Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 10 februari 2021

Authors

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik verlaagt hoge bloeddruk bij oudere volwassenen

In een prospectieve studie met 26 patiënten met hypertensie en een gemiddelde leeftijd van ongeveer 70 jaar resulteerde cannabisgebruik in een verlaging van de bloeddruk met ongeveer 5 mmHg. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van het Cannabis Clinical Research Institute en het Clinical Research Center van de Ben-Gurion University of the Negev in Beer Sheva, Israël.

Bij een follow-up van 3 maanden waren de gemiddelde 24-uurs systolische en diastolische bloeddruk verlaagd met respectievelijk 5,0 mmHg en 4,5 mmHg. Het dieptepunt voor de bloeddruk en de hartslag werd bereikt 3 uur na de toediening. Het aandeel van degenen met een normale druk veranderde van 27,3% vóór de behandeling tot 45,5% erna. De auteurs concludeerden dat "bij oudere volwassenen met hypertensie, cannabisbehandeling gedurende 3 maanden geassocieerd was met een verlaging van de 24-uurs systolische en diastolische bloeddrukwaarden".

Abuhasira R, Haviv YS, Leiba M, Leiba A, Ryvo L, Novack V. Cannabis is associated with blood pressure reduction in older adults - A 24-hours ambulatory blood pressure monitoring study. Eur J Intern Med. 2021:S0953-6205(21)00005-4.

🏷️ Wetenschap — CBD toont antimicrobiële potentie tegen bacteriën

Een studie toont aan dat CBD (cannabidiol) antimicrobiële activiteit vertoont tegen bacteriën. Onderzoekers van het Institute for Molecular Bioscience van de University of Queensland in St. Lucia, Australië, bevestigen eerdere rapporten van activiteiten tegen Gram-positieve bacteriën en breiden de breedte van de geteste ziekteverwekkers uit, waaronder zeer resistente Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, en Clostridioides difficile.

De auteurs schreven dat hun onderzoek "aantoont dat cannabidiol uitstekend werkt tegen biofilms, weinig neiging vertoont om resistentie te induceren, en topische in vivo werkzaamheid heeft. Meerdere studies naar het werkingsmechanisme wijzen op membraanverstoring als het belangrijkste mechanisme van cannabidiol. Nog belangrijker is dat we nu voor het eerst melden dat cannabidiol selectief een subset van Gram-negatieve bacteriën kan doden, waaronder de 'urgente bedreigings'-pathogeen Neisseria gonorrhoeae."

Blaskovich MAT, Kavanagh AM, Elliott AG, Zhang B, Ramu S, Amado M, Lowe GJ, Hinton AO, Pham DMT, Zuegg J, Beare N, Quach D, Sharp MD, Pogliano J, Rogers AP, Lyras D, Tan L, West NP, Crawford DW, Peterson ML, Callahan M, Thurn M. The antimicrobial potential of cannabidiol. Commun Biol, 2021;4(1):7.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabis vermindert alcoholgebruik bij zware drinkers in observationele studie

Zware alcoholdrinkers kunnen hun alcoholverbruik verminderen door cannabis te gebruiken. Onderzoekers van het Institute for Cognitive Science van de University of Colorado in Boulder, VS, namen 96 cannabisgebruikende zware gebruikers op in een observationele studie.

De deelnemers dronken ongeveer 29% minder alcoholische drankjes en hadden 2 keer minder kans op een binge-drinking episode op dagen dat cannabis werd gebruikt, vergeleken met dagen dat geen cannabis werd gebruikt. Deze patronen werden waargenomen bij mannen, vrouwen en de onregelmatige en frequente cannabisgebruiksgroepen. De auteurs schreven dat "zware drinkers die in behandeling zijn om hun alcoholgebruik te verminderen en die ook cannabis gebruiken, hun cannabisgebruik lijken te verhogen op dagen dat ze hun alcoholgebruik verminderen".

Karoly HC, Ross JM, Prince MA, Zabelski AE, Hutchison KE. Effects of cannabis use on alcohol consumption in a sample of treatment-engaged heavy drinkers in Colorado. Addiction. 2021 Jan 19. [in druk]

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik is geassocieerd met minder ziekenhuisheropnames bij patiënten met prikkelbare darmsyndroom

In een analyse van 7163 patiënten met prikkelbare darm syndroom (IBS) uit de National Readmission Database hadden de 357 cannabis gebruikers lagere percentages van heropnames in het ziekenhuis binnen 30 dagen. Onderzoekers van de afdeling Geneeskunde van de Rutgers New Jersey Medical School in Newark, VS, ontdekten dat het percentage heropnames 1,5% bedroeg bij patiënten die cannabisgebruik meldden en 1,1% bij degenen die geen cannabisgebruik meldden.

De auteurs concludeerden uit hun onderzoek dat er "geen statistisch significante verschillen waren in de 30-dagen heropnamepercentages voor IBS-specifieke oorzaken bij vergelijking van patiënten die cannabisgebruik rapporteerden met degenen die dat niet deden. De auteurs stelden echter vast dat cannabisgebruik geassocieerd was met lagere 30-daagse ziekenhuisheropnamepercentages voor alle oorzaken."

Choi C, Abougergi M, Peluso H, Weiss SH, Nasir U, Pyrsopoulos N. Cannabis Use is Associated With Reduced 30-Day All-cause Readmission Among Hospitalized Patients With Irritable Bowel Syndrome: A Nationwide Analysis. J Clin Gastroenterol. 2021 Jan 20. [in druk]

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik werd geassocieerd met pijnvermindering op lange termijn in groot observationeel onderzoek

In een observationele studie met 757 pijnpatiënten bleef ongeveer een derde van de patiënten cannabis gebruiken gedurende 6 maanden en rapporteerde een verminderde pijnintensiteit. De onderzoekers van het Department of Anesthesiology and Pain Medicine van de Universiteit van Toronto, Canada, gebruikten gegevens van cannabisklinieken in de gemeenschap in Ontario. Na zes en 12 maanden werden respectievelijk 230 en 104 van de deelnemers gevolgd.

Het aandeel cannabisgebruikers dat aangaf opioïden te gebruiken, daalde met de helft, van 40,8% bij aanvang tot 23,9% na 12 maanden. De scores voor pijnintensiteit en pijngerelateerde interferentie waren verlaagd en de scores voor levenskwaliteit en algemene gezondheidssymptomen waren verbeterd in vergelijking met de uitgangssituatie.

Meng H, Page MG, Ajrawat P, Deshpande A, Samman B, Dominicis M, Ladha KS, Fiorellino J, Huang A, Kotteeswaran Y, McClaren-Blades A, Kotra LP, Clarke H. Patient-reported outcomes in those consuming medical cannabis: a prospective longitudinal observational study in chronic pain patients. Can J Anaesth. 2021 Jan 20. [in druk]

Kort nieuws

🌐 Frankrijk — Enquête van de regering over de wettelijke status van cannabis

De Franse regering wil weten hoe burgers denken over legalisering van cannabis voor medisch gebruik en voor gebruik door volwassenen voordat de wet wordt gewijzigd. Zij worden uitgenodigd deel te nemen aan een enquête.

Survey

🏷️ Wetenschap — Nieuw overzicht over de productie van CBD en andere cannabinoïden

Het in Keulen gevestigde Nova-Institute heeft een uitgebreid overzicht gemaakt van de productie van CBD en andere cannabinoïden. IACM-leden krijgen 20% korting door een e-mail te sturen naar het IACM-kantoor (info@cannabis-med.org) om een kortingscode te krijgen.

Production of Cannabinoids via Extraction, Chemical Synthesis and Especially Biotechnology

🏷️ Wetenschap/Mens — CBD kan helpen bij autisme volgens case report

Volgens een casusverslag uit Calgary, Canada, had een 15-jarige jongen met een autismespectrumstoornis baat bij een behandeling met een CBD-extract in een zeer lage dosis (tweemaal 4 mg CBD en 0,5 mg THC).

Caleo Health, Calgary, Canada.

Ponton JA, et al. J Med Case Reports. 2020;14:162.

🏷️ Wetenschap/Mens — Een hoge dichtheid van cannabis dispensaries wordt geassocieerd met een verhoogd gebruik van cannabis

Volgens een analyse uit Los Angeles County werd de dichtheid van cannabis dispensaria geassocieerd met cannabisgebruik bij jongvolwassenen.

Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Keck School of Medicine, University of Southern California, Los Angeles.

Pedersen ER, et al. Am J Addict. 2020 Dec 30. [in druk]

🏷️ Wetenschap/Mens — Verscheidene patiënten met myotone dystrofie type 1 gebruiken cannabis medicinaal

In een onderzoek onder 79 patiënten die lijden aan myotone dystrofie type 1 gebruikt 22% op dit moment cannabis en 57% van hen meldt dat ze het gebruiken voor verlichting van de symptomen.

Afdeling Farmacologie-fysiologie, Université de Sherbrooke, Saguenay, Canada.

Beauchesne W, et al. Neuromuscul Disord. 2021:S0960-8966(21)00004-3.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik en posttraumatische stressstoornis hangen samen bij veteranen

Volgens de analyse van een grote database van ongeveer 46.000 Amerikaanse oorlogsveteranen was er een associatie tussen posttraumatische stressstoornis en cannabisgebruiksstoornis. Veteranen met cannabisgebruiksstoornissen vertoonden ook hogere niveaus van depressie, paniekstoornis, alcoholgebruik, slapeloosheid en opioïdengebruiksstoornis.

VA South Central Mental Illness Research, Education and Clinical Center (MIRECC), Houston, VS.

Bryan JL, et al. J Subst Abuse Treat. 2021;122:108254.

🏷️ Wetenschap/Mens — Stijgingen ivan THC-gehalte in cannabis in de VS

Uit een analyse van ongeveer 14.000 cannabismonsters in de afgelopen 10 jaar blijkt dat de gemiddelde THC-concentratie is gestegen van 9,8% in 2009 tot 13,9% in 2019.

National Center for Natural Products Research, School of Pharmacy, Universiteit van Mississippi, VS.

ElSohly MA, et al. Biol Psychiatry Cogn Neurosci Neuroimaging. 2021:S2451-9022(21)00022-7.

🏷️ Wetenschap/Mens — Een hoger aantal cannabis dispensaries in de VS is geassocieerd met lagere sterftecijfers door opioïde -gerelateerde sterfgevallen

Een analyse van sterftegegevens van 812 counties in de Verenigde Staten in de 23 staten die eind 2017 legale vormen van cannabis dispensaries toestonden, onthulde dat een hoger aantal medische en recreatieve dispensaries geassocieerd is met verminderde opioïde-gerelateerde sterftecijfers, met name sterfgevallen geassocieerd met synthetische opioïden zoals fentanyl.

Graduate School of Management, Universiteit van Californië, Davis, VS.

Hsu G, et al. BMJ. 2021 Jan 27;372:m4957.

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik in de adolescentie is geassocieerd met een minimale afname van intelligentie

Volgens een review van 7 studies met 808 cannabisgebruikers en 5308 niet-gebruikende controles werd cannabisgebruik in de adolescentie geassocieerd met een gemiddelde daling van ongeveer 2 IQ-punten.

Afdeling Psychiatrie, Royal College of Surgeons in Ireland, Onderwijs- en Onderzoekscentrum, Beaumont Hospital, Ierland.

Power E, et al. Psychol Med. 2021:1-7.

🏷️ Wetenschap/Mens — Het effect van cannabisgebruik op opioïd-gerelateerde problemen hangt af van cannabislegalisering

Door een grote dataset te analyseren ontdekten onderzoekers dat het type medisch cannabisbeleid in staten met legale toegang tot cannabis verschillende effecten heeft op aan opioïden gerelateerde ziekenhuisopnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp. Hun bevindingen wijzen erop dat de invoering van thuisteelt positief geassocieerd is met ziekenhuisopnames en bezoeken aan de spoedeisende hulp in verband met opioïden.

College of Pharmacy, Universiteit van Georgia, Athens, VS.

Jayawardhana J, et al. Health Serv Res. 2021 Jan 26. [in druk]

🏷️ Wetenschap/Mens — Cannabisgebruik kan in verband worden gebracht met een verhoogd valrisico bij ouderen

Een experimentele studie met 16 oudere volwassenen, verdeeld in groepen cannabisgebruikers en leeftijds- en geslachtsgenoten die geen cannabisgebruiker zijn, toonde een hoger valrisico aan, slechtere evenwichtsprestaties met één been en een tragere loopsnelheid bij gebruikers versus niet-gebruikers. Er werden geen significante verschillen in cognitieve functie gevonden.

Department of Health and Human Physiology, Universiteit van Iowa, VS.

Workman CD, et al. Brain Sci. 2021;11(2):134.

🏷️ Wetenschap/Cellen — Gemengde resultaten over THC en CBD tegen verschillende soorten hersenkankercellen

Zowel CBD als THC verminderden de levensvatbaarheid van bepaalde hersenkankercellen (medulloblastoma, ependymoom). Het effect was het sterkst als CBD en THC werden gecombineerd. In dierstudies waren de cannabinoïden echter minder effectief en de met cannabinoïden behandelde dieren hadden geen verbeterde overleving.

Onderzoeksprogramma hersentumoren, Telethon Kids Institute, Nedlands, Australië.

Andradas C, et al. Cancers (Basel). 2021;13(2):330.

🏷️ Wetenschap/Cellen — CBC en THC doden cellen van blaascarcinoom

Behandelingen met CBC (cannabichromene) + THC of CBD (cannabidiol) leidden tot geprogrammeerde celdood (apoptose) in cellen van blaascarcinoom. CBC + THC of CBD behandelingen remden de cel migratie.

Afdeling Urologie, Sheba Medisch Centrum, Ramat Gan, Israël.

Anis O, et al. Molecules. 2021;26(2):465.

🏷️ Wetenschap/Mens — THC en CBD hopen zich op in moedermelk

In een studie met 20 vrouwen, die gemiddeld ongeveer 20 cannabis sigaretten per week consumeerden was de gemiddelde THC concentratie in bloedplasma 3,7 ng/mL en 27,5 ng/mL in moedermelk. THC en CBD hopen zich op in moedermelk. Moeders die borstvoeding gaven, gebruikten vaak cannabis en verhoogden het gebruik in de eerste periode na de geboorte.

Utah Poison Control Center, College of Pharmacy, Universiteit van Utah, Salt Lake City, VS.

Moss MJ, et al. Pediatr Res. 2021 Jan 19.

🏷️ Wetenschap/Mens — CBD verminderde cocaïne terugval niet in een klinische studie

In een placebogecontroleerde studie met 78 volwassenen met een cocaïnegebruiksstoornis verminderde dagelijks gebruik van 800 mg CBD de terugval in het verlangen naar cocaïne niet in vergelijking met een placebo.

Onderzoekscentrum, Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, Canada.

Mongeau-Pérusse V, et al. Addiction. 2021 Jan 19. [in druk]

🏷️ Wetenschap/Mens — Verminderd endocannabinoïden metabolisme kan geassocieerd zijn met zwaar alcoholgebruik bij jongeren

In een studie met 302 jongeren hadden diegenen met een bepaalde variant van FAAH, het enzym dat anandamide afbreekt, een hoog risico voor frequent zwaar episodisch alcohol drinken.

Brain Health Imaging Centre, Centrum voor Verslaving en Geestelijke Gezondheid, Toronto, Canada.

Best LM, et al. Alcohol Clin Exp Res. 2021 Jan 18. [in druk]

🏷️ Wetenschap/Mens — Acceptatie van cannabisgebruik is de afgelopen jaren toegenomen in de VS

Cannabisacceptatie en cannabisgebruik zijn tussen 2002 en 2018 in de VS toegenomen onder alcoholonthouders, niet-bingedrinkers en bingedrinkers. Auteurs merkten op dat de "impact van cannabisafkeuring op gebruik afzwakte tijdens de studieperiode onder drinkers, maar niet onder onthouders, wat suggereert dat het effect van anti-cannabis attitudes kan verzwakken onder degenen die de meeste kans hebben om cannabis te gebruiken."

School of Social Work, Boston College, Chestnut Hill, VS.

Salas-Wright CP, et al. Addict Behav. 2021;116:106818.

🏷️ Wetenschap/Dier — Een vermindering van anandamide geproduceerd door ontsteking van de darm draagt bij aan angst

Studies met ratten met darmontsteking tonen aan dat deze ontsteking gepaard gaat met een verhoogde activiteit van het enzym FAAH (fatty acid amide hydrolase), wat resulteert in verlaagde andamideniveaus en verhoogde angst. Remming van de FAAH activiteit keerde dit proces om. De auteurs concludeerden dat dit een perspectief biedt voor "farmacologisch beheer van psychiatrische comorbiditeiten van chronische ontstekingsziekten door modulatie van eCB-signalering."

Neuroscience Graduate Program, Universiteit van Calgary, Canada.

Vecchiarelli HA, et al. Neuropsychopharmacology. 2021 Jan 15. [in druk]

🏷️ Wetenschap/Dier — De endocannabinoïde 2-AG verminderde ontsteking van het netvlies van het oog

De endocannabinoïde 2-AG (2-arachidonoylglycerol) werd toegepast op ratten en toont aan dat het "een mogelijk therapeutisch middel is voor netvliesziekten die worden gekenmerkt door neurodegeneratie en neuroinflammatie, wanneer het exogeen wordt toegediend of door de remming van zijn metabolische enzymen".

Afdeling Farmacologie, School of Medicine, Universiteit van Kreta, Heraklion, Griekenland.

Kokona D, et al. Neuropharmacology. 2021;185:108450.