Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 11 juli 2006

Authors

Wetenschap — THC in klinische pilootstudie getest tegen hersentumoren

De resultaten van een klinisch onderzoek met THC bij negen patiënten met hersenkanker, uitgevoerd in een ziekenhuis op Tenerife, Spanje, werden gepubliceerd in het British Journal of Cancer. De patiënten die deelnamen leden aan gliobastoma, een zeer agressieve vorm van hersentumor. De standaardtherapie (operatie en radiotherapie) had bij de patiënten eerder al gefaald. De gemiddelde overlevingstijd na de behandeling met THC was 24 weken. Twee deelnemers bleven nog bijna een jaar in leven.

De THC werd rechtstreeks in de tumor toegediend met een kleine sonde waarvan de punt via een chirurgische ingreep in de tumor ingebracht was. De aanvangsdosis THC was 20-40 microgram, wat verhoogd werd tot 80-180 microgram per dag. De patiënten werden 10-64 dagen behandeld. De behandeling werd door alle patiënten goed verdragen.

De tumoren van de negen patiënten vertoonden verschillende aantallen CB1 en CB2 receptoren maar er was geen correlatie tussen de receptorenexpressie en de overlevingstijd. De procedure van het onderzoek liet niet toe het effect van THC op de overlevingstijd vast te stellen. Daarvoor is een controlegroep vereist die ofwel geen behandeling krijgt, ofwel een behandeling met andere middelen. Een vergelijking met de overlevingstijd in pilootstudies met andere medicijnen wijst erop dat THC in het huidige onderzoek voordelig was voor de patiënten. De onderzoekers merkten op dat THC alleszins "de tumorgroei niet vergemakkelijkte, noch de overlevingstijd van de patiënt inkortte." Zij stellen verder onderzoek voor met cannabinoïden bij deze en andere soorten tumoren, zowel alleen als in combinatie met andere tumorremmende middelen.

(Bron: Guzman M, Duarte MJ, Blazquez C, Ravina J, Rosa MC, Galve-Roperh I, Sanchez C, Velasco G, Gonzalez-Feria L. A pilot clinical study of Delta(9)-tetrahydrocannabinol in patients with recurrent glioblastoma multiforme. Br J Cancer, 2006 Jun 27; [elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Duitsland — Het Federaal Instituut voor Farmaceutica en Geneesmiddelen stelt onrealistisch hoge eisen aan patiënten voor de goedkeuring van hun medicinaal cannabisgebruik

Op 5 juli heeft het Federaal Instituut voor Farmaceutica en Geneesmiddelen een standaardbrief gestuurd naar de aanvragers van een toelating voor het gebruik van cannabis voor medische redenen. Daarin vroeg het Instituut bijkomende informatie en documenten. Verwijzend naar de federale drugwetgeving wordt aan de patiënten ook gevraagd om te voldoen aan eisen die in het beste geval kunnen nagekomen worden door apotheken of farmaceutische bedrijven.

Er wordt bijvoorbeeld geëist dat de cannabis in een kluis opgeslagen wordt of in kamers van gewapend beton, voorzien van een duidelijk gedocumenteerde aanwijzing over hoe de patiënt moet omgaan met de verdovende middelen. Als de cannabis moet ingevoerd worden uit het buitenland, eist het Instituut voor elke individuele zending een importvergunning. Het Instituut verlangt van de aanvragers een antwoord tegen 31 augustus of een vraag om uitstel.

DR. Franjo Grotenhermen, voorzitter van de Duitse Associatie voor Cannabis als Medicijn (ACM), wijst erop dat in Canada en in de Amerikaanse staten waar medicinaal gebruik van cannabis is toegestaan, zulke eisen niet gesteld worden aan de patiënten. Ook de patiënten die in Duitsland opiaten op voorschrift krijgen, mogen een voorraad voor drie maanden in huis hebben zonder bijzondere opslagvoorwaarden. "Het Instituut probeert ook na de uitspraak in 2005 door de Federale Administratieve Rechtbank, de legale toelating tot medicinaal cannabisgebruik, met alle middelen te verhinderen," zegt hij. "De eisen van het Federaal Instituut voor Farmaceutica en Geneesmiddelen zijn in tegenspraak met de geest van het vonnis." De Federale Administratieve Rechtbank stelde in zijn vonnis van 19 mei 2005 dat "in het bijzonder in het geval van cannabis" het Federaal Instituut voor Farmaceutica en Geneesmiddelen een teeltvergunning voor patiënten dient te overwegen.

De brief die aan de patiënten gestuurd werd door het Federaal Instituut voor Farmaceutica en Geneesmiddelen is beschikbaar voor download op www.cannabis-med.org/german/bfarm2006.pdf.

Kort nieuws

Wetenschap — ICRS Bijeenkomst 2006

De bijeenkomst van de International Cannabinoid Research Society (ICRS) vond dit jaar plaats op 25-28 juni nabij het Balatonmeer in Hongarije. Het boek met uittreksels van alle lezingen en uiteenzettingen zal binnenkost kosteloos beschikbaar zijn op de website www.cannabinoidsociety.org.

VS — Huis van Afgevaardigden

Het Huis van Afgevaardigden stemde voor de voortzetting van de federale vervolging van patiënten die voor medische redenen cannabis gebruiken in de staten waar dit toegelaten is. Met 259 tegen 163 stemde het Huis een amendement weg dat de vervolging door het federale justitiedepartement in de 11 staten met een marihuanawetgeving, had moeten stoppen. (Bron: Associated Press van 28 juni 2006)

VS — Medicinale cannabispatiënten

Tijdens de vierde Nationale Klinische Conferentie voor Cannabistherapie van 6 tot 8 juni in Santa Barbara, Californië, werd gemeld dat het aantal patiënten dat medicinale cannabis krijgt van de regering, tot vijf overlevenden is teruggevallen. In 1978 startte de federale overheid met een speciaal programma ("Compassionate IND") waardoor verschillende patiënten toegang kregen tot medicinale cannabis. Het programma werd begin jaren 1990 stopgezet door de regering. De patiënten die al geregistreerd waren bleven cannabis ontvangen van de overheid. (Bron: Persbericht van Patients out of Time van 26 juni 2006)