Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 1 september 2009

Authors

Wetenschap — Cannabisgebruik heeft een andere werking op de longfuncties dan tabaksgebruik

Volgens een lange termijn epidemiologische studie, uitgevoerd in Nieuw-Zeeland, heeft het roken van cannabis een andere werking op de longen dan het roken van tabak. De onderzoekers vergeleken de associaties tussen het gebruik van deze stoffen en de longfuncties bij een groep van 1037 volwassenen van 32 jaar. Over hun cannabis- en tabaksgebruik werden zij ondervraagd op de leeftijd van 18, 21, 26 en 32 jaar. De wetenschappers concludeerden samengevat dat "cannabisgebruik geassocieerd was met een groter longvolume wat wijst op een verhoogde weerstand van de grote luchtwegen hoewel er weinig aanwijzingen waren dat de luchtstroom gehinderd wordt of de luchtverplaatsing verzwakt."

Cannabis was meer bepaald "geassocieerd met een hogere geforceerde vitale capaciteit [maximum volume aan lucht bij geforceerde uitademing, na maximale inademing], totale longcapaciteit [volume aan lucht dat na maximale inademing in de longen aanwezig is], functionele restcapaciteit [volume aan lucht dat in de longen aanwezig is aan het einde van passieve uitademing], en het restvolume [hoeveelheid lucht die in de longen achterblijft na maximale uitademing]." Meer bepaald was cannabisgebruik "geassocieerd met een hogere geforceerde vitale capaciteit. Cannabis werd ook geassocieerd met een hogere weerstand van de luchtwegen maar niet bij het geforceerde uitademvolume in één seconde [volume dat uitgeademd kan worden binnen een seconde na maximaal inademen]. De auteurs merkten op dat "deze bevindingen gelijkaardig waren bij degenen die geen tabak rookten." Daarentegen werd tabaksgebruik geassocieerd met een lagere geforceerd uitademvolume in één seconde.

(Bron: Hancox RJ, Poulton R, Ely M, Welch D, Taylor DR, McLachlan CR, Greene JM, Moffitt TE, Caspi A, Sears MR. Effects of cannabis on lung function: a population-based cohort study. Eur Respir J. 2009 Aug 13. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Cannabis kan de hersenen beschermen tegen bepaalde consequenties van alcoholgebruik

Californische onderzoekers bestudeerden de werking van alcohol en cannabisgebruik op de integriteit van de witte hersenstof. Zij vergeleken 42 jongeren van 16 tot 19 jaar die tot één van de volgende drie groepen behoorden: zware alcoholdrinkers, zware alcoholdrinkers die ook zware cannabisgebruiker zijn, en jongeren die geen drugs gebruikten (controlegroep).

Er waren verschillen in acht gebieden met witte hersenstof tussen alcoholdrinkers en de controlegroep. Nochtans hadden in vier van deze regio de alcoholdrinkers die ook cannabis gebruikten, betere resultaten dan de alcoholdrinkers die geen cannabis rookten. De auteurs merkten op dat "bingedrinkers die ook marihuana gebruikten, niet zo een belangrijk verschil vertoonden met de controlegroep als bij de alcoholdrinkers het geval was". Zij verklaarden "dat het mogelijk is dat marihuana neuroprotectieve eigenschappen bezit door het matigen van alcoholgerelateerde stress" of door het induceren van toxische celdood.

Meer op:

http://www.statesman.com/health/content/shared-auto/healthnews/kalc/630296.html

(Bron: Jacobus J, McQueeny T, Bava S, Schweinsburg BC, Frank LR, Yang TT, Tapert SF. White matter integrity in adolescents with histories of marijuana use and binge drinking. Neurotoxicol Teratol. 2009 Jul 23. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Mexico decriminaliseerde op 21 augustus het bezit van kleine hoeveelheden cannabis, cocaïne en heroïne - een beslissing waarvan het openbaar ministerie zegt dat het een zinnige beslissing is waar zelfs oren naar zijn binnen de regering die midden in een slopende strijd verwikkeld is met drugshandelaars. Het openbaar ministerie zei dat de nieuwe wet duidelijkheid schept over de grenzen aan het optreden van de Mexicaanse politie tegen occasionele gebruikers waardoor meer tijd vrijkomt om zich te concentreren op de drugshandel.

"Dit is geen legalisering, het is een regulering van de situatie die aan de burgers een betere wettige zekerheid biedt," zei Bernardo Espiro del Castillo van het openbaar ministerie. De nieuwe wet geeft maximale hoeveelheden aan voor "persoonlijk gebruik", inbegrepen voor LSD en methamfetamine. Personen die in het bezit gevonden worden van deze hoeveelheden, riskeren niet langer strafrechtelijke vervolging. De maximale hoeveelheid cannabis voor "persoonlijk gebruik" is in de nieuwe wet op 5 gram gesteld.

Meer op:

- http://www.upi.com/Top_News/2009/08/22/Mexico-decriminalizes-small-drug-amounts/UPI-24051250966074/

- http://hosted.ap.org/dynamic/stories/L/LT_MEXICO_DRUG_DECRIMINALIZATION?SITE=FLTAM&SECTION=HOME&TEMPLATE=news_generic.htm

(Bronnen: UPI van 22 augustus 2009, Associated Press van 21 augustus 2009)

Argentinië — Hooggerechtshof tegen gevangenisstraf voor cannabisbezit

Het Hooggerechtshof sprak zich op 25 augustus uit tegen gevangenisstraf voor cannabisbezit en zei dat de overheid zich moet richten op belangrijke drugshandelaars en voorziet behandeling van cannabisgebruikers in plaats van gevangenisstraf. In een vonnis over een zaak van meerdere jongeren die betrapt waren met joints in hun zakken, spraken de rechters zich uit tegen de wet die tot twee jaar gevangenis voorziet voor het bezit van kleine hoeveelheden drugs.

Deze beslissing is geen onvoorwaardelijke legalisering van drugsbezit. Maar de Argentijnse kabinetschef verkiest een oplossing voor drugsverslaafden zonder tussenkomst van justitie en wachtte op de uitspraak alvorens een wetsvoorstel aan het congres voor te leggen. De zeven rechters zeiden dat zij unaniem waren in hun "verklaring over de ongrondwettelijkheid van gevangenisstraf voor privaat gebruik van drugs." "Iedere individuele volwassene is verantwoordelijk voor het maken van vrije beslissingen over de levensstijl die hij/zij wenst te voeren zonder bemoeienissen van de staat," zegt het verdict. "Het privéleven is vrij in zoverre het geen werkelijk gevaar betekent of schade toebrengt aan het bezit of de rechten van anderen."

Meer op:

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/L/LT_ARGENTINA_MARIJUANA?SITE=FLTAM&SECTION=HOME&TEMPLATE=news_generic.htm

(Bron: Associated press van 25 augustus 2009)

Kort nieuws

Wetenschap — Multiple sclerose

Volgens onderzoek aan de universiteit van Nottingham (Groot-Brittannië) hebben patiënten met multiple sclerose een verhoogd peil aan endocannabinoïden in hun bloed in vergelijking met gezonde personen. Wetenschappers merkten op dat het endocannabinoïdensysteem verandert bij multiple sclerose en dat het "dynamisch gemoduleerd kan worden afhankelijk van het subtype van de ziekte." (Bron: Jean-Gilles L, et al. J Neurol Sci 2009 Aug 19. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie]).

Wetenschap — Morfinegewenning

Volgens dierenonderzoek aan de Harvard Medical School in de VS, kan een combinatie van een cannabinoïde en een NMDA receptor antagonist de ontwikkeling verhinderen van morfinegewenning bij chronische toediening van het opiaat. (Bron: Fischer BD, et al. Neuropharmacology 2009 Aug 20. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie]).

Wetenschap — Darmontsteking

Volgens onderzoek met een diermodel van colitis kan de natuurlijke cannabinoïde cannabidiol (CBD) voordeling zijn in de behandeling van chronische ontsteking van de darmen. Wetenschappers van de universiteit van Napels, Italië, dienden een chemische stof toe aan muizen waardoor colitis ontstond die gereduceerd werd met CBD. Samengevat stelden zij dat CBD "experimentele colitis in muizen verhindert." (Bron: Borrelli F, et al. J Mol Med 2009 Aug 20. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie]).

Wetenschap — Detectie van THC

Onderzoeksresultaten die op 9 augustus 2009 reeds in de New Scientist gepubliceerd werden, zijn nu ook in de British Journal of Pharmacology verschenen. Volgens Australische onderzoekers kunnen stress en vermageren bij regelmatige cannabisgebruikers leiden tot een hogere concentratie aan THC in het bloed, afkomstig uit het vet waarin het zich opstapelde. Dit kan uitmonden in een positieve drugstest voor cannabis, zelfs na lange onthouding. De wetenschappers merkten op dat "verder onderzoek zal moeten uitwijzen of dit kan leiden tot functionele effecten zoals verzwakte cognitieve functies of 'flashbacks'." (Bron: Gunasekaran N, et al. Br J Pharmacol 2009 Aug 14. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])

Wetenschap — Anorexia nervosa

Wetenschappers aan de universiteit van Napels, Italië, ontdekten dat bepaalde variaties in het gen voor de CB1 receptor en het gen voor het eiwit FAAH dat verantwoordelijk is voor het afbreken van endocannabinoïden, meer voorkomen bij patiënten die lijden aan anorexia nervosa en/of bulimia nervosa. (Bron: Monteleone P, et al. Genes Brain Behav 2009 Jun 26. [Elektronische publicatie voorafgaand aan de gedrukte versie])