA- en UVB-straling veranderde het lipidenprofiel van keratinocyten, bepaalde huidcellen en verbeterde "de status van de transepidermale barrière".

Afdeling Analytische Chemie, Medische Universiteit van Bialystok, Polen.

Łuczaj W, et al. Antioxidants (Basel). 2020;9(12):E1178.

🏷️ Wetenschap/Cellen — CBD was effectief in het verminderen van de groei van verschillende kankercellen bij honden

CBD werd toegediend aan 5 kankercellijnen die bij honden werden waargenomen in concentraties van 2,5 tot 10 mcg/mL alleen of in combinatie met chemotherapeutische middelen. De auteurs concludeerden dat "CBD effectief is in het belemmeren van de celproliferatie en de inductie van autofagie en apoptose in neoplastische cellijnen en dat verdere klinische studies nodig zijn om de werkzaamheid ervan te begrijpen en de interactie met traditionele chemotherapie te begrijpen".

Cornell University College of Veterinary Medicine, Department of Clinical Sciences, Ithaca, USA.

Henry JG, et al. Vet Comp Oncol. 2020 Nov 28. [in de pers]

🏷️ Wetenschap/Mens — Geen relevant effect van CBD op de cognitie bij patiënten met epilepsie

In een studie met 31 patiënten met behandelingsresistente epilepsie, die CBD kregen, testten onderzoekers het geheugen, de aandacht en de uitvoerende functie. Zij vonden dat "meer dan 89% van alle individuele testresultaten stabiel bleven of een betrouwbare verbetering vertoonden (...). Verbeteringen in het kortetermijn-/werkgeheugen waren significant gerelateerd aan een betere therapierespons.

Epilepsiecentrum, Medisch Centrum-Universiteit van Freiburg, Faculteit der Geneeskunde, Duitsland.

Metternich B, et al. Epilepsy Behav. 2020:107558.

🏷️ Wetenschap/Mens — Regelmatig cannabisgebruik kan de connectiviteit tussen bepaalde hersencellen aantasten

In een studie werden 24 volwassenen met minimaal wekelijks cannabisgebruik de afgelopen 6 maanden vergeleken met 24 volwassenen zonder cannabisgebruik. Cannabisgebruikers voerden binnen normaal bereik een visuele selectieve aandachtstaak uit, maar onderzoekers vonden enkele veranderingen in de connectiviteit van de zenuwcellen, die "een weerspiegeling kunnen zijn van de compenserende verwerking".

Instituut voor Menselijke Neurowetenschappen, Boys Town National Research Hospital, Boys Town, USA.

Rangel-Pacheco A, et al. Psychopharmacology (Berl). 2020 Nov 25. [in de pers]

🏷️ Wetenschap/Dier — Endocannabinoïden reguleert de psychostimulerende effecten van ketamine

Volgens studies bij muizen speelt "endocannabinoïde signalering een kritische rol in het bemiddelen van de psychostimulerende en versterkende eigenschappen van ketamine".

West-China Ziekenhuis, Sichuan Universiteit, Volksrepubliek China.

Xu W, et al. Nat Commun. 2020;11(1):5962.

🏷️ Wetenschap/Dier — CBD kan nuttig zijn bij het onttrekken van cocaïne

Het onttrekken van cocaïne bij muizen leidt tot bepaalde veranderingen. Onderzoekers vonden dat "CBD deze gedrags- en genexpressieveranderingen verlicht, wat suggereert dat het potentieel voor het beheer van cocaïneonttrekking.

Instituto de Neurociencias, Universidad Miguel Hernández-CSIC, Avda. de Ramón y Cajal s/n, San Juan de Alicante, Spanje.

Gasparyan A, et al. Neurotherapeutics. 2020 Nov 23. [in de pers]

🏷️ Wetenschap/Dier — Vroegtijdige stress verandert het endocannabinoïde systeem

Studies bij muizen tonen aan dat stress in het vroege leven gedrags- en moleculaire veranderingen in de gevoeligheid voor cannabinoïden bevordert, die worden bemiddeld door veranderingen in de CB1-receptor in limbische gebieden, bepaalde gebieden in de hersenen, die "kunnen interfereren in de vorming van emotionele herinneringen".

Afdeling Experimentele en Gezondheidswetenschappen, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spanje

Martín-Sánchez A, et al. Neuropharmacology. 2020:108416.

🏷️ Wetenschap — Productie van cannabinoïden door gist

Auteurs beschrijven technieken voor de productie van cannabinoïden door bepaalde celelementen om te zetten in specifieke "microfabrieken" in gist.

Vakgroep Planten- en milieuwetenschappen, Universiteit van Kopenhagen, Denemarken.

Dusséaux S, et al. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020:202013968.

🏷️ Wetenschap/Dier — CBD kan het risico op terugval in afhankelijkheid van methylfenidaat verminderen

In studies met ratten verzwakte cannabidiol het onderhoud en het herstel van gedoofde methylfenidaat-geïnduceerde geconditioneerde plaats voorkeur in ratten en kan dus het risico op methylfenidaat terugval verminderen.

Laboratorium voor Neurowetenschappen en Gedrag, afdeling Fysiologische Wetenschappen, Universiteit van Brasilia, Brazilië.

Kashefi A, et al. Brain Res Bull. 2020:S0361-9230(20)30707-3.

🏷️ Wetenschap/Dier — THC-gebruik in de adolescentie kan het werkgeheugen aantasten

Studies suggereren dat "de behandeling van muizen door adolescenten met THC de vestiging en de persistentie van het werkgeheugen aanzienlijk heeft beïnvloed, terwijl het weinig invloed heeft op de besluitvorming, de sociale voorkeur of het angstgedrag".

Afdeling Psychologie en Hersenwetenschappen, Indiana University, Bloomington, USA.

Chen HT, et al. Front Psychiatry. 2020;11:576214.

🏷️ Wetenschap/Mens — Zwaar cannabisgebruik kan leiden tot vermindering van een bepaald hersengebied

Onderzoekers volgden 20 zware cannabisgebruikers en 22 niet-gebruikers gedurende ongeveer 3 jaar. Uit hun metingen concludeerden zij dat "zwaar cannabisgebruik op jonge leeftijd een risicofactor is voor een grotere afname van het volume van de juiste hippocampus". De hippocampus is een hersengebied met relevantie voor het geheugen en de emoties.

Jiangsu Provincial Key Laboratory of Special Children's Impairment and Intervention, Nanjing Normal University of Special Education, China.

Wang Y, et al. Psychiatry Res. 2020:113588.