Gepubliceerd
Laatst bijgewerkt
lees tijd

IACM-Berichten van 1 november 2004

Authors

🏷️ IACM — Inschrijvingen voor de Conferentie van 2005 aan de Universiteit van Leiden

INSCHRIJVINGEN: Het organiserende comité nodigt u uit om uw onderzoek voor te stellen op de Derde IACM-Conferentie over Cannabinroïden in de Geneeskunde te Leiden (Nederland). U kunt uw bijdrage elektronisch insturen tot 1 april 2005 aan info@cannabis-med.org. Als uw bijdrage aanvaard wordt, krijgt u gratis verblijf en wordt u uitgenodigd voor het diner van 9 september.

IACM-PRIJS: Tijdens de bijeenkomst zal de IACM vier personen huldigen voor wat zij bereikt hebben op het gebied van de herintroductie van cannabis en cannabinoïden in de geneeskunde. Wij vragen u om uw kandidaten voor te stellen en uw keuze per e-mail te sturen aan award2005@cannabis-med.org uiterlijk tot 1 juni 2005. Het IACM Prijzencomité, dat bestaat uit Vincenzo Di Marzo, Franjo Grotenhermen, Raphael Mechoulam, en Roger Pertwee, zal de laureaten kiezen.

Meer informatie over de IACM-Prijs en de inschrijvingen op www.Leiden2005.org

🏷️ Wetenschap — Drie studies tonen medicinale werking van cannabis aan bij multiple sclerose

Drie klinische studies over de werking van THC en cannabis werden gepubliceerd in de editie van augustus van het tijdschrift Multiple Sclerosis. In het onderzoek van Wade et al. (2004) uit Oxford en dat van Brady et al. (2004) uit Londen, werd een spray met cannabisextract gebruikt. In de Zwitserse studie van Vaney et al. (2004) werd gebruik gemaakt van een capsule met cannabisextract.

In het Zwitsers onderzoek met 57 patiënten, die een dagelijkse dosis van 15 tot 30 mg THC toegediend kregen, werd een vermindering van het aantal krampen en een verbetering van de mobiliteit vastgesteld bij de 37 patiënten die minstens 90 procent van de maximum dosis hadden gekregen. De auteurs concludeerden dat het extract "de frequentie van de spasmen kan verlagen en de mobiliteit kan verhogen, met aanvaardbare nevenwerkingen, bij ms-patiënten met hardnekkige spasmen waar met andere medicijnen geen verlichting mogelijk is".

In de Wade et al. studie (2004) werden 160 ms-patiënten opgenomen met volgende symptomen: spasticiteit, krampen, blaasproblemen, bevingen en pijn. Zij kregen dagelijks doses van 2,5 tot 120 mg THC. Met het cannabisextract verminderden de primaire symptomen in minder belangrijke mate gemiddeld van 74 naar 49, tegenover 74 naar 55 met een placebo. Spasticiteit werd in belangrijke mate verminderd.

Brady et al. (2004) onderzocht de werking van cannabis bij 21 patiënten met blaasproblemen. Vijftien onder hen vervolledigden de studie. Dringend urineren, de frequentie en de grootte van de periodes van incontinentie, frequentie van het urineren en de nachtelijke urinedruk, verminderden allemaal in belangrijke mate tijdens de behandeling.

Uittreksels uit de studies zijn op het internet beschikbaar in de IACM databank van klinische studies op: http://www.cannabis-med.org/studies/study.php

(Bronnen: Vaney C, et al. Mult Scler 2004;10(4):417-24; Wade DT, et al. Mult Scler 2004;10(4):434-41; Brady CM, et al. Mult Scler 2004;10(4):425-33.)

🌐 Canada — Nieuwe regeling bevat de introductie van de verkoop van cannabis in apotheken

Het ministerie van volksgezondheid heeft op 23 oktober een regeling aangekondigd om "een beperkte toelating te verlenen voor een distributiesysteem via de apotheken van gedroogde marihuana die geproduceerd wordt door een vergunde teler."

De nieuwe regeling moet een antwoord zijn op de ongerustheid en de tegenstand rond het huidige programma bij de politie, artsen en patiënten. "De voorziening van marihuana voor medische doeleinden in Canada moet in de richting gaan van een meer traditioneel verzorgingsmodel". De nieuwe regeling moet de federale overheid aanmoedigen om een protocol te ontwikkelen waarbij aan apotheken toegestaan wordt medicinale marihuana te leveren aan gekwalificeerde patiënten. Het voorgestelde plan is gemaakt naar voorbeeld van het Nederlandse programma dat in september 2003 van start ging.

"Apothekers betrekken bij de distributie kan de identificatie en de beperking van risico vergemakkelijken bij de vergunde patiënt, vooral als marihuana gecombineerd wordt met andere medische therapieën die de patiënt ondergaat," zo stelt de regulering.

In juli 2004 kregen in Canada 781 personen een vergunning om cannabis te bezitten voor medicinale doeleinden. Binnen die groep mochten 491 personen die cannabis zelf kweken, terwijl 81 anderen vergunning kregen om een andere persoon voor hen te laten kweken.

(Bron: Health Canada, Regeling voor beschikbaarheid van medicinale marihuana. 23 oktober 2004)

🏷️ Wetenschap — Verband tussen cannabisgebruik en depressie wellicht niet oorzakelijk, volgens studie

Dr. Michael T. Lynskey en zijn collega's aan de Washington University School of Medicine in St. Louis, onderzochten de rol van de genetica en de invloed van de leefomgeving tijdens de kindertijd in de relatie tussen cannabisgebruik en zware depressie. Zijn team ondervroeg personen van ongeveer 30 jaar oud uit het Australische tweelingenregister.

Ze identificeerden 277 tweelingen waarvan de ene cannabis gebruikte en de andere niet. De kansen op depressie, zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen waren 1,3 tot 3,4 keer meer waarschijnlijk bij degene die cannabis gebruikte in vergelijking met de niet-gebruiker. De associatie was sterker bij twee-eiige tweelingen (dizygotic) dan bij eeneiige tweelingen (monozygotic). Deze laatste bevinding houdt in dat "genetische kwetsbaarheid een substantiële bijdrage levert" tot de associatie tussen marihuanagebruik en depressie, meldden de onderzoekers.

Deze resultaten wijzen erop dat "depressies niet aanzetten tot cannabisgebruik, of dat cannabisgebruik en afhankelijkheid op zich geen depressies veroorzaken". Dat zegt Linskey in een interview met Reuters Health. "Vanuit klinisch oogpunt is het dus niet noodzakelijk zo dat als hier het ene uitgesloten wordt, automatisch het andere mee verdwijnt." Met andere woorden, zo vervolgt hij, beide problemen "moeten tijdens de behandeling aangepakt worden."

(Bronnen: Reuters Health van 8 oktober 2004; Lynskey MT, et al. Major depressive disorder, suicidal ideation, and suicide attempt in twins discordant for cannabis dependence and early-onset cannabis use. Arch Gen Psychiatry 2004;61(10):1026-32.)

Kort nieuws

🌐 VS — Cannabis ter stemming in drie staten

Montana, Alaska en Oregon hebben een cannabisgerelateerd wetsvoorstel op de stemlijst van 2 november geplaatst. Als alle drie de maatregelen goedgekeurd worden, zal Montana de tiende staat zijn waar cannabis voor medische doeleinden gelegaliseerd wordt, Oregon zal dan zijn huidig programma voor medicinale marihuana drastisch uitbreiden, en Alaska zal bij goedkeuring de eerste staat worden waar cannabis helemaal gedecriminaliseerd wordt. (Bron: Associated Press van 10 oktober 2004)

🏷️ Wetenschap — Endocannabinoïden verminderen psychotische symptomen

Het anandamidepeil in het hersenvocht ligt acht keer hoger bij personen met een begin van paranoïde schizofrenie, dan bij gezonde personen. Die verandering is afwezig bij schizofrenen die al behandeld worden met "typische" antipsychotica. Verder was de stijging van de anandamideconcentratie bij niet behandelde schizofrenen in negatieve correlatie met psychotische symptomen. Het resultaat wijst erop dat een anandamideverhoging bij acute paranoïde schizofrenie een compenserende aanpassing kan zijn aan de verstoorde gezondheidstoestand. (Bron: Giuffrida A et al. Neuropsychopharmacology 2004;29(11):2108-2114.)

🌐 Israël — Getraumatiseerde soldaten krijgen THC in onderzoek

In een experimentele studie krijgen 15 Israëlische soldaten THC toegediend tijdens de komende maanden ter bestrijding van de gevolgen van posttraumatische stress. Dr. Raphael Mechoulam van de Hebrew University of Jerusalem, hoofd van het onderzoeksteam en projectleider, stelt dat dit het eerste onderzoek is in zijn soort en zegt dat THC kan bijdragen tot het onderdrukken van ongewenste herinneringen. Voor soldaten die geplaagd worden door flashbacks van traumatische oorlogservaringen, zegt hij, kan de drug het middel zijn tegen honderden slapeloze nachten. (Bron: Reuters van 3 oktober 2004)

🌐 Nederland — Elektronische nieuwsbrief van het Bureau voor Medicinale Cannabis

Het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis van het Ministerie van Gezondheid startte met een nieuwsbrief in juni 2004. Men kan inschrijven voor de gratis nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan cannabisoffice-subscribe@yahoogroups.com (Engelse versie) of cannabisbureau-subscribe@yahoogroups.com (Nederlandse editie). Intekenaars hebben toegang tot het archief van de nieuwsbrieven. Het Bureau voor Medicinale Cannabis heeft ook een website in het Engels en het Nederlands: www.cannabisoffice.nl. (Bron: Nederlands Bureau voor Medicinale Cannabis).

🏷️ Wetenschap — Endocannabinoïden bij levercirrose

Er werd aangenomen dat het cannabinoïdesysteem bij levercirrose gewijzigd is, en dat de endocannabinoïde anandamide een sleutelpositie inneemt bij de vaatverwijding bij cirrose. Een nieuw onderzoek door Spaanse wetenschappers toont echter aan dat de stijging van het anandamidepeil bij levercirrose geen verband houdt met de vaatverwijding en de ernst van de leverschade. (Bron: Fernandez-Rodriguez CM, et al. Liver Int 2004;24(5):477-83.)

🏷️ Wetenschap — Cannabis bij bewegingsstoornissen (dyskinesie) bij de ziekte van Parkinson

In een klein onderzoek van Britse wetenschappers was orale cannabis niet efficiënt in de vermindering van de symptomen van dyskinesie veroorzaakt door levodopa. Dyskinesie is een veel voorkomende bijwerking van de Parkinsonmedicatie levodopa. Negentien patiënten namen deel aan deze placebogecontroleerde studie. Elke behandeling duurde vier weken. Zeventien patiënten vervolledigden het onderzoek. Cannabis werd goed verdragen, en had geen effect op de Parkinson symptomen en dyskinesie. (Bron: Carroll CB, et al. Neurology 2004;63(7):1245-50.)