Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 11 juni 2010

Authors

Wetenschap — Oproep voor klinisch onderzoek met cannabinoïden bij amyotrope laterale sclerose

Volgens een overzicht door wetenschappers van de medische faculteit van de universiteit van Washington, VS, zijn er voldoende wetenschappelijke gegevens voorhanden om klinisch onderzoek naar cannabis bij amyotrope laterale sclerose (ALS) te ondersteunen. Zij merkten op dat "preklinische gegevens wijzen op de krachtige antioxidatieve, ontstekingwerende en neuroprotectieve werking van cannabis," effecten die bruikbaar kunnen zijn om de voortgang van de ziekte af te remmen. In de voorbije jaren toonden meerdere dierenstudies aan dat cannabinoïden een positieve werking kunnen hebben op het ontstaan en de duur van de ziekte. In 2007 bijvoorbeeld werd een verlengde levensduur aangetoond met een synthetische cannabinoïde die zich selectief bindt aan de CB2 receptor. Dagelijkse injecties met de selectieve CB2 agonist AM-1241 bij muizen verlengde de overlevingsduur vanaf het begin van de ziekte met 56 procent. Een onderzoek uit 2006 wees uit dat de toediening van een synthetische cannabinoïde (WIN55,212-2) en het verhinderen van de degradatie van endocannabinoïden, de aanzet tot de ziekte uitstelde bij dieren zonder hun levensduur te beïnvloeden.

Daarbij komen nog de vele eigenschappen van cannabis die toegepast kunnen worden in de behandeling van ALS. Dat zijn onder meer de pijnstillende werking, spierontspanning, verwijding van de luchtwegen, vermindering van speekselvorming, eetlustverwekking en nachtruststimulans, reeds door vele ALS-patiënten gebruikt. De onderzoekers verklaarden dat "zowel vanuit het oogpunt van wijziging van de ziekte als van symptoombehandeling, klinisch onderzoek met cannabis de logische volgende stap is. Afgaande op de momenteel beschikbare wetenschappelijke gegevens, is het aannemelijk om te vermoeden dat cannabis de voortgang van ALS in belangrijke mate kan afremmen, met de mogelijkheid om de verwachte levensduur te verlengen en de algemene ongemakken van de ziekte in belangrijke mate te verminderen."

(Bron: Carter GT, Abood ME, Aggarwal SK, Weiss MD. Cannabis and Amyotrophic Lateral Sclerosis: Hypothetical and Practical Applications, and a Call for Clinical Trials. Am J Hosp Palliat Care. 2010 May 3. [in druk])

Kort nieuws

Nederland — Cannabisapotheek

Er is nu een tweede apotheek in Nederland die cannabis verkoopt van het bedrijf Bedrocan aan een prijs die lager ligt dan in de gebruikelijke apotheken in Nederland omdat zij grote hoeveelheden van de drug inkopen en het dan zelf in kleinere hoeveelheden verpakken. Het gaat om "Apotheek Maasbracht" te Maasbracht, (www.apotheekmaasbracht.nl/) niet ver van Maastricht. De eerste Nederlandse cannabisapotheek was Hanzeplein (www.hanzeplein.nl) in Groningen.

Wetenschap — Psychose

Wetenschappers van het Albert Einstein College of Medicine in New York, VS, onderzochten de vraag of stoornissen door cannabisgebruik (CUD) in verband staan met een aanzet tot psychose op jongere leeftijd. Zij vergeleken 49 personen met een eerste schizofrenieperiode met CUD en 51 personen met een eerste schizofrenieperiode zonder stoornissen door middelengebruik. Zij stelden vast dat "hoewel cannabisgebruik het ontstaan van de ziekte bij de meeste patiënten voorafgaat, er geen noemenswaardig verband was tussen het ontstaan van de ziekte en CUD dat niet kon teruggevoerd worden tot demografische en klinische variabelen. Eerder onderzoek dat CUD betrekt in het ontstaan van schizofrenie zou meer begrip moeten hebben voor de relatie tussen CUD en schizofrenie en rekening houden met de bijkomende ontdekte variabelen die geassocieerd worden met CUD." (Bron: Sevy S, et al. Schizophr Res. 2010 May 12. [in druk])

Wetenschap — Beroerte

Volgens een team van Italiaanse wetenschappers, die het bloed onderzochten van tien patiënten met een beroerte binnen de zes uren na de eerste symptomen en ze vergeleken met acht controlepersonen, was het peil van de endocannabinoïde anandamide veel hoger bij de patiënten met een beroerte. Er was een positieve correlatie tussen het anandamidepeil in het bloed en de omvang van de beroerte. (Bron: Naccarato M, et al. Lipids Health Dis 2010;9(1):47.)

Wetenschap — Vetstofwisseling

Volgens celexperimenten aan de universiteit van Porto, Portugal, beïnvloedt THC de biologie van vetcellen. Hun waarnemingen van de werking van cannabinoïden wijst op een verhoogde afzetting van vetweefsel in de cellen en een verbeterde insulinegevoeligheid van cellen. (Bron: Teixeira D, et al. Obesity (Silver Spring). 2010 May 13. [in druk])

Wetenschap — Passief roken

Wetenschappers aan de universiteit van Mainz, Duitsland, onderzochten urine- en bloedstalen van acht gezonde personen na een passieve blootstelling aan cannabisrook gedurende drie uren in een Nederlandse coffeeshop. "In de eerste bloedstalen genomen na de blootstelling aan cannabisrook (1,5 en 3 uren) konden sporen van THC gemeten worden die dichtbij de detectielimiet lagen. In de bloedstalen die na zes uren genomen werden was THC niet meer detecteerbaar." (Bron: Röhrich J, et al. J Anal Toxicol 2010;34(4):196-203.)

Wetenschap — Ziekte van Parkinson

Volgens onderzoek aan de universiteit van Rome Tor Vergata, Italië, verdubbelde het anandamidepeil in het hersenvocht bij Parkinsonpatiënten in vergelijking met de controlepersonen. Na een chronische behandeling met Levodopa werd het peil weer normaal. De wetenschappers stelden vast dat "de abnormale toename van anandamide een herstellingsmechanisme zou kunnen weerspiegelen dat tijdens de ziekte in werking treedt met het oog op een normalisering van het dopaminetekort." (Bron: Pisani V, et al. Mov Disord 2010;25(7):920-4.)

Wetenschap — Paniekaanvallen

Volgens dierenonderzoek met ratten aan de universiteit van Rio Grande do Norte, Brazilië, waarbij de dieren cannabidiol (CBD) ingespoten kregen in een bepaald deel van de hersenen (Periaqueductale grijs), veroorzaakte dit een angstonderdrukkende werking en remde de vluchtreactie af, een paniekachtig effect veroorzaakt door de activering van 5-HT1A receptoren. (Bron: Soares VD, et al. Behav Brain Res 2010 May 8. [in druk])

Wetenschap — Zwangerschap

Volgens een Nederlands onderzoek had cannabisgebruik tijdens de zwangerschap een specifiek effect op de bloeddoorstroming van de baarmoeder. De onderzoekers vergeleken 9 zwangere vrouwen die doorgingen met cannabisgebruik, 14 vrouwen die enkel tijdens de vroege zwangerschap cannabis gebruikten, 85 zwangere vrouwen die doorgingen met tabakgebruik, 92 vrouwen die enkel tijdens de vroege zwangerschap tabak gebruikten, en 85 vrouwen die noch tabak noch cannabis gebruikten tijdens de zwangerschap. (Bron: El Marroun H, et al. Early Hum Dev. 2010 May 5. [in druk])